Interpretacje podatkowe do KŚT 109
- Pozostale budynki niemieszkalne

 

Interpretacje podatkowe do KŚT 109

Podaj kod

tylko interpretacje potwierdzone opiniami klasyfikacyjnymi wydanymi przez Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Do wyszukiwarki należy wpisać wyłącznie niżej wskazany najbardziej szczegółowy symbol, np. PKWiU 66.21 źle | 66.21.10.0 dobrze
pozycje PKWiU np. 00.00.00.0   |   podklasy PKD np. 00.00.A   |   rodzaje KŚT np. 000   |   klasy PKOB np. 0000   |   dziesięciocyfrówki PKWiU 1997 np. 00.00.00-00.00


661/442400 - interpretacji podatkowych
do KŚT 109 - Pozostale budynki niemieszkalne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2018.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.106.2018.2.KP
     ∟(...) niż dziesięć lat, z wyjątkiem m.in. obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków i objętych indywidualną ochroną konserwatorską (wymienionych w rodzaju 109 KŚT), dla których ustawodawca dopuszcza przyspieszoną amortyzację, przy zastrzeżeniu, że okres ten nie może być krótszy niż trzy lata. Wnioskodawca uważa, iż (...)

2018.04.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.32.2018.2.JC
     ∟(...) Zdaniem Spółki wartość budynku dotycząca części hotelowej, włączając część restauracyjną mieści się w Klasyfikacji Środków Trwałych w rodzaju 109, tj. Pozostałych Budynków Niemieszkalnych, który obejmuje m.in. hotele i podobne budynki krótkotrwałego zakwaterowania, z wyłączeniem hoteli robotniczych oraz (...)

2018.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.3.2018.1.KK
     ∟(...) Budynek, przed jego nabyciem, wykorzystywany był przez ponad 60 miesięcy i Spółka ma na to dowody. Budynek sklasyfikowany jest w grupie 1, podgrupie 10, w rodzaju 109 – Klasyfikacji Środków Trwałych. Budynek jest budynkiem niemieszkalnym, dla którego stawka amortyzacyjna z Wykazu stawek amortyzacyjnych wynosi 2,5%. Budynek (...)

2018.03.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.67.2018.1.DB
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych - dla których okres (...)

2018.02.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.435.2017.1.DP
     ∟(...) wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych – dla których okres (...)

2018.02.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.16.2018.1.MM
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych – dla których okres (...)

2018.02.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.355.2017.2.JG
     ∟(...) (tj. Załącznika nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych)? Budynek sklasyfikowany jest w grupie 1, podgrupie 10, w rodzaju 109. Czy Budynek jest budynkiem niemieszkalnym, dla którego stawka amortyzacyjna z Wykazu stawek amortyzacyjnych wynosi 2,5%? Tak, Budynek jest budynkiem (...)

2018.02.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.483.2017.1.MM
     ∟(...) budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych - dla których okres (...)

2018.02.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.467.2017.2.RK
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych - dla których okres (...)

2018.02.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.335.2017.2.SJ
     ∟(...) prowadzona poza najmem pokoi gościnnych żadna inna działalność gospodarcza. Wnioskodawczyni zamierza zakwalifikować składnik majątkowy określony we wniosku do gr. 109 KŚT (Dz. U. z 2016 r., poz. 1864). Ww. składnik majątkowy, który Wnioskodawczyni zamierza wprowadzić do ewidencji środków trwałych spełnia wymogi określone w (...)

2018.02.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.256.2017.1.SO
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych – dla których okres (...)

2018.02.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.411.2017.2.MJ
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych - dla których okres (...)

2018.02.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.356.2017.1.JP
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych -dla których okres amortyzacji (...)

2018.01.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.362.2017.3.KS
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych – dla których okres (...)

2018.01.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.454.2017.1.KS1
     ∟(...) Od grudnia 1999 r. do 31 lipca 2013 r. w budynku tym właściciele prowadzili własną działalność gospodarczą (gabinet dentystyczny), zaliczając go do rodzaju 109 Klasyfikacji środków trwałych. Od 1 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r. budynek wynajmowano z przeznaczeniem na działalność usługową (usługi kosmetyczne). (...)

2018.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.428.2017.1.AG
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych -dla których okres (...)

2017.12.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.204.2017.2.SG
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych - dla których okres (...)

2017.12.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.347.2017.2.IF
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych - dla których okres (...)

2017.12.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.367.2017.1.KS1
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych - dla których okres (...)

2017.12.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.335.2017.2.KS1
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych - dla których okres (...)

2017.12.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.356.2017.1.IF
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3 domków kempingowych i budynków zastępczych -dla których okres amortyzacji (...)

2017.12.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.357.2017.1.IF
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3. domków kempingowych i budynków zastępczych - dla których okres (...)

2017.12.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.212.2017.1.DS
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych – dla których okres (...)

2017.12.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.409.2017.1.AK
     ∟(...) trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych dla których okres (...)

2017.12.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.195.2017.2.BS
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczychdla których okres amortyzacji - (...)

2017.11.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.172.2017.2.MC
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków (...)

2017.11.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.305.2017.1.PSZ
     ∟(...) wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych dla których okres (...)

2017.11.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.327.2017.1.KU
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych -dla których okres (...)

2017.11.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.294.2017.2.MG
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych – dla których okres (...)

2017.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.141.2017.1.TW
     ∟(...) stawek amortyzacyjnych, zawartym w Załączniku Nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym Wykazem stawka dla grupy 1, podgrupy 10, rodzaj 109 Klasyfikacji Środków Trwałych „domki kempingowe, budynki zastępcze – trwale związane z gruntem” wynosi 10%. Jednocześnie należy podkreślić, że zgodnie (...)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13