Interpretacje do przepisu

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


0/399974 - interpretacji podatkowych do przepisu

Brak wyników. Sprawdź, czy w danej ustawie istnieje przepis, który wskazałeś. Jeżeli przepis taki istnieje, być może nie przypisano do niego żadnej interpretacji. W takim wypadku usuń literę, w braku poprawy - usuń punkt, a w dalszym braku poprawy - usuń ustęp. Dla wyszukiwania są wymagane co najmniej numer artykułu oraz nazwa aktu prawnego.
Oczywiście są przepisy, do których jest bardzo dużo interpretacji (np. art.5 ust.1 pkt 1 ustawy o VAT) i wtedy dalsze wyszukiwanie jest dość żmudne, jednak ilość interpretacji do większości przepisów jest rozsądna, przy czym prezentujemy je poczynając od najnowszych.


teraz czytane:

2017.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.197.2017.2.AW
     ∟1. Czy opisane źródła przychodów mogą być zaliczone do najmu prywatnego? 2. Czy ilość wynajmowanych lokali mieszkalnych ma wpływ na kwalifikację i sposób rozliczania przychodów? 3. Czy podpisanie umowy o zarządzanie nieruchomościami z osobą trzecią lub firmą zewnętrzną, wyklucza możliwość zaliczenia tych przychodów do najmu prywatnego? 4. Czy z tytułu uzyskanych przychodów z najmu lokali mieszkalnych, Wnioskodawczyni może wybrać opodatkowanie na zasadach określonych w art. 2 ust. 1a oraz art. 6 ust. 1a ustawy, z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów według stawki 8,5%?

2014.09.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-536/14/BW
     ∟odliczenie podatku VAT od nabywanych paliw silnikowych, oleju napędowego oraz towarów i usług związanych z eksploatacją: skuterów śnieżnych, pojazdów terenowych – czterokołowych, maszyn śnieżnych – ratraków, ciągnika ogrodniczego.

2010.10.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-848/10-4/AGr
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży patentu na wynalazki.

2017.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.387.2017.2.AK
     ∟8% stawki podatku VAT dla usług wstępu na basen opisanych w pkt 1 i 2, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy w zw. z poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy, 8% stawki podatku VAT dla usług grupowej nauki pływania, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy w zw. z poz. 179 załącznika nr 3 do ustawy,

2015.06.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-251/15-2/PK1
     ∟Nie można przyjąć – jak czyni to Wnioskodawca – że każde płacone przez niego w przyszłości odszkodowanie spełniać będzie przesłanki zaliczenia go do kosztów uzyskania przychodów. Przyjęcie stanowiska o dopuszczalności uznania za koszt uzyskania przychodów każdego odszkodowania związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, prowadziłoby do sytuacji, gdy wskutek każdego działania, niezależnie od jego przyczyn i charakteru, podatnik uzyskiwałby korzyść w postaci prawa zmniejszenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym o wartość kosztów uzyskania przychodów.

Dołącz do 40096 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj