Interpretacje podatkowe do KŚT 109
- Pozostale budynki niemieszkalne

 

Interpretacje podatkowe do KŚT 109

Podaj kod

tylko interpretacje potwierdzone opiniami klasyfikacyjnymi wydanymi przez Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Do wyszukiwarki należy wpisać wyłącznie niżej wskazany najbardziej szczegółowy symbol, np. PKWiU 66.21 źle | 66.21.10.0 dobrze
pozycje PKWiU np. 00.00.00.0   |   podklasy PKD np. 00.00.A   |   rodzaje KŚT np. 000   |   klasy PKOB np. 0000   |   dziesięciocyfrówki PKWiU 1997 np. 00.00.00-00.00


624/425594 - interpretacji podatkowych
do KŚT 109 - Pozostale budynki niemieszkalne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2016.04.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-67/16-5/JŁ
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych dla których okres (...)

2016.04.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-13/16-4/AK
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych – dla których okres (...)

2016.04.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4511-88/16/NL
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych -dla których okres (...)

2016.04.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-159/16/JŁ
     ∟(...) wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych W myśl art. 22j ust. 3 ww. (...)

2016.04.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-14/16-2/DK
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych - dla których okres (...)

2016.03.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-93/16/PSZ
     ∟(...) trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych - dla których okres (...)

2016.03.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-32/16/WM
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych, dla których okres amortyzacji (...)

2016.03.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-1611/15-3/KF
     ∟(...) z wyjątkiem:trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m³, domków kempingowych i budynków zastępczych– dla których okres (...)

2016.03.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-1610/15-3/KF
     ∟(...) z wyjątkiem:trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m³, domków kempingowych i budynków zastępczych– dla których okres (...)

2016.03.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-788/15-3/MH
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych –dla których okres (...)

2016.03.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-1544/15-4/TW
     ∟(...) Wnioskodawca prowadzi w oparciu o domki kempingowe, drewniane, które są trwale związane z gruntem. Według wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych (pozycja 01; KŚT 109), Zainteresowany stosuje stawkę amortyzacyjną 10%. Wnioskodawca stawkę amortyzacyjną odlicza raz w roku. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca podał, że w 2014 (...)

2016.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-771/15-3/SK
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych - dla których okres (...)

2016.02.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-1274/15-4/DK
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych dla których okres amortyzacji (...)

2016.02.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4511-708/15/ZK
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych -dla których okres amortyzacji (...)

2016.02.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-1135/15/PSZ
     ∟(...) wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych - dla których okres (...)

2016.02.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-674/15-3/AG
     ∟(...) w kwietniu 2015 r.W budynkach znajdują się lokale biurowe, magazyny oraz portiernia. W związku z czym, Spółka zaklasyfikowała budynki do grup 104 KŚT, 105 KŚT oraz 109 KŚT. Dla wszystkich tych grup podstawowa stawka amortyzacji to 2,5%, w tym: murowany budynek portierni wybudowany w 1980 r., zaliczany jest do grupy 109, podstawowa (...)

2016.02.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-1486/15-2/TW
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych dla których okres amortyzacji (...)

2016.02.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-1049/15/PSZ
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych dla których okres (...)

2016.01.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-627/15/JKT
     ∟(...) z wyjątkiem trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji trwale związanych z gruntem – dla których okres amortyzacji nie może być krótszy niż 3 lata. Jak wynika z treści ww. przepisów jest w nich mowa o (...)

2016.01.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-23/16/JKT
     ∟(...) z wyjątkiem trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji trwale związanych z gruntem – dla których okres amortyzacji nie może być krótszy niż 3 lata. Jak wynika z treści ww. przepisów jest w nich mowa o (...)

2016.01.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-1258/15-4/AM
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych – dla których okres (...)

2016.01.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-1079/15-2/DP
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych - dla których okres (...)

2016.01.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB4/4511-539/15/KK
     ∟(...) domek będzie stanowił środek trwały spółki podlegający amortyzacji. Domki zostaną sklasyfikowane wg Klasyfikacji Środków Trwałych do grupy 1, podgrupy 10, rodzaju 109 -„Pozostałe budynki niemieszkalne”. Początkowo domki zostaną wybudowane przez głównego wykonawcę w wersji standardowej, to znaczy: na wykonanym fundamencie (...)

2016.01.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-1388/15-4/TW
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych – dla których okres (...)

2016.01.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-1448/15-2/AK
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m², domków kempingowych i budynków zastępczych – dla których okres (...)

2016.01.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4511-590/15/WRz
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m³, domków kempingowych i budynków zastępczych -dla których okres (...)

2016.01.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-1242/15-2/DK
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych - dla których okres (...)

2015.12.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-701/15/AnK
     ∟(...) że wolnostojące budynki mieszkalne zaadaptowane na cele noclegowe, turystycznego – krótkoterminowego zakwaterowania mieszczą się w grupowaniu KŚT, grupa 1, rodzaj 109 „Pozostałe budynki niemieszkalne.” W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Spółka może zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną i (...)

2015.12.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4510-139/15/WRz
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych -dla których okres amortyzacji (...)

2015.12.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-559/15/JG
     ∟(...) budynek hotelowy. Miałoby to nastąpić w trybie zakupu na podstawie umowy sprzedaży. Nabywany przez Spółkę hotel będzie mieścił się w grupie 1 podgrupie 10 rodzaju 109 „pozostałe budynki niemieszkalne” Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT). Rodzaj ten obejmuje m.in. hotele i podobne budynki krótkotrwałego zakwaterowania z (...)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Dołącz do 41599 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj