Interpretacje podatkowe do KŚT 109
- Pozostale budynki niemieszkalne

 

Interpretacje podatkowe do KŚT 109

Podaj kod

tylko interpretacje potwierdzone opiniami klasyfikacyjnymi wydanymi przez Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Do wyszukiwarki należy wpisać wyłącznie niżej wskazany najbardziej szczegółowy symbol, np. PKWiU 66.21 źle | 66.21.10.0 dobrze
pozycje PKWiU np. 00.00.00.0   |   podklasy PKD np. 00.00.A   |   rodzaje KŚT np. 000   |   klasy PKOB np. 0000   |   dziesięciocyfrówki PKWiU 1997 np. 00.00.00-00.00


624/425594 - interpretacji podatkowych
do KŚT 109 - Pozostale budynki niemieszkalne

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2012.03.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-32/12-4/ES
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych- dla których okres (...)

2012.03.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1234b/11/PSZ
     ∟(...) z wyjątkiem:trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczychdla których okres amortyzacji - (...)

2012.02.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-1249/11/ZK
     ∟(...) z wyjątkiem:trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych-dla których okres amortyzacji- (...)

2012.02.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-1188/11-5/DG
     ∟(...) 16j ust. 1 (CIT). Na podstawie informacji zawartej w z art. 16j ust. 1 pkt 3 lit. A (CIT) dla budynków niemieszkalnych trwale związanych z gruntem wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji okres amortyzacji nie może być krótszy niż 3 lata to jest 33,33% (100%: 3 lata). Rodzaj 109 Klasyfikacji środków trwałych obejmuje m.in.: - hotele i (...)

2012.02.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/423-56/11/ZK
     ∟(...) związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji Środków Trwałych i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 tej klasyfikacji trwale związanych z gruntem nie może być krótszy niż 3 lata.Rodzaj 103 KŚT obejmuje centra handlowe, domy towarowe, samodzielne sklepy i butiki, (...)

2012.02.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-1308/11-2/TW
     ∟(...) z wyjątkiem:trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczychdla których okres amortyzacji (...)

2012.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1086/11/PSZ
     ∟(...) roku, a więc z perspektywy czasu dowodzi to, że miał w 2004 roku wygląd docelowy.Należy dodać, że ustawodawca dopuszcza w Klasyfikacji Środków Trwałych w rodzaju 109 Klasyfikacji dla zabytków objętych indywidualną ochroną konserwatorską, wpisanych do rejestru zabytków określenie obiekt budowlany, a więc pojęcie szersze niż (...)

2012.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1087/11/PSZ
     ∟(...) roku, a więc z perspektywy czasu dowodzi to, że miał w 2004 roku wygląd docelowy.Należy dodać, że ustawodawca dopuszcza w Klasyfikacji Środków Trwałych w rodzaju 109 Klasyfikacji dla zabytków objętych indywidualną ochroną konserwatorską, wpisanych do rejestru zabytków określenie obiekt budowlany, a więc pojęcie szersze niż (...)

2012.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-152/12/MW
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczychdla których okres amortyzacji (...)

2012.02.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1326/11/SD
     ∟(...) lat z wyjątkiem:trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych - dla których okres (...)

2012.02.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1077a/11/WM
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczychdla których okres (...)

2011.12.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1001b/11/PSZ
     ∟(...) z wyjątkiem : trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczychdla których okres amortyzacji (...)

2011.11.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-934/11/AD
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych dla których okres amortyzacji (...)

2011.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-907/11/PSZ
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczychdla których okres amortyzacji (...)

2011.11.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-913/11/HS
     ∟(...) z wyjątkiem:trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500m3, domków kempingowych i budynków zastępczych-dla których okres amortyzacji (...)

2011.10.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-787a/11/WM
     ∟(...) - z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych – dla których okres (...)

2011.10.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-607/11-2/AG
     ∟(...) związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji Śródków Trwałych i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji Śródków Trwałych trwale związanych z gruntem - dla których okres amortyzacji nie może być krótszy niż 3 lata. Przy czym środki trwałe uznaje (...)

2011.10.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-605/11-2/AG
     ∟(...) związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji Śródków Trwałych i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji Śródków Trwałych trwale związanych z gruntem - dla których okres amortyzacji nie może być krótszy niż 3 lata. Przy czym środki trwałe uznaje (...)

2011.10.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-606/11-2/AG
     ∟(...) związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji Śródków Trwałych i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji Śródków Trwałych trwale związanych z gruntem - dla których okres amortyzacji nie może być krótszy niż 3 lata. Przy czym środki trwałe uznaje (...)

2011.10.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-778/11-4/MM
     ∟(...) domy studenckie, placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy dla bezdomnych itp. Rodzaj nie obejmuje hoteli i podobnych budynków krótkotrwałego zakwaterowania - rodzaj 109. Część „mieszkaniowa” budynku mieszkalnego obejmuje pomieszczenia mieszkalne (kuchnie, pokoje wypoczynkowe, sypialnie, pomieszczenia pomocnicze, piwnice) oraz (...)

2011.09.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-62/11-5/AG
     ∟(...) z wyjątkiem:trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych- dla których okres amortyzacji (...)

2011.09.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-722/11/KO
     ∟(...) z wyjątkiem:trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych-dla których okres amortyzacji (...)

2011.09.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-787/11-7/IM
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych- dla których okres (...)

2011.09.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-574/11-2/JB
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych - dla których okres (...)

2011.09.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-661/11/AP
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych-dla których okres amortyzacji (...)

2011.08.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-545/11/ZK
     ∟(...) wyniesie około osiem milionów złotych, w tym na budynek około siedem milionów złotych. Po oddaniu do użytkowania budynek zostanie zakwalifikowany do KŚT 109, dla którego stawka amortyzacyjna z wykazu stawek wynosi 2,5 %.W uzupełnieniu wniosku wskazano, iż:Zakres działalności Wnioskodawcy zgłoszony do ewidencji (...)

2011.08.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-807/11/ZK
     ∟(...) od dnia 15 marca 2011r. parter budynku jest wynajmowany na działalność gastronomiczną,ww. środek trwały będzie miał symbol KŚT: grupa 1 podgrupa 10 rodzaj 109,małżonek Wnioskodawczyni prowadzi firmę, której przedmiotem działalności jest sprzedaż środków ochrony roślin i nawozów. W związku z powyższym zadano m.in . (...)

2011.08.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-795/11-3/AG
     ∟(...) - z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 5003, domków kempingowych i budynków zastępczych – dla których okres (...)

2011.08.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-794/11-2/AG
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków – dla których okres amortyzacji - nie (...)

2011.08.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-491/11/KB
     ∟(...) obowiązek alimentacyjny w żadnym przypadku nie są ze sobą utożsamiane, mąż przeniósł własność w ten sposób,budynek należy do I grupy KŚT, podgrupy 10, rodzaju 109 pozostałe budynki niemieszkalne, PKWiU 41.00.20.0.W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy ww. budynek można amortyzować przy zastosowaniu (...)

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Dołącz do 41564 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj