Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: homologacja

 

homologacja 426 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.04.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.97.2019.2.MŁ
     ∟Możliwości użytkowania kas rejestrujących na podstawie art. 111 ust. 3c ustawy po ich ponownej fiskalizacji.

2017.03.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPP2.4512.45.2017.1.RR
     ∟W zakresie możliwości fiskalizacji kasy rejestrującej po dacie wygaśnięcia homologacji oraz jej używania do ewidencjonowania sprzedaży w prowadzonej działalności.

2016.08.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-517/16-5/DG
     ∟W zakresie prawa do korzystania z kas rejestrujących przejętych w ramach darowanego Przedsiębiorstwa oraz możliwości ich ufiskalnienia po dacie wygaśnięcia tzw. homologacji.

2016.03.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-1162/15-2/IZ
     ∟dotyczy możliwości ufiskalnienia kasy rejestrującej po dacie wygaśnięcia homologacji

2015.04.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/4512-1-22/15-4/JK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie paliwa do samochodu.

2014.10.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-744/14-4/JK
     ∟Czy Wnioskodawca w obecnym stanie prawnym ma prawo do odliczania podatku naliczonego od zakupu paliwa tego pojazdu ciężarowego, wynikającego z otrzymanych faktur zakupu?

2014.08.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-547/14-4/AW
     ∟art. 86a prawo do odliczenia VAT od nabycia samochodu, bez wpisu do dowodu rejestracyjnego przepisy do 31.03.2014 r.

2014.07.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-359/14/JJ
     ∟Prawo do odliczenia w pełnej wysokości podatku naliczonego z tytułu zakupu samochodu ciężarowego w stanie prawnym obowiązującym do 31 marca 2014r.

2014.07.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-351/14-6/AO
     ∟W zakresie prawidłowości odliczenia podatku VAT z tytułu ponoszonych wydatków eksploatacyjnych (bez paliwa silnikowego, oleju napędowego i gazu) do posiadanych pojazdów samochodowych, które zgodnie z homologacją N1 są określane jako ciężarowe

2014.06.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP4/443-181/14-5/ALN
     ∟Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia całego podatku naliczonego z tytułu nabycia tegoż samochodu, wynikającego z faktury VAT wystawionej przez sprzedawcę tego samochodu?

2014.03.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-16/14-2/KT
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia pojazdu ciężarowego oraz paliwa do jego napędu.

2013.12.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-999/13-4/IF
     ∟Wskazać należy, że Wnioskodawca będzie miał prawo od 1 stycznia 2014 r. (o ile nie ulegnie zmianie stan prawny) do jednorazowego odpisu amortyzacyjnego ww. pojazdu na zasadach określonych w art. 22k ust. 7-12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2013.12.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-1000/13-4/IF
     ∟Wnioskodawca będzie miał prawo od 1 stycznia 2014 r. (o ile nie ulegnie zmianie stan prawny) do jednorazowego odpisu amortyzacyjnego ww. pojazdu na zasadach określonych w art. 22k ust. 7-12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2013.12.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1029/13-4/AO
     ∟Czy Wnioskodawca będzie miał prawo od 1 stycznia 2014 r. do odliczenia od zakupu pojazdu ciężarowego kwoty podatku VAT określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca? Czy Wnioskodawca będzie miał prawo od 1 stycznia 2014 r. do odliczania od zakupu paliwa do tego pojazdu ciężarowego kwoty podatku VAT określonej w fakturze? Czy dokumenty (dowód rejestracyjny i karta pojazdu) wydane zgodnie z prawem o ruchu drogowym potwierdzające ilość miejsc i dopuszczalną ładowność powyżej 500 kg oraz inny niż osobowy rodzaj pojazdu są wystarcz...

2013.12.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1028/13-4/AO
     ∟Czy Wnioskodawca będzie miał prawo od 1 stycznia 2014 r. do odliczenia od zakupu pojazdu ciężarowego kwoty podatku VAT określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca? Czy Wnioskodawca będzie miał prawo od 1 stycznia 2014 r. do odliczania od zakupu paliwa do tego pojazdu ciężarowego kwoty podatku VAT określonej w fakturze?

2013.11.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-704/13-4/AD
     ∟Czy Wnioskodawcy przysługuje pełne odliczenie podatku VAT z faktury VAT nr … z dnia 2 kwietnia 2013 r. dokumentującej zakup samochodu marki (…)?

2013.07.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-363/13/WN
     ∟prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie pojazdu czterokołowego oraz prawa do odliczania podatku VAT od zakupu paliwa do tego pojazdu

2013.01.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-477/12/EK
     ∟Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia w pełnej wysokości podatku VAT z faktury od nabytego pojazdu czterokołowego oraz z tytułu nabycia paliwa do tego pojazdu.

2012.12.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-982/12-4/AD
     ∟1. Czy w rozważanej sytuacji Spółka będzie miała prawo do odliczenia w całości podatku od towarów i usług z faktur wystawionych przez Leasingodawcę na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 7 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 247, póz. 1652), dalej „Ustawa”?2. Czy zawarcie w rozważanej sytuacji, kolejnych, krótszych aniżeli 6 miesięczne umów najmu z przedstawicielami handlowymi albo nie wynajmowanie dalej tych samochodów osobowych, powoduje utratę prawa do odliczania w całości podatku od towarów i usług?Zainteresowany zaznaczył, że pytanie nie dotyczy odliczenia podatku od tow...

2012.12.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-1080/12/AJ
     ∟Czy Spółka komandytowa, do której wniesiono ww. kasy rejestrujące w ramach wniesionego przedsiębiorstwa H, będzie mogła użytkować te kasy po wymianie modułu jako rezerwowe w oparciu o przepisy Ordynacji podatkowej, Kodeksu cywilnego, i rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kryteriów i warunków technicznych którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące?

2012.11.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-673/12-6/KG
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem samochodu.

2012.09.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-610/12/BW
     ∟Prawa do odliczenia podatku naliczonego, w pełnej wysokości, od rat leasingowych w przypadku cesji umowy leasingu.

2012.07.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-431/12-4/AD
     ∟Czy Wnioskodawca ma prawo odliczać VAT od zakupu paliw do tych samochodów, i czy może on odliczać w pełnej wysokości VAT naliczony w fakturach za raty leasingu?

2012.06.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-243/12/WN
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu gokartów oraz zakupionego paliwa do ich napędu.

2012.05.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-206/12/KT
     ∟Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od wstępnej opłaty oraz rat związanych z leasingiem samochodu.

2012.04.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-22/12-4/AWA
     ∟Czy w związku z kontynuacją umowy leasingu mam prawo do odliczania podatku VAT w pełnej wysokości z faktur dokumentujących raty leasingowe i koszty eksploatacji samochodu (między innymi paliwa) uznając, że jest to samochód ciężarowy?

2012.03.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-1328/11/WN
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych w przypadku cesji umowy leasingu

2012.01.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-1111/11/WN
     ∟prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego w fakturach dokumentujących opłaty leasingowe, w związku z zawartą umową leasingu operacyjnego, której przedmiotem jest samochód ciężarowy

2011.08.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-710/11/AJ
     ∟Korekta podatku.

2011.06.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-482/11-4/AD
     ∟Przepisy prawa podatkowego dotyczące podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych użytkowanego samochodu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41693 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj