Interpretacja z 25 stycznia 2019 r. - Czy przychód (nadwyżka) powstała w wyniku poniesienia mniejszych wydatków na koszty pośrednie rozliczane ryczałtem (wynikające z niższych cen usług) niż... czytaj dalej

Interpretacja z 25 stycznia 2019 r. - 1. Czy przychody z tytułu odszkodowania za wywłaszczenie uzyskane na skutek zawarcia opisanych w punkcie a) i b) umów sprzedaży... czytaj dalej

Interpretacja z 25 stycznia 2019 r. - w zakresie ustalenia czy koszty opłat z tytułu Licencji stanowią koszty, o których mowa w art. 15e ust. 11 pkt... czytaj dalej

Interpretacja z 25 stycznia 2019 r. - Opodatkowanie dochodów uzyskanych w 2018 r. z pracy najemnej wykonywanej na terytorium Wielkiej Brytanii. ... czytaj dalej

Interpretacja z 25 stycznia 2019 r. - w zakresie braku opodatkowania czynności ustanowienia na części nieruchomości nieodpłatnego użytkowania ... czytaj dalej

Czytaj najnowsze


Komentarz do rozporządzenia kpir: Przepis §17 ust.1 nie nakazuje ujmowania w księdze kosztu uzyskania przychodu w dniu otrzymania towarów. Datę ujęcia kosztu określa art.22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Omawiany przepis nakłada jedynie obowiązek wpisania zakupu do księgi, np. w kolumnie 15 księgi. Niezwłoczność zapisu nie dotyczy jednak podatników, którzy zgodnie z §30 ust.1 lub ust.3 niniejszego rozporządzenia dokonują wpisów w księdze...

czytaj więcej


zw. z VAT: Opieka medyczna
     ∟01.07.2011 - nadal
Podstawa prawna: art.43 ust.1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

8% VAT: PKWiU 10.2 - ryby, skorupiaki i mięczaki, przetworzone i zakonserwowane
     ∟01.01.2011 - nadal
Podstawa prawna: poz.25 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Szukaj stawki VAT

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.577.2018.2.DC
     ∟(...) budowlane oraz wykorzystanie specjalistycznego sprzętu; przedmiotowe roboty budowlano -montażowe przydomowych oczyszczalni ścieków mieszczą się w grupowaniu PKWiU 42.21.23.0 „Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania (...)

Więcej interpretacji do PKWiU 42.21.23.0


PKWiU 46.73.14.0 - precedens GUS z 2004 r.
     ∟usługi sprzedaży farb i powłok zabezpieczających (antykorozyjnych), służących do wykonania remontów statków. inspekcje prac malarskich na remontowanych statkach, udzielanie porad technicznych - jeśli związane są ze sprzedażą tych wyrobów

PKWiU 74.90.12.0 - precedens GUS z 2009 r.
     ∟usługi przedstawicielskie świadczone na rzecz podmiotu zagranicznego, polegające m.in. na wspieraniu sprzedaży produktów, poszukiwaniu nowych, potencjalnych klientów, nawiązywaniu nowych kontaktów, zapewnieniu odpowiedniego fachowego wsparcia technicznego dla istniejących i potencjalnych klientów (bez wykonywania sprzedaży produktów i bez zawierania umów handlowych we własnym imieniu), tworzeniu dokumentacji w języku polskim, itp.

Precedensy GUS


Zwrot VAT z państw UE


Wskaźniki


Dołącz do 41476 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj