Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: kompensata

 

kompensata 2106 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

2017.01.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB3.4511.330.2016.1.AK
     ∟Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów w przypadku uregulowania zobowiązań w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. (art. 22p u.p.d.o.f.).

2017.01.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB3.4511.329.2016.1.AK
     ∟Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów w przypadku uregulowania zobowiązań w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. (art. 22p u.p.d.o.f.).

2017.01.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB3.4511.328.2016.1.AK
     ∟Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów w przypadku uregulowania zobowiązań w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. (art. 22p u.p.d.o.f.).

2017.01.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB3.4510.618.2016.1.JG
     ∟Prawo do zaliczenia w koszty uzyskania przychodów zobowiązań rozliczonych w formie kompensaty.

2017.01.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB3.4510.617.2016.1.JG
     ∟Prawo do zaliczenia w koszty uzyskania przychodów zobowiązań rozliczonych w formie kompensaty.

2017.01.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB3.4510.616.2016.1.JG
     ∟Prawo do zaliczenia w koszty uzyskania przychodów zobowiązań rozliczonych w formie kompensaty.

2017.01.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB3.4511.354.2016.1.JS
     ∟Koszty uzyskania przychodów w związku z art. 22p ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2017.01.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB6.4510.633.2016.1.AM
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwot rozliczanych drogą nettingu, kompensaty (potrąceń) w świetle art. 15d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2017.01.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB1.4511.872.2016.2.JŁ
     ∟Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2017.01.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB1.4511.871.2016.2.JŁ
     ∟Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2017.01.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB1.4511.864.2016.2.DR
     ∟Koszty uzyskania przychodów w związku z art. 22p ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2017.01.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB6.4510.597.2016.1.AP
     ∟w zakresie możliwości rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu wydatków uregulowanych poprzez Potrącenie, spełniających przesłanki art. 15 ust. 1

2017.01.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB3.4510.710.2016.1.JS
     ∟Stosowanie art. 15d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2017.01.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB3.4510.615.2016.1.JG
     ∟Prawo do zaliczenia w koszty uzyskania przychodów zobowiązań rozliczonych w formie kompensaty.

2017.01.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB6.4510.588.2016.1.AP
     ∟w zakresie rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu uregulowania zobowiązania wobec kontrahenta w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności

2017.01.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB6.4510.587.2016.1.AP
     ∟w zakresie rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu uregulowania zobowiązania wobec kontrahenta w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności

2017.01.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB6.4510.586.2016.1.AP
     ∟w zakresie rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu uregulowania zobowiązania wobec kontrahenta w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności

2017.01.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB6.4510.585.2016.1.AP
     ∟w zakresie rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu uregulowania zobowiązania wobec kontrahenta w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności

2017.01.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB6.4510.584.2016.1.AP
     ∟w zakresie rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu uregulowania zobowiązania wobec kontrahenta w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności

2017.01.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB6.4510.583.2016.1.AP
     ∟w zakresie rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu uregulowania zobowiązania wobec kontrahenta w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności

2017.01.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB3.4510.1078.2016.1.MS
     ∟wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów w tej częsci w jakiej płatność dotyczaca transakcji została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego

2017.01.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB2.4510.183.2016.1.PS
     ∟Koszty uzyskania przychodów.

2017.01.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB2.4510.182.2016.2.PS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków rozliczonych poprzez kompensatę.

2017.01.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP2.4512.856.2016.2.JJ
     ∟prawidłowe dokumentowanie odszkodowania za korzystanie z przedmiotu najmu (restauracja) bez tytułu prawnego oraz refakturowanie opłat za media

2017.01.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-1.4510.367.2016.1.ZK
     ∟Czy biorąc pod uwagę przepis art. 15d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2017 r., zobowiązania Spółki o wartości przekraczającej 15.000 zł uregulowane w formie kompensaty, które będą spełniać ogólne warunki uprawniające do zaliczenia danego wydatku w koszty podatkowe, na gruncie art. 15 ust. 1 tej ustawy, będą stanowić dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu w pełnej wysokości?

2017.01.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB1.4511.884.2016.2.DP
     ∟Koszty uzyskania przychodów.

2017.01.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB1.4511.865.2016.2.DR
     ∟Czy na Wnioskodawcy będzie spoczywał po dniu 1 stycznia 2017 r. obowiązek zmniejszenia kosztów uzyskania przychodu lub też zwiększenia przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz zaewidencjonowania powyżej opisanych zdarzeń w księgach pomocniczych do księgi rachunkowej na podstawie polecenia księgowania, o wydatki związane z działalnością inwestycyjną lub o wydatki finansowe, udokumentowane fakturą, rachunkiem, uchwałą lub umową, w kwocie brutto równej i wyższej aniżeli 15.000 zł brutto (piętnaście tysięcy złotych), zwane dalej wydatkami, jeżeli ww. wydatki po dniu 1 stycznia 2017 r. zostaną opłacone przez spółkę jawną gotówką lub rozliczone w ramach kompensaty oraz czy Wnioskodawca po dniu 1 stycznia 2017 r. będzie miał prawo zwiększenia kosztów uzyskania przychodów o wydatki, które zostały zmniejszone z uwagi na fakt ich opłacenia gotówką lub też ich skompensowania, oraz czy Wnioskodawca będzie miał prawo zmniejszenia po dniu 1 stycznia 2017 r. przychodów, w przypadku gdy spółka jawna otrzyma zwrot ww. gotówki od kontrahenta za opłacone wydatki które przekraczały kwotę w wysokości brutto 15.000 zł (piętnaście tysięcy złotych) bez pośrednictwa rachunku płatniczego oraz dokona ponownej zapłaty za powyżej wymienione wydatki za pośrednictwem rachunku płatniczego?

2017.01.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB6.4510.617.2016.1.AM
     ∟w zakresie zastosowania ograniczeń wynikających z art. 15d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w stosunku do regulowania zobowiązń Spółki rozliczanych w formie potrącenia (kompensaty) z jej kontrahentami, w tym rozliczanych w ramach systemu nettingu stsowanego w Grupie

2017.01.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB6.4510.600.2016.1.SO
     ∟w zakresie możliwości rozpoznania kosztów uzyskania przychodów, proporcjonalnie do udziału w zysku spółki komandytowej, rozliczonych przez potrącenie wzajemnych wierzytelności z kontrahentami spółki komandytowej, w której Wnioskodawca jest komplementariuszem

2017.01.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB6.4510.570.2016.1.AP
     ∟w zakresie rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu faktur wystawionych przez dostawców lub usługodawców uregulowanych z pominięciem rachunku bankowego Spółki lub w wyniku potrącenia wzajemnych wierzytelności

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj