Interpretacje do przepisu

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


0/392893 - interpretacji podatkowych do przepisu

Brak wyników. Sprawdź, czy w danej ustawie istnieje przepis, który wskazałeś. Jeżeli przepis taki istnieje, być może nie przypisano do niego żadnej interpretacji. W takim wypadku usuń literę, w braku poprawy - usuń punkt, a w dalszym braku poprawy - usuń ustęp. Dla wyszukiwania są wymagane co najmniej numer artykułu oraz nazwa aktu prawnego.
Oczywiście są przepisy, do których jest bardzo dużo interpretacji (np. art.5 ust.1 pkt 1 ustawy o VAT) i wtedy dalsze wyszukiwanie jest dość żmudne, jednak ilość interpretacji do większości przepisów jest rozsądna, przy czym prezentujemy je poczynając od najnowszych.


teraz czytane:

2013.01.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-886/12/AA
     ∟Skutki podatkowe związane z uzyskiwaniem dochodów z prowadzonej wyprzedaży płyt CD, DVD, kaset, itp. z prywatnej kolekcji.

2014.02.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/443-101/13-2/TW
     ∟1. W jaki sposób ustalić udział procentowy w całkowitym nabyciu paliwa gazowego przeznaczonego na cele opalowe objęte zwolnieniem od akcyzy oraz nieobjęte zwolnieniem w przypadku braku urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych? 2. Czy Spółka jest zdefiniowana zgodnie z przepisami art. 2 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym jako pośredniczący podmiot gazowy i ma obowiązek powiadomienia właściwego naczelnika urzędu celnego, czy też jako finalny nabywca gazowy?

2015.03.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-944/14/MK
     ∟Jakie są skutki podatkowe otrzymania przez pracowników kwiatów i upominku rzeczowego z okazji jubileuszu pracy zawodowej oraz w związku z przejściem na emeryturę i rentę?

2016.05.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-154/16-4/WM
     ∟1. Czy w momencie sprzedaży nie w pełni zamortyzowanego środka trwałego, którego zakup został częściowo sfinansowany premią technologiczną, kosztem uzyskania przychodu będzie cała niezamortyzowana wartość środka trwałego, bez rozbicia na część objętą i nieobjętą premią technologiczną? 2. Czy kwota dotacji do środka trwałego, odpowiadająca kwocie jego niezamortyzowanej części, zaliczona w momencie sprzedaży tego środka trwałego do przychodów, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

2014.05.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-114/14-4/KR
     ∟Ustalenie kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego

2004.06.16 - Urząd Skarbowy w Tomaszowie Lubelskim - PP/443-28/04
     ∟Czy obroty osiągane z gier na urządzeniach zręczniościowych bedą podlegały ewidencji na ksaie rejsetrującej.?Czy i od kiedy rozpocząć ewidencję obrotów opodatkowanych na kasie rejestrującej? W odpowiedzi na pismo z dnia 21.05.2004r w sprawie udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów prawa działając na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r- Ordynacja podatkowa ( Dz.U.Nr137 poz.926 z póź. zmian) uprzejmie informuję: Przepis art . 111 ust.1 ustawy z 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług ( Dz.U.Nr 54 ,poz.535) stanowi ,iż podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodar...

2015.04.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-1381/14-7/JS
     ∟1. Czy wycofanie nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem z majątku spółki cywilnej i przeniesienie tej nieruchomości do majątku osobistego wspólników, spowoduje powstanie u wspólników obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych?2. Czy przychody z najmu nieruchomości, która wcześniej była wykorzystywana w działalności gospodarczej, ale została z niej wycofana, mogą być kwalifikowane do przychodów z najmu prywatnego i opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym?3. Czy w przedmiotowej sprawie obrót osiągany z tytułu najmu nieruchomości, która wcześniej była wykorzystana w działalności gospodarczej, ale została z niej ...

2015.11.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-904/15-2/RR
     ∟Korzystanie ze zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących w przypadku wykonywania usług kurierskich

Dołącz do 39835 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj