Interpretacje podatkowe do KŚT 109
-

 

Interpretacje podatkowe do KŚT 109

Podaj kod

tylko interpretacje potwierdzone opiniami klasyfikacyjnymi wydanymi przez Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Do wyszukiwarki należy wpisać wyłącznie niżej wskazany najbardziej szczegółowy symbol, np. PKWiU 66.21 źle | 66.21.10.0 dobrze
pozycje PKWiU np. 00.00.00.0   |   podklasy PKD np. 00.00.A   |   rodzaje KŚT np. 000   |   klasy PKOB np. 0000   |   dziesięciocyfrówki PKWiU 1997 np. 00.00.00-00.00


661/442400 - interpretacji podatkowych
do KŚT 109 -

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

2008.07.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IP-PB3-423-508/08-3/JG
     ∟(...) kosztu wytworzenia budynku biurowo – magazynowego, wprowadzić do ewidencji księgowej jako odrębny środek trwały i zastosować dla części magazynowej, symbol KŚT - 109, stawkę amortyzacyjną wynoszącą 10 %, a okres amortyzacji 10 lat? Wniosek ORD-IN 290 kB INTERPRETACJA INDYWIDUALNANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 (...)

2008.06.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-388/08-2/ES
     ∟(...) z wyjątkiem trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji trwale związanych z gruntem, oraz kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych, dla których okres ten (...)

2008.05.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-269/08-2/AJ
     ∟(...) Ministrów z dnia 30.12.1999 r. ( Dz.U. nr 112, poz. 1317 ), w której hotele i podobne budynki krótkotrwałego zakwaterowania znajdują się w grupie 1, podgrupa 10, rodzaj 109. W wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.) (...)

2008.05.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-268/08-2/AŻ
     ∟(...) z wyjątkiem:trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczychdla których okres amortyzacji- (...)

2008.05.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-155/08-2/TS
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczychdla których okres amortyzacji- (...)

2008.04.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-95/08-2/AA
     ∟(...) r. po wydaniu przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego pozwolenia na użytkowanie budynku i zakwalifikowany zgodnie z klasyfikacją środków trwałych do grupy KŚT 109. Budynek został przekazany po raz pierwszy do używania w 1988 r. Zdaniem Wnioskodawcy budynek został nabyty jako używany, gdyż spełnia definicję środka trwałego (...)

2008.04.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB3/423-29/CzP
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych- dla których okres amortyzacji (...)

2008.04.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-45/08/IG
     ∟(...) wniosku z dnia 4 kwietnia 2008 r. podano, iż przedmiotem wniosku jest budynek, który zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych należy do grupy 1, podgrupy 10 i rodzaju 109.Przedmiotowy środek trwały został wpisany do ewidencji środków trwałych po raz pierwszy po oddaniu go do użytku, tj. 22 maja 2007 r. Przed rozpoczęciem (...)

2008.04.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB1/415-24/08/AP
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500m3, domków kempingowych i budynków zastępczych - dla których (...)

2008.02.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IP-PB3-423-497/07-3/DG
     ∟(...) z wyjątkiem:trwale związanych. z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500m#179;, domków kempingowych i budynków zastępczych,dla których okres (...)

2008.02.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IP-PB3-423-497/07-5/DG
     ∟(...) innych niż wymienione w pkt 4 nie może być krótszy niż 10 lat, z wyjątkiem:trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionywymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczychdla których okres amortyzacji (...)

2008.02.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IP-PB3-423-497/07-4/DG
     ∟(...) z wyjątkiem:trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500m#179;, domków kempingowych i budynków zastępczych,dla których okres (...)

2008.02.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-448/07-2/AŻ
     ∟(...) z wyjątkiem trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, oraz kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych, dla których okres ten (...)

2008.02.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB3/423-290/07/NG
     ∟(...) trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji trwale związanych z gruntem, b) kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych - dla których (...)

2008.02.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB1/415-239/07/KB
     ∟(...) z wyjątkiem:a) trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,b) kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych- dla których okres (...)

2008.01.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-614/07/PSZ
     ∟(...) z wyjątkiem:trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500m3, domków kempingowych i budynków zastępczych- dla których okres amortyzacji (...)

2008.01.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-145/07-2/AMN
     ∟(...) z wyjątkiem:trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych- dla których okres (...)

2007.12.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-271/07-2/AŻ
     ∟(...) z wyjątkiem:a) trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,b) kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych - dla których okres (...)

2007.12.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-188/07-4/AJ
     ∟(...) niemieszkalnych symbol KŚT – 10, stawka amortyzacyjna wynosi 2,5 %, a okres amortyzacji 40 lat.Dla budynków zastępczych trwale z gruntem złączonych symbol KŚT – 109 stawka amortyzacji wynosi 10 %, a okres amortyzacji 10 lat. Wg definicji zawartej w ustawie z dn. 7.07.1994 Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.) (...)

2007.12.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-221/07/PS
     ∟(...) Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. Nr 112, poz. 1317 ze zm.) i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych oraz budynków zastępczychdla których okres (...)

2007.11.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-146/07-2/AJ
     ∟(...) gruntowa środek trwały Istota interpretacji 1. wnioskodawca może zastosować indywidualną stawkę amortyzacji dla używanego budynku sklasyfikowanego w grupie 103 lub 109 KŚT, przy czym okres amortyzacji nie może być krótszy niż 3 lata.2. ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej nie mieści się w kategorii nieodpłatnych (...)

2007.11.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-67/07-2/GM
     ∟(...) z wyjątkiem:trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzajach 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze ponizej 500 m3, domków kempingowych oraz budynków zastępczychnbspnbsp- dla których okres (...)

2007.10.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/423-45/07/MK
     ∟(...) z wyjątkiem:trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych- dla których okres amortyzacji (...)

2007.09.24 - Urząd Skarbowy w Limanowej - PDF/415-30/07
     ∟(...) z wyjątkiem:a)trwale związanych z gruntem budynków handlowo - usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,b)kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych- dla których okres (...)

2007.09.11 - Lubelski Urząd Skarbowy - PD/423-54/07
     ∟(...) :ppkt a) trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,dla których okres amortyzacji nie może być krótszy niż 3 lata . Środki trwałe o których mowa we wskazanym wyżej pkt 3 (...)

2007.09.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-41/07-2/AG
     ∟(...) dotyczy:trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych.Natomiast dla budynków (...)

2007.08.24 - Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu - ZD/4061-107/07
     ∟(...) (AD I/423/3/2004) z dnia 17 marca 2004r. wynika jednak stanowisko o szerszym zastosowaniu omawianego przepisu do ogółu budynków wymienionych w rodzajach 103 i 109 KŚT. W ocenie Podatnika, omawiany art. 16j ust. 1 pkt 3 ustanawia wyjątek - minimalny 36-miesięczny okres amortyzacji - dla dwóch rodzajów budynków: 1. budynków (...)

2007.08.22 - Pomorski Urząd Skarbowy - DP/423-151/07/AP
     ∟(...) z wyjątkiem:trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczychdla których okres amortyzacji (...)

2007.07.16 - Urząd Skarbowy w Tomaszowie Lubelskim - PD/415-10/2007
     ∟(...) 10 lat. Wyjątek dotyczy trwale związanych budynków handlowo-usługowych wymienionch w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m#179;, domków kempingowych i budynków zastępczych – dla których okres amortyzacj nie może być (...)

2007.06.29 - Urząd Skarbowy w Kartuzach - DF/415-14/07/JM
     ∟(...) 4, z wyjątkiem:trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych– dla których okres (...)

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj