Interpretacje podatkowe do KŚT 109
- Pozostale budynki niemieszkalne

 

Interpretacje podatkowe do KŚT 109

Podaj kod

tylko interpretacje potwierdzone opiniami klasyfikacyjnymi wydanymi przez Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Do wyszukiwarki należy wpisać wyłącznie niżej wskazany najbardziej szczegółowy symbol, np. PKWiU 66.21 źle | 66.21.10.0 dobrze
pozycje PKWiU np. 00.00.00.0   |   podklasy PKD np. 00.00.A   |   rodzaje KŚT np. 000   |   klasy PKOB np. 0000   |   dziesięciocyfrówki PKWiU 1997 np. 00.00.00-00.00


565/392893 - interpretacji podatkowych
do KŚT 109 - Pozostale budynki niemieszkalne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2015.02.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1106/14/MP
     ∟(...) wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych dla których okres (...)

2015.01.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-1152/14-4/TW
     ∟(...) z wyjątkiem:trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych– dla których okres (...)

2015.01.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-1078/14/AP
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych-dla których okres amortyzacji (...)

2014.12.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-1096/14-3/KS
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m#179;, domków kempingowych i budynków zastępczych- dla których okres (...)

2014.12.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-1068/14-4/KS
     ∟(...) z wyjątkiem:trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych- dla których okres amortyzacji (...)

2014.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-980/14/PSZ
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych - dla których okres (...)

2014.12.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-890/14-4/AG
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków – dla których okres amortyzacji – nie (...)

2014.11.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-746/14/HS
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych -dla których okres (...)

2014.11.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-811/14-4/TW
     ∟(...) z wyjątkiem:trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych– dla których okres (...)

2014.10.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-687/14/MZM
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych– dla których okres (...)

2014.10.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-789/14/PSZ
     ∟(...) na prawne wynajmowanie tych obiektów. Domki te chciałby Pan wpisać do majątku swojej nowopowstałej firmy wg klasyfikacji środków trwałych grupa 1, podgrupa 10, rodzaj 109 - inne budynki niemieszkalne i co roku korzystać z możliwości odpisu amortyzacyjnego w związku z poniesionymi kosztami budowy owych budynków letniskowych. W (...)

2014.10.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-739/14-4/AA
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych – dla których okres (...)

2014.10.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-807/14/KW
     ∟(...) z wyjątkiem:trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych - dla których okres (...)

2014.10.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-884/14/ZK
     ∟(...) z wyjątkiem:trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczychdla których okres amortyzacji - (...)

2014.10.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-337/14-2/MC
     ∟(...) z wyjątkiem:trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych– dla których okres (...)

2014.10.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-979/13/14-S/PSZ
     ∟(...) fizycznych kwalifikuje go jako środek trwały używany. Ponadto ww. budynek został wprowadzony do ewidencji środków trwałych podatnika jako budynek usługowy symbol KŚT 109.W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy istnieje możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla budynku wprowadzonego po raz (...)

2014.10.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-980/13/14-S/PSZ
     ∟(...) fizycznych kwalifikuje go jako środek trwały używany. Ponadto ww. budynek został wprowadzony do ewidencji środków trwałych podatnika jako budynek usługowy symbol KŚT 109.W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy istnieje możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla budynku wprowadzonego po raz (...)

2014.10.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-814/14-2/KS
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków– dla których okres amortyzacji – nie (...)

2014.09.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-777/14/AB
     ∟(...) z wyjątkiem:trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych-dla których okres amortyzacji (...)

2014.09.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-778/14/AB
     ∟(...) z wyjątkiem:trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych-dla których okres amortyzacji (...)

2014.09.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-573/14/AK
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych -dla których okres (...)

2014.09.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-581a/14/KK
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych - dla których okres (...)

2014.08.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-619/14/MP
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych - dla których okres (...)

2014.08.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-300/14-2/KO
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych- dla których okres (...)

2014.08.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-183/14-2/GG
     ∟(...) wniosku został wpisany do ewidencji środków trwałych. Zgodnie z objaśnieniami do Klasyfikacji Środków Trwałych budynek ten Spółka zaliczyła do rodzaju 109 (tam bowiem zalicza się m.in. hotele i inne budynki krótkotrwałego zakwaterowania, restauracje, bary, stołówki). Oprócz robót składających się na ulepszenie (...)

2014.08.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-580/14/PSZ
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych dla których okres amortyzacji (...)

2014.08.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-612/14-2/MT
     ∟(...) z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych - dla których okres (...)

2014.08.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-642/14-2/MW
     ∟(...) niepieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. Nabywany przez Spółkę Hotel będzie mieścił się w grupie 1 podgrupie 10 rodzaju 109 „Pozostałe budynki niemieszkalne” Klasyfikacji Środków Trwałych (dalej: „KŚT”). Rodzaj ten obejmuje m.in. hotele i podobne budynki krótkotrwałego (...)

2014.08.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-641/14-2/MW
     ∟(...) niepieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. Nabywany przez Spółkę Hotel będzie mieścił się w grupie 1 podgrupie 10 rodzaju 109 „Pozostałe budynki niemieszkalne” Klasyfikacji Środków Trwałych (dalej: „KŚT”). Rodzaj ten obejmuje m.in. hotele i podobne budynki krótkotrwałego (...)

2014.07.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-192/14-4/AG
     ∟(...) 4, z wyjątkiem:trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych- dla których okres amortyzacji (...)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Dołącz do 39828 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj