Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: kompensata

 

kompensata 2106 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

2017.02.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB6.4510.626.2016.1.AG
     ∟w zakresie braku zastosowania art. 15d w przypadku zobowiązań przekraczających wartość 15.000 zł uregulowanych częściowo w drodze kompensaty i częściowo przelewem na rachunek bankowy wierzyciela

2017.02.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB4.4511.1340.2016.2.AK
     ∟w zakresie skutków podatkowych otrzymania rekompensaty

2017.02.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB6.4510.611.2016.1.AP
     ∟W zakresie braku wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów wartości zobowiązania uregulowanego poprzez dokonanie potrąceń wzajemnych wierzytelności Wnioskodawcy, zarówno w formie kompensaty z kontrahentami, jak i w formie nettingu między Spółką a spółkami z Grupy NS .

2017.02.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB4.4511.15.2017.1.AK
     ∟W zakresie skutków podatkowych nabycia prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami Polski oraz skutków podatkowych realizacji prawa do tej rekompensaty.

2017.02.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB2.4510.221.2016.1.AO
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zobowiązań rozliczanych w formie kompensaty.

2017.02.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.1078.2016.1.ANK
     ∟w zakresie ustalenia, czy potrącenie wzajemnych wierzytelności (kompensata) zgodnie z art. 498 Kodeksu cywilnego stanowi płatność wskazaną w rozumieniu art. 15d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i czy w związku z tym dotyczą jej ograniczenia w wysokości kwoty, którą można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu zgodnie z powołanym przepisem ustawy o CIT.

2017.02.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.1085.2016.1.JP
     ∟Czy biorąc pod uwagę przepis art 15d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888, dalej: „ustawa o PDOP”), który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2017 r., zobowiązania Spółki o wartości przekraczającej 15.000 zł uregulowane w formie kompensaty, które będą spełniać ogólne warunki uprawniające do zaliczenia danego wydatku w koszty podatkowe na gruncie art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP, będą stanowić koszt uzyskania przychodu w pełnej wysokości?

2017.02.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.1069.2016.2.JP
     ∟Czy po 1 stycznia 2017 r. w sytuacji, gdy spełnione zostaną przesłanki wynikające z art. 15 ust.1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r, poz. 1888, dalej: „Ustawa CIT”), Spółka będzie uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków rozliczonych poprzez kompensatę (potrącenie), bez względu na kwotę rozliczonego zobowiązania?

2017.02.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB3.4510.704.2016.1.JS
     ∟Stosowanie art. 15d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2017.02.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB6.4510.599.2016.2.SO
     ∟w zakresie możliwości rozpoznania kosztów uzyskania przychodów rozliczonych przez potrącenie bez ograniczeń wynikających z art. 15d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu od 1 stycznia 2017 r.

2017.02.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB6.4510.598.2016.2.SO
     ∟w zakresie możliwości rozpoznania kosztów uzyskania przychodów rozliczonych przez potrącenie bez ograniczeń wynikających z art. 15d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu od 1 stycznia 2017 r.

2017.02.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-3.4511.225.2016.1.AK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2017.02.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB3.4511.352.2016.1.PS
     ∟Interpretacja indywidualna dotycząca obowiązków wynikających z art. 22p w przypadku płatności poza rachunkiem płatniczym, kompensaty, wartości transakcji (brutto), różnych kategorii wydatków w tym dywidendy.

2017.01.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB6.4510.601.2016.1.AP
     ∟w zakresie rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu zobowiązań uregulowanych w drodze kompensaty/nettingu nawet w tej części, która przekracza 15 000 zł

2017.01.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1.4510.3.2017.1.PB
     ∟w zakresie uzyskania, czy rozliczone w formie kompensaty zobowiązania Spółek będą stanowiły dla Spółki w całości koszt uzyskania przychodu bez zastosowania ograniczeń wynikających z art. 15d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

2017.01.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-1.4510.380.2016.1.NL
     ∟ustalenie, czy po 1 stycznia 2017 r., w sytuacji, gdy spełnione zostaną przesłanki wynikające z art. 15 ust. 1 Ustawy o CIT, Spółka będzie uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków rozliczonych poprzez kompensatę (potrącenie), bez względu na kwotę rozliczonego zobowiązania

2017.01.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB2.4510.209.2016.1.PS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2017.01.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB6.4510.602.2016.2.AP
     ∟w zakresie rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu rozliczeń nettingowych w związku z ograniczeniem zawartym w art. 15d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2017.01.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB3.4510.685.2016.1.JS
     ∟Stosowanie art. 15d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2017.01.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB3.4510.664.2016.1.AK
     ∟Stosowanie art. 15d u.p.d.o.p. w zw. z art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej do rozliczeń między Spółką a kontrahentami w drodze potrącenia.

2017.01.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-1.4510.358.2016.2.MJ
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia po 1 stycznia 2017 r. do kosztów uzyskania przychodów zobowiązań, uregulowanych w drodze kompensaty

2017.01.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB6.4510.607.2016.1.AG
     ∟w zakresie braku zastosowania art. 15d w przypadku zobowiązań uregulowanych w drodze kompensaty

2017.01.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB6.4510.603.2016.1.AZ
     ∟Czy obowiązujący od 1 stycznia 2017 r. przepis art. 15d ustawy o CIT, który uzależnia zaliczenie kosztu do kosztów uzyskania przychodów od dokonania płatności na rachunek bankowy ma zastosowanie tylko w odniesieniu do spełnienia zobowiązania w formie zapłaty, a w konsekwencji, nie wpłynie na prawo Stron do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów, które rozliczone zostaną poprzez kompensatę wzajemnych należności?

2017.01.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB4.4511.784.2016.1.KW
     ∟Obowiązki płatnika w związku z konwersją wierzytelności na akcje.

2017.01.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB4.4518.2.2016.2.JK2
     ∟w zakresie ustalenia ochrony prawnej w związku ze stwierdzeniem wygaśnięcia interpretacji indywidualnej

2017.01.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB3.4511.335.2016.1.AK
     ∟Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów w przypadku uregulowania zobowiązań w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. (art. 22p u.p.d.o.f.).

2017.01.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB3.4511.334.2016.1.AK
     ∟Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów w przypadku uregulowania zobowiązań w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. (art. 22p u.p.d.o.f.).

2017.01.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB3.4511.333.2016.1.AK
     ∟Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów w przypadku uregulowania zobowiązań w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. (art. 22p u.p.d.o.f.).

2017.01.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB3.4511.332.2016.1.AK
     ∟Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów w przypadku uregulowania zobowiązań w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. (art. 22p u.p.d.o.f.)

2017.01.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB3.4511.331.2016.1.AK
     ∟Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów w przypadku uregulowania zobowiązań w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. (art. 22p u.p.d.o.f.).

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj