Interpretacja z 29 stycznia 2018 r. - w zakresie podstawy opodatkowania udziałów wydanych w zamian za aport Znaków towarowych ... czytaj dalej

Interpretacja z 29 stycznia 2018 r. - W zakresie uznania usługi bilansowania handlowego oraz dostawy energii bilansującej za odrębne świadczenia oraz momentu powstania obowiązku podatkowego dla usługi... czytaj dalej

Interpretacja z 29 stycznia 2018 r. - Obowiązek sporządzenia uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi. ... czytaj dalej

Interpretacja z 29 stycznia 2018 r. - skutki podatkowe objęcia udziałów w kapitale zakładowym spółki z o.o. w zamian za wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa... czytaj dalej

Interpretacja z 29 stycznia 2018 r. - Jak należy opodatkować zbycie nieruchomości nabytej do majątku wspólnego małżonków przez Wnioskodawczynię w zakresie odziedziczonego przez nią udziału po zmarłym... czytaj dalej

Czytaj najnowsze


Komentarz do rozporządzenia kpir: Możliwość ujmowania sprzedaży w oparciu o ewidencję VAT prowadzoną przez podatników zwolnionych z VAT podmiotowo (do 150 zł rocznie zgodnie z art.113 ust.1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług) lub przez podatników zarejestrowanych VAT jest jeszcze dalej idącym uproszczeniem w prowadzeniu księgi, niż uproszczenie z §20 rozporządzenia. ...

czytaj więcej


zw. z VAT: Wynajem mieszkań
     ∟01.01.2011 - nadal
Podstawa prawna: art.43 ust.1 pkt 36 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

8% VAT: PKWiU 10.61 - produkty przemiału zbóż
     ∟01.01.2011 - nadal
Podstawa prawna: poz.29 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Szukaj stawki VAT

2018.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.428.2017.1.AG
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych -dla których okres (...)

Więcej interpretacji do KŚT 109


PKWiU 28.13.21.0 - precedens GUS z 2011 r.
     ∟laktator elektryczny, wykonany z następujących surowców: tworzywo sztuczne pp - lejek laktatora, silikon- rurki, uszczelki i wkładka masująca, pojemnik na pokarm – trytan, tworzywo sztuczne abs – obudowa części elektrycznej laktatora, elementy metalowe- wewnątrz modułu elektrycznego i zasilacza, kod cn 8414 10 89

Precedensy GUS


Zwrot VAT z państw UE


Wskaźniki


Dołącz do 40676 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj