Interpretacja z 11 stycznia 2017 r. - Czy Spó3ka mo?e zaliczya w koszty uzyskania przychodu nak3ady poniesione na budowe drogi publicznej w momencie zakonczenia i rozliczenia inwestycji... czytaj dalej

Interpretacja z 11 stycznia 2017 r. - Czy po31czenie przez przejecie (inkorporacja) trzech Spó3ek przez Wnioskodawce bedzie podlega3o opodatkowaniem podatkiem od czynnooci cywilnoprawnych? ... czytaj dalej

Interpretacja z 11 stycznia 2017 r. - Czy odszkodowanie uzyskane przez Wnioskodawce – jako uposa?onego – podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn? ... czytaj dalej

Interpretacja z 11 stycznia 2017 r. - Mo?liwooa zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do wyp3aconego pracownikom wynagrodzenia. ... czytaj dalej

Interpretacja z 11 stycznia 2017 r. - Czy w zwi1zku z organizacj1 Imprez integracyjnych poniesione wydatki w zakresie, w jakim dotycz1 Podwykonawców mog1 zostaa przez Spó3ke zaliczone... czytaj dalej

Czytaj najnowsze


Komentarz do rozporządzenia kpir: Przepis ust.3 pozwala na księgowanie na podstawie zestawienia faktur sprzedaży. ...

czytaj więcej


zw. z VAT: Dostawa ludzkich organów i mleka kobiecego
     ∟01.01.2011 - nadal
Podstawa prawna: art.43 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

8% VAT: PKWiU ex 01.1 - rośliny inne niż wieloletnie, z wyłączeniem bawełny i odziarnionych produktów roślinnych dla przemysłu włókienniczego (PKWiU ex 01.16.1)
     ∟01.01.2011 - nadal
Podstawa prawna: poz.1 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Szukaj stawki VAT

2015.12.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4510-139/15/WRz
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych -dla których okres amortyzacji (...)

Więcej interpretacji do KŚT 109


PKD 63.11.Z - precedens GUS z 2011 r.
     ∟działalność polegająca na gromadzeniu i udostępnianiu danych dotyczących kształcenia oraz udostępnianiu miejsca na reklamę przez właściciela strony internetowej

PKD 96.04.Z - precedens GUS z 2008 r.
     ∟działalność usługowa mająca na celu poprawę samopoczucia wykonywana w saunach, salonach odchudzajacych, salonach masażu itp.

Precedensy GUS


Zwrot VAT z państw UE


Wskaźniki


Dołącz do 37476 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj