Interpretacja z 2 listopada 2018 r. - Czy przy wyliczaniu czystej wartości nieruchomości należy obniżyć ją o całą kwotę wpisanej do księgi wieczystej hipoteki, czy tylko pomniejszyć... czytaj dalej

Interpretacja z 2 listopada 2018 r. - w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w oparciu o proporcję, o której mowa w art. 90, w powiązaniu z... czytaj dalej

Interpretacja z 2 listopada 2018 r. - Obowiązek zastosowania tzw. odwrotnego obciążenia do świadczonych usług (PKWiU 43.39.11.0). ... czytaj dalej

Interpretacja z 2 listopada 2018 r. - w zakresie ustalenia czy różnica pomiędzy świadczeniami podwyższonymi a świadczeniami wypłaconymi stanowi koszt uzyskania przychodu oraz w którym momencie. ... czytaj dalej

Interpretacja z 2 listopada 2018 r. - Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z budową ogrodzenia. ... czytaj dalej

Czytaj najnowsze


Komentarz do rozporządzenia kpir: Przepis §17 ust.1 nie nakazuje ujmowania w księdze kosztu uzyskania przychodu w dniu otrzymania towarów. Datę ujęcia kosztu określa art.22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Omawiany przepis nakłada jedynie obowiązek wpisania zakupu do księgi, np. w kolumnie 15 księgi. Niezwłoczność zapisu nie dotyczy jednak podatników, którzy zgodnie z §30 ust.1 lub ust.3 niniejszego rozporządzenia dokonują wpisów w księdze...

czytaj więcej


zw. z VAT: Import na cele naukowe
     ∟01.01.2011 - nadal
Podstawa prawna: art.57 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

8% VAT: PKWiU ex 02.40.10 - usługi związane z leśnictwem, z wyłączeniem: patrolowania lasów wykonywanego na zlecenie przez jednostki inne niż leśne (PKWiU ex 02.40.10.3) oraz doradztwa w zakresie zarządzania lasami
     ∟01.01.2011 - nadal
Podstawa prawna: poz.137 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Szukaj stawki VAT

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.577.2018.2.DC
     ∟(...) budowlane oraz wykorzystanie specjalistycznego sprzętu; przedmiotowe roboty budowlano -montażowe przydomowych oczyszczalni ścieków mieszczą się w grupowaniu PKWiU 42.21.23.0 „Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania (...)

Więcej interpretacji do PKWiU 42.21.23.0


PKWiU 20.59.52.0 - precedens GUS z 2009 r.
     ∟1. test wykorzystywany do badania gatunkowości mięsa zarówno surowego jak i gotowanego, alergenów w różnych produktach spożywczych oraz białek zawierających modyfikację genetyczną, test służy sprawdzeniu jakości produktów spożywczych pod kątem występowania zafałszowań jakościowych. 2. test wykorzystywany do badania gatunkowości produktów mlecznych pod kątem spełnienia warunków jakościowych i występowania zafałszowań tych produktów poprzez domieszki innego mleka niż zadeklarowanego

Precedensy GUS


Zwrot VAT z państw UE


Wskaźniki


Dołącz do 40978 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj