Interpretacja z 13 października 2017 r. - Brak prawa do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od poczynionych dotychczas na nieruchomości nakładów oraz od nakładów, które Wnioskodawca poczyni po ustanowieniu... czytaj dalej

Interpretacja z 12 października 2017 r. - W tym konkretnym przypadku należy stwierdzić, że Deweloper nie działa względem Wnioskodawcy jako podwykonawca, o którym mowa w art. 17... czytaj dalej

Interpretacja z 12 października 2017 r. - -prace wykonywane przez Wnioskodawcę spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, która uprawnia do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d Ustawy CIT, -mając... czytaj dalej

Interpretacja z 12 października 2017 r. - stawka podatku VAT na usługi montażu wymienionych we wniosku osłon zewnętrznych i wewnętrznych ... czytaj dalej

Interpretacja z 11 października 2017 r. - w zakresie kwalifikacji podmiotowej i zwolnienia przedmiotowego z opodatkowania (w Polsce) dochodów polskiego funduszu inwestycyjnego zamkniętego oraz uznania tego funduszu... czytaj dalej

Czytaj najnowsze


Komentarz do rozporządzenia kpir: W przepisie §15 mowa jest o materiale podstawowym czy pomocniczym stanowiącym własność zamawiającego, zleceniodawcy. W przypadku prac na cudzym materiale zawsze warto sporządzić pokwitowanie odbioru (np. PZ) i zostawić sobie kopię na wypadek kontroli. W przeciwnym wypadku organ kontroli może uznać, iż nastąpił zakup materiału ale nie został ujęty w księdze przychodów i rozchodów, co może skutkować nierzetelnością księgi w...

czytaj więcej


zw. z VAT: Import na cele naukowe
     ∟01.01.2011 - nadal
Podstawa prawna: art.57 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

8% VAT: PKWiU ex 02.40.10 - usługi związane z leśnictwem, z wyłączeniem: patrolowania lasów wykonywanego na zlecenie przez jednostki inne niż leśne (PKWiU ex 02.40.10.3) oraz doradztwa w zakresie zarządzania lasami
     ∟01.01.2011 - nadal
Podstawa prawna: poz.137 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Szukaj stawki VAT

2017.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.33.2017.2.JS
     ∟(...) nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Działalność gospodarczą prowadzi od 14 lutego 2008 r. PKD wykonywanej działalności: 33.19.Z – PKWiU 33.19.10.0 oraz 33.20.Z – PKWiU 33.20.29.0. Wnioskodawca wyjaśnił, że są to kody do działalności jaką faktycznie wykonywał, czyli instalowanie (...)

Więcej interpretacji do PKWiU 33.19.10.0


PKWiU 20.59.52.0 - precedens GUS z 2009 r.
     ∟1. test wykorzystywany do badania gatunkowości mięsa zarówno surowego jak i gotowanego, alergenów w różnych produktach spożywczych oraz białek zawierających modyfikację genetyczną, test służy sprawdzeniu jakości produktów spożywczych pod kątem występowania zafałszowań jakościowych. 2. test wykorzystywany do badania gatunkowości produktów mlecznych pod kątem spełnienia warunków jakościowych i występowania zafałszowań tych produktów poprzez domieszki innego mleka niż zadeklarowanego

Precedensy GUS


Zwrot VAT z państw UE


Wskaźniki


Dołącz do 39962 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj