Interpretacje do przepisu

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


0/392893 - interpretacji podatkowych do przepisu

Brak wyników. Sprawdź, czy w danej ustawie istnieje przepis, który wskazałeś. Jeżeli przepis taki istnieje, być może nie przypisano do niego żadnej interpretacji. W takim wypadku usuń literę, w braku poprawy - usuń punkt, a w dalszym braku poprawy - usuń ustęp. Dla wyszukiwania są wymagane co najmniej numer artykułu oraz nazwa aktu prawnego.
Oczywiście są przepisy, do których jest bardzo dużo interpretacji (np. art.5 ust.1 pkt 1 ustawy o VAT) i wtedy dalsze wyszukiwanie jest dość żmudne, jednak ilość interpretacji do większości przepisów jest rozsądna, przy czym prezentujemy je poczynając od najnowszych.


teraz czytane:

2016.06.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-408/16/PC
     ∟Czy w konsekwencji planowanego połączenia wartość majątku spółki przejmowanej otrzymana przez Wnioskodawcę będzie dla niego stanowiła dochód (przychód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, podlegający w dacie połączenia podatkowi dochodowemu od osób prawnych?

2014.04.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-38/14-4/MN
     ∟Transakcja sprzedaży budynku nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa, ale dostawę poszczególnych składników majątkowych. Zwolnienie od podatku sprzedaży budynku wraz z drogą dojazdową oraz gruntem, na którym posadowione są te nieruchomości (art. 43 ust. 1 pkt 10). Możliwość skorzystania z opodatkowania transakcji (art. 43 ust. 10).

2017.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.477.2017.2.JO
     ∟w zakresie uznania sprzedaży Zbywanych Aktywów na rzecz Wnioskodawcy za czynność opodatkowaną podatkiem VAT, oraz prawa do odliczenia podatku VAT w związku z nabyciem ww. Aktywów od Sprzedawcy

2006.08.08 - Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście - 1449/2CF/413/IP-70/2006/AR
     ∟Czy można skorzystać z odliczenia w ramach dużej ulgi budowlanej ponosząc wydatki na budowę domu jednorodzinnego w latach 2005-2008 ?

2016.04.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB4/4511-49/16/MS
     ∟Czy opodatkowaniu podatkiem PIT podlegać będzie wyłącznie różnica pomiędzy wartością rynkową otrzymanego udziału w nieruchomości a wydatkami poniesionymi na objęcie udziałów lub nabycie udziałów poniesionych przez Wspólnika oraz czy opodatkowanie przez Wnioskodawcę osiągniętego przychodu stawką 19% będzie zgodne z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz polsko–brytyjską umową o unikaniu podwójnego opodatkowania?

Dołącz do 39828 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj