Interpretacje do przepisu

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


0/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu

Brak wyników. Sprawdź, czy w danej ustawie istnieje przepis, który wskazałeś. Jeżeli przepis taki istnieje, być może nie przypisano do niego żadnej interpretacji. W takim wypadku usuń literę, w braku poprawy - usuń punkt, a w dalszym braku poprawy - usuń ustęp. Dla wyszukiwania są wymagane co najmniej numer artykułu oraz nazwa aktu prawnego.
Oczywiście są przepisy, do których jest bardzo dużo interpretacji (np. art.5 ust.1 pkt 1 ustawy o VAT) i wtedy dalsze wyszukiwanie jest dość żmudne, jednak ilość interpretacji do większości przepisów jest rozsądna, przy czym prezentujemy je poczynając od najnowszych.


teraz czytane:

2018.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.468.2018.1.EB
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku z tytułu realizacji projektu.

2017.12.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.459.2017.1.JN
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie sposobu wystawienia faktury za wykonywane czynności.

2016.05.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/4513-72/16/LG
     ∟Wliczenie opłaty paliwowej do zabezpieczenia akcyzowego

2016.05.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-108/16-3/MK
     ∟1. w zakresie braku obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego w związku z cesją wierzytelności na rzecz Kontrahenta (nierezydenta), wynikających z udzielonych uprzednio pożyczek

2015.03.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-1042/14-3/MG
     ∟w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu sprzedaży udziałów w spółce mającej siedzibę w Luksemburgu.

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.455.2019.1.MŁ
     ∟Prawo do odzyskania podatku VAT.

2007.06.06 - Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu - ZD/4061-50/07
     ∟Czy w przypadku gdy Podatnik dokona uwzględnienia opłaty restrukturyzacyjnej jako kosztu uzyskania przychodu bezpośredniego, będącego elementem kosztu wytworzenia cukru kwotowego wytworzonego w kampanii 2006/2007 postąpi zgodnie z przepisami? W dniu 8.03.2007r. wpłynął do organu podatkowego wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, który następnie został uzupełniony w dniu 22.03.2007r. W złożonym wniosku Spółka informuje, iż w Unii Europejskiej zostało wydane Rozporządzenie Rady (WE) nr 320/2006 z dnia 20 lutego 2006r., ustanawiające tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej...

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.480.2018.2.JO
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie: nie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do świadczonych przez Wnioskodawcę Robót i Usług; uznania wykonywanych przez Wnioskodawcę Robót i Usług, o których mowa we wniosku jako usługi kompleksowe i zastosowania obniżonej stawki podatku VAT na wykonywane przez Wnioskodawcę Roboty i Usługi; uznania wykonywanych przez Wnioskodawcę Robót i Usług za usługę kompleksową oraz zastosowania podstawowej stawki podatku VAT na wykonywane przez Wnioskodawcę Roboty i Usługi; braku obowiązku rozliczenia podatku należnego przez Zainteresowanego z tytułu nabycia Robót i Usług oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Zainteresowanego wykazanego na fakturach dokumentujących wykonane Roboty i Usługi.

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.407.2019.1.RH
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Dołącz do 41657 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj