Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: kompensata

 

kompensata 2106 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2017.08.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.221.2017.2.AL
     ∟W zakresie: - wyłączenia z opodatkowania otrzymywanej rekompensaty na pokrycie kosztów świadczenia usług publicznych w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych z innych gmin oraz braku obowiązku dokumentowania rekompensaty fakturą VAT, - braku obowiązku opodatkowania otrzymywanej rekompensaty na pokrycie kosztów związanych ze świadczeniem ulgowych i bezpłatnych przejazdów.

2017.08.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.122.2017.2.MZ
     ∟Możliwość zwolnienia z opodatkowania odprawy wypłaconej w związku z rozwiązaniem umowy o pracę i przystąpieniem podatnika do Programu Dobrowolnych Odejść.

2017.08.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.127.2017.1.ANK
     ∟Możliwość skorygowania przychodu z tytułu zwrotu pobranych kar na rzecz Dostawcy. Moment dokonania ww. korekty przychodów.

2017.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4011.79.2017.2.SK
     ∟Czy zasadne jest opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych świadczenia odszkodowawczego wypłaconego Wnioskodawczyni w wysokości 58.500 zł w związku z rozwiązaniem umowy o pracę?

2017.08.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.149.2017.1.MP
     ∟Czy opłaty z tytułu nieodebrania minimalnych ilości gazu, ustalone zarówno przy zastosowaniu mechanizmu TOP jak również Soft TOP oraz sellback, stanowią wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług, o których mowa w art.8 ust.1 ustawy o VAT ? Czy zaproponowany sposób dokumentowania rozliczeń z tytułu ww. opłat jest prawidłowy ?

2017.08.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4017.7.2017.1.SO
     ∟w zakresie możliwości potrącenia wynagrodzenia płatnika

2017.07.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.115.2017.3.SK
     ∟Czy w przedstawionym stanie faktycznym, otrzymana przez Wnioskodawczynię odprawa i rekompensata podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2017.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.201.2017.1.JG
     ∟w zakresie opodatkowania czynności bezumownego korzystania z przedmiotu najmu bez tytułu prawnego oraz w zakresie refakturowania opłat za media

2017.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.69.2017.2.MK
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków rozliczonych poprzez kompensatę (potrącenie) oraz przy pomocy karty płatniczej

2017.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.249.2017.1.KT
     ∟brak opodatkowania rekompensaty otrzymanej od Miasta z tytułu świadczonych usług, prawo do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości

2017.07.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4017.9.2017.1.SO
     ∟W zakresie możliwości potrącenia wynagrodzenia płatnika.

2017.07.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.68.2017.1.SO
     ∟w zakresie rozpoznania przychodów z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1

2017.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4010.12.2017.1.KP
     ∟Koszty uzyskania przychodów.

2017.07.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.141.2017.1.KS
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu rekompensat wypłacanych pracownikom Spółki w związku z uszkodzeniem ich samochodów

2017.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.30.2017.1.AZE
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków rozliczonych poprzez kompensatę (potrącenie), bez względu na kwotę rozliczonego zobowiązania?

2017.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.277.2017.1.AK
     ∟uznanie że dokonywane na podstawie postanowienia sądowego zbycie przez Miasto współwłasności nieruchomości na rzecz osoby fizycznej w zamian za rekompensatę stanowi odpłatną dostawę towarów

2017.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.45.2017.1.BK
     ∟w zakresie określenia skutków podatkowych potrącenia wierzytelności pożyczkowej z wierzytelnością o zapłatę ceny należnej z tytułu zakupu nieruchomości

2017.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.44.2017.1.BK
     ∟w zakresie określenia skutków podatkowych potrącenia wierzytelności pożyczkowej z wierzytelnością o zapłatę ceny należnej z tytułu zakupu nieruchomości

2017.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.43.2017.1.BK
     ∟w zakresie określenia skutków podatkowych potrącenia wierzytelności pożyczkowej z wierzytelnością o zapłatę ceny należnej z tytułu zakupu nieruchomości

2017.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.42.2017.1.BK
     ∟w zakresie określenia skutków podatkowych potrącenia wierzytelności pożyczkowej z wierzytelnością o zapłatę ceny należnej z tytułu zakupu nieruchomości

2017.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.41.2017.1.BK
     ∟w zakresie określenia skutków podatkowych potrącenia wierzytelności pożyczkowej z wierzytelnością o zapłatę ceny należnej z tytułu zakupu nieruchomości

2017.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.75.2017.1.BJ
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Spółki, której Wnioskodawca jest wspólnikiem, wydatków z tytułu rekompensat wypłaconych pracownikom tej Spółki w związku z uszkodzeniem ich samochodów podczas wichury

2017.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.56.2017.1.BS
     ∟w zakresie ustalenia czy w świetle art. 15d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zobowiązania uregulowane przez wskazany we wniosku system.

2017.06.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.106.2017.1
     ∟1. Czy myśliwy otrzymujący rekompensatę za pozyskaną zwierzynę, w wysokości 20% wartości tuszy zwierzyny uzyskuje dochód, od którego powinien odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych, w sytuacji gdy zarząd koła nie wystawia PIT-u i nie odprowadza podatku? 2. Czy myśliwy kupujący tuszę na własny użytek wg. ceny skupu bez względu na wagę osiąga przychód, który to powinien stanowić podstawę do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2017.06.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.33.2017.3.AS
     ∟Szkody w uprawach rolnych – wyłączenie z opodatkowania.

2017.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.134.2017.2.SR
     ∟opodatkowanie podatkiem od towarów i usług wykonywania przez Spółkę zadań publicznych powierzonych przez Gminę oraz dokumentowania tych zadań fakturą VAT

2017.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.83.2017.2.JK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie wskazania, czy wykonywanie przez Spółkę powierzonych zadań własnych Województwa może być uznane za odpłatne świadczenie usług na rzecz Województwa, ustalenia stawki podatku VAT dla ww. czynności i określenia, czy świadczone usługi należy udokumentować fakturami, oraz stwierdzenia, czy otrzymywane wynagrodzenie za zarządzanie będzie stanowiło element podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

2017.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.36.2017.2.MK
     ∟Czy w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca, w świetle obowiązującego od 1 stycznia 2017 roku przepisu art. 15d ustawy o PDOP, może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów (lub wartości początkowej środków trwałych, jeśli ich dotyczą) wydatki rozliczone w formie potrąceń (kompensat) wzajemnych wierzytelności z kontrahentami?

2017.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.35.2017.2.MK
     ∟Czy w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca, w świetle obowiązującego od 1 stycznia 2017 roku przepisu art. 15d ustawy o PDOP, może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów (lub wartości początkowej środków trwałych, jeśli ich dotyczą) wydatki rozliczone w formie potrąceń (kompensat) wzajemnych wierzytelności z kontrahentami?

2017.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.235.2017.1.BM
     ∟Zryczałtowany zwrot podatku a składki członkowskie.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj