Interpretacje podatkowe do KŚT 109
-

 

Interpretacje podatkowe do KŚT 109

Podaj kod

tylko interpretacje potwierdzone opiniami klasyfikacyjnymi wydanymi przez Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Do wyszukiwarki należy wpisać wyłącznie niżej wskazany najbardziej szczegółowy symbol, np. PKWiU 66.21 źle | 66.21.10.0 dobrze
pozycje PKWiU np. 00.00.00.0   |   podklasy PKD np. 00.00.A   |   rodzaje KŚT np. 000   |   klasy PKOB np. 0000   |   dziesięciocyfrówki PKWiU 1997 np. 00.00.00-00.00


661/442400 - interpretacji podatkowych
do KŚT 109 -

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

2011.09.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-574/11-2/JB
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych - dla których okres (...)

2011.09.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-661/11/AP
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych-dla których okres amortyzacji (...)

2011.08.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-545/11/ZK
     ∟(...) wyniesie około osiem milionów złotych, w tym na budynek około siedem milionów złotych. Po oddaniu do użytkowania budynek zostanie zakwalifikowany do KŚT 109, dla którego stawka amortyzacyjna z wykazu stawek wynosi 2,5 %.W uzupełnieniu wniosku wskazano, iż:Zakres działalności Wnioskodawcy zgłoszony do ewidencji (...)

2011.08.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-807/11/ZK
     ∟(...) od dnia 15 marca 2011r. parter budynku jest wynajmowany na działalność gastronomiczną,ww. środek trwały będzie miał symbol KŚT: grupa 1 podgrupa 10 rodzaj 109,małżonek Wnioskodawczyni prowadzi firmę, której przedmiotem działalności jest sprzedaż środków ochrony roślin i nawozów. W związku z powyższym zadano m.in . (...)

2011.08.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-795/11-3/AG
     ∟(...) - z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 5003, domków kempingowych i budynków zastępczych – dla których okres (...)

2011.08.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-794/11-2/AG
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków – dla których okres amortyzacji - nie (...)

2011.08.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-491/11/KB
     ∟(...) obowiązek alimentacyjny w żadnym przypadku nie są ze sobą utożsamiane, mąż przeniósł własność w ten sposób,budynek należy do I grupy KŚT, podgrupy 10, rodzaju 109 pozostałe budynki niemieszkalne, PKWiU 41.00.20.0.W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy ww. budynek można amortyzować przy zastosowaniu (...)

2011.08.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-502/11/ZK
     ∟(...) z wyjątkiem:trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych-dla których okres amortyzacji- (...)

2011.07.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-402/11-4/ES
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych- dla których okres (...)

2011.07.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-414b/11/RR
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczychdla których okres amortyzacji (...)

2011.07.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-427/11/ZK
     ∟(...) z wyjątkiem:trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczychdla których okres amortyzacji - (...)

2011.07.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-9/11-2/AG
     ∟(...) 4, z wyjątkiem:trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych- dla których okres amortyzacji (...)

2011.07.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-116/11-4/ŁM
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo - usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych    - dla których (...)

2011.06.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-411/11-5/TO
     ∟(...) sądów i parlamentów. Rodzaj nie obejmuje biur w budynkach przeznaczonych głównie do innych celów nie klasyfikowanych odrębnie.(iii) Inne budynki niemieszkalne (rodzaj 109) tzn.: hotele i podobne budynki krótkotrwałego zakwaterowania (z wyj. hoteli robotniczych - podgrupa 11), <…> obiekty budowlane wpisane do rejestru zabytków i (...)

2011.06.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-293/11-4/KS
     ∟(...) z wyjątkiem:trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500m3, domków kempingowych i budynków zastępczych- dla których okres amortyzacji (...)

2011.06.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-325/11/AP
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych- dla których okres amortyzacji (...)

2011.06.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-258/11-3/AO
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków    - dla których okres (...)

2011.05.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-308/11-2/JC
     ∟(...) z wyjątkiem:trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m#179;, domków kempingowych i budynków zastępczych - dla których okres (...)

2011.05.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-309/11-2/JC
     ∟(...) z wyjątkiem:trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m#179;, domków kempingowych i budynków zastępczych- dla których okres (...)

2011.05.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-205/11/ZK
     ∟(...) z wyjątkiem:trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych-dla których okres amortyzacji- (...)

2011.05.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-214/11-2/AG
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych    - dla których (...)

2011.04.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-243/11/WRz
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych -dla których okres (...)

2011.04.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-94b/11/WM
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo - usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych dla których okres amortyzacji (...)

2011.04.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-114/11-3/JB
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500m3, domków kempingowych i budynków zastępczych - dla których okres (...)

2011.04.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-72/11/MMa
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500m#179;, domków kempingowych i budynków zastępczych -dla których okres (...)

2011.04.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-54/11/ZK
     ∟(...) przypadku nie są ze sobą utożsamiane, mąż przeniósł własność w ten sposób. budynek należy do I grupy Klasyfikacji Środków Trwałych, podgrupy 10, rodzaju 109 pozostałe budynki niemieszkalne PKWiU – 41.00.20.0.W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy można budynek amortyzować przy zastosowaniu (...)

2011.04.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-51/11/AP
     ∟(...) nie został jeszcze wpisany do ewidencji środków trwałych. Zgodnie z objaśnieniami do Klasyfikacji środków trwałych budynek ten Spółka zamierza zaliczyć do rodzaju 109 (tam bowiem zalicza się m.in. restauracje, bary, stołówki).Oprócz robót składających się na ulepszenie samego budynku, trwają prace w jego otoczeniu, (...)

2011.03.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-1351/10/MW
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500m#179;, domków kempingowych i budynków zastępczych - dla których okres (...)

2011.03.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-74/11/NG
     ∟(...) z wyjątkiem:trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych-dla których okres amortyzacji (...)

2011.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-856/10-3/MB
     ∟(...) 4 – 10 lat, z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji trwale związanych z gruntem oraz kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m#179;, domków kempingowych i budynków zastępczych dla których okres (...)

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj