Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: audycja

 

audycja 35 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2

2016.06.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-281/16-2/AG
     ∟Czy Spółka postępuje prawidłowo, że uznaje wszystkie poniesione koszty dotyczące produkcji Audycji jako koszty produkcji w toku bezpośrednio związane z przychodami i uznaje je za koszt uzyskania przychodu w miesiącu pierwszej emisji?

2015.10.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/4512-1-534/15-2/AD
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania opisanych we wniosku audycji.

2014.08.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-527/14-2/EK
     ∟Stawka podatku oraz podstawa opodatkowania dla usługi produkcji cyklu audycji oraz filmów wykonywanych w ramach umowy koprodukcji.

2014.06.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-526/14-2/IGo
     ∟Usługi produkcji audycji radiowych, wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do wysokości wkładu finansowego koproducenta, wykonywanej w ramach umowy koprodukcji, będą korzystały ze zwolnienia od VAT.

2014.05.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP5/443-27/14-5/PG
     ∟Zwolnienie od podatku dla świadczonych usług w zakresie produkcji, emisji i sprzedaży licencji do programów i audycji radiowych.

2012.10.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-679/12-6/IGo
     ∟Stawka podatku VAT na usługi hurtowego i detalicznego świadczenia mobilnych audiowizualnych usług medialnych.

2012.05.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-340/12-2/AS
     ∟Czy w latach 2007 – 2011 wykonując funkcję kierownika produkcji TV i będąc zatrudnionym na stanowisku przysługiwało Wnioskodawcy prawo stosowania zryczałtowanej - 50% stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu?

2012.04.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-117/12-3/MK
     ∟Organ stwierdza, iż świadczone przez Wnioskodawcę usługi realizacji materiału programowego przeznaczonego do emisji oraz pełnego zarejestrowania całości przebiegu występu artystycznego pomimo, iż mieszczą się w grupowaniu PKWiU 59.11.1 nie korzystają z preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 8%, bowiem efektem prac Wnioskodawcy nie jest program telewizyjny w rozumieniu ustawy o radiofonii i telewizji – Zainteresowany nie występuje w roli nadawcy tych programów telewizyjnych. W konsekwencji właściwą stawką podatku VAT dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług związanych z realizacją materiału programowego przeznaczonego do emisji oraz pełnego zarejestrowania całości przebiegu występu artystycznego jest podstawowa stawka podatku VAT w wysokości 23%.

2012.03.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-123/12-3/MS1
     ∟W związku ze sprawowaniem funkcji kierownika produkcji audycji telewizyjnych przysługuje Wnioskodawczyni prawo stosowania zryczałtowanej stawki 50% kosztu uzyskania przychodu. Wykonywane przez Wnioskodawczynię czynności są jednoznacznie czynnościami twórczymi, niepowtarzalnymi, cechują się indywidualnym charakterem, a tym samym w pełnej rozciągłości spełniają przesłanki określone domenie utworu zdefiniowanej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych przepisach tej ustawy.

2012.03.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-123/12-2/MS1
     ∟W związku ze sprawowaniem funkcji wewnętrznego producenta audycji telewizyjnych przysługuje Wnioskodawczyni prawo stosowania zryczałtowanej stawki 50% kosztu uzyskania przychodu. Wykonywane przez Wnioskodawczynię czynności są jednoznacznie czynnościami twórczymi, niepowtarzalnymi, cechują się indywidualnym charakterem, a tym samym w pełnej rozciągłości spełniają przesłanki określone domenie utworu zdefiniowanej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych przepisach tej ustawy.

2012.03.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-1660/11/KM
     ∟1. Czy usługi polegające na współfinansowaniu audycji należy opodatkowywać stawką VAT 23% czy zastosować zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 34 ustawy? 2. W jaki sposób należy opodatkować odsprzedaż własnych audycji innym rozgłośniom radia publicznego ze stawką 23% czy „zw.”?

2012.03.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-10/12-2/AK
     ∟Czy w latach 2007-2011 uzyskując przychody z tytułu wykonywania funkcji producenta wewnętrznego audycji telewizyjnych przysługiwało Wnioskodawcy stosowanie zryczałtowanej 50% stawki kosztu uzyskania przychodu?

2011.10.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2-443-751/11-4/IZ
     ∟Dotyczy opodatkowania usług produkcji seriali, łącznie z przeniesieniem praw autorskich oraz produkcji scen dodatkowych

2011.10.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-807/11-2/IZ
     ∟Wszystkie usługi produkcyjne mieszczące się w grupowaniu 59.11.1 (których efektem nie jest program telewizyjny w rozumieniu ustawy o radiofonii i telewizji oraz które nie są jednocześnie wykonywane przez podmiot świadczący usługę medialną), wykonywane przez Wnioskodawcę, podlegać będą opodatkowaniu stawką podstawową, to jest 23% zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

2011.09.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1024/11-2/AS
     ∟stawka podatku VAT dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług produkcyjnych wraz z przeniesieniem praw autorskich (udzieleniem licencji)

2011.09.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-808/11-2/KOM
     ∟zastosowanie właściwej stawki dla usługi produkcji audycji telewizyjnych

2011.08.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2-443-596/11-2/AK
     ∟Usługa polegająca na produkcji serialu filmowego nie korzysta z preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 8%, bowiem efektem prac Wnioskodawcy nie jest program telewizyjny w rozumieniu ustawy o radiofonii i telewizji

2011.05.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-155/11-4/KC
     ∟Zastosowanie właściwej stawki dla usługi nakręcenia odcinków serialu

2011.05.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-150/11-4/KC
     ∟zastosowanie właściwej stawki dla usługi nakręcenia odcinków serialu

2011.05.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-149/11-4/KC
     ∟zastosowanie właściwej stawki dla usługi nakręcenia odcinków serialu

2011.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1-443-35/11-2/PR
     ∟Opodatkowanie czynności wykonywanych na podstawie umowy koproducenckiej, w wyniku której nabyte zostaną majątkowe prawa autorskie i prawa pokrewne oraz związane z tym prawo do odliczenia podatku naliczonego.

2011.02.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-986/10-4/KOM
     ∟opodatkowanie wkładu finansowego wniesionego przez koproducenta w produkcję filmu

2010.11.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-870/10-2/AP
     ∟Czy opisane w stanie faktycznym usługi VOD, świadczone przez X, podlegają opodatkowaniu 7% stawką VAT, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o VAT w związku z brzmieniem poz. 151 załącznika nr 3 do ustawy o VAT?

2010.11.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-567/10-3/AS
     ∟Czy w świetle art. 12 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 12 ust. 3a Ustawy o CIT przychód z tytułu świadczenia usług projekcji filmów, na które Spółka wydaje bilety w zamian za wydane wcześniej odpłatnie vouchery, powstaje w momencie wyświadczenia usługi projekcji filmów tożsamym z momentem wymiany vouchera na bilet (ze względu na fakt, że wydanie vouchera i wystawienie faktury VAT są neutralne dla celów podatku CIT, a otrzymane wcześniej pieniądze stanowią zaliczkę), a jeżeli voucher nie zostanie wykorzystany - wówczas przychód ten powstaje w momencie zakończenia danego okresu sprawozdawczego, w którym upłynął termin ważności vouchera?

2010.11.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-567/10-2/AS
     ∟Określenie momentu powstania przychodu z tytułu świadczenia usług projekcji filmów, na które Spółka wydaje bilety w zamian za wydane wcześniej odpłatnie vouchery w sytuacji, gdy voucher zostanie wykorzystany bądź nie zostanie wykorzystany.

2010.08.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1-443-525/10-4/EK
     ∟Opodatkowanie wkładu finansowego i rzeczowego wniesionego przez strony w celu realizacji koprodukcji audycji telewizyjnej lub filmu.

2008.08.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-454/08/AP
     ∟Dotacje otrzymane jako zwrot kosztów produkcji audycji radiowej nie stanowi obrotu podlegającego opodatkowaniu.

2007.12.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-134/07-3/IŚ
     ∟Sfinansowanie przez pracodawcę akcji objętych planem restrykcyjnym a przychód ze stosunku pracy i przychód z kapitałów pieniężnych

2007.06.05 - Izba Skarbowa w Warszawie - 1401/PH-II/4407/14-4/07/MZ
     ∟Czy podanie w trakcie audycji radiowej określonych informacji o podmiocie fundującym nagrodę na potrzeby danego konkursu nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

2006.08.08 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie - DO/443-16/06
     ∟Czy można odliczyć podatek naliczony związany z zakupami sfinansowanymi z otrzymanej dotacji przedmiotowej, w sytuacji gdy ze względu na zwolnienie od podatku dochodowego, wydatki nie stanowią kosztów uzyskania przychodów?

1 2

Dołącz do 41458 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj