Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zawieszenie działalności gospodarczej

 

zawieszenie działalności gospodarczej 227 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.619.2019.1.MM
     ∟Wnioskodawcy przysługuje prawo do przenoszenia na następne okresy rozliczeniowe nadwyżki podatku naliczonego nad należnym powstałej ponad 5 lat temu i prawo ubiegania się o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.399.2019.2.KB
     ∟Możliwość korzystania ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT w związku z odwieszeniem działalności i wykonywaniem usług pośrednictwa.

2019.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.392.2018.2.WN
     ∟prawo do składania deklaracji w okresie zawieszenia działalności gospodarczej

2019.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.267.2019.2.WB
     ∟Ustalenie, czy Wnioskodawcy przysługuje pełen limit zwolnienia podmiotowego przewidziany w art. 113 ustawy na cały rok pomimo okresów zawieszenia działalności.

2019.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.251.2019.1.EC
     ∟W zakresie możliwości wspólnego rozliczenia małżonków.

2019.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.99.2019.2.MK
     ∟możliwości wystawiania faktur w okresie zawieszenia działalności gospodarczej

2019.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.107.2019.2.DJD
     ∟Możliwość złożenia wspólnego rozliczenia rocznego przez małżonków w sytuacji zawieszonej działalności gospodarczej opodatkowanej liniowo

2019.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.140.2019.1.MT
     ∟Jeżeli Wnioskodawca posiadał w 2018 r. zarejestrowaną działalność gospodarczą, opodatkowaną zgodnie ze sposobem, o którym mowa w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mimo zawieszenia tej działalności, jest pozbawiony możliwości wspólnego rozliczenia podatkowego za ten rok, w którym był opodatkowany na ww. zasadach. W konsekwencji, stwierdzić należy, że Wnioskodawca nie ma możliwości skorzystania z preferencyjnego opodatkowania dochodów osiąganych przez małżonków w 2018 r., zgodnie z brzemieniem art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.27.2019.2.ŁS
     ∟Samotnie wychowujący dziecko – zawieszenie działalności gospodarczej.

2019.02.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.576.2018.2.RK
     ∟Koszty uzyskania przychodów

2018.12.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.473.2018.2.IF
     ∟Przyjmując za Wnioskodawcą, że poniesienie ww. wydatków jest niezbędne aby utrzymać firmę w gotowości do ponownego wznowienia działalności jak i zakończenia działań mających na celu zwrot zakupionych produktów od kontrahenta, wskazać należy, że wydatki te mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów oraz można je uwzględnić w rocznym zeznaniu podatkowym.

2018.12.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.795.2018.1.ICZ
     ∟Prawo do odliczania podatku naliczonego od opłat leasingowych w okresie zawieszenia działalności gospodarczej.

2018.12.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.465.2018.1.WM
     ∟Czy możliwa jest zmiana opodatkowania najmu lokalu mieszkalnego z zasad ogólnych (działalność gospodarcza w zakresie najmu krótkoterminowego) na ryczałtowe z najmu prywatnego, gdy podatnik zawiesi swoją działalność gospodarczą i rozpocznie w okresie zawieszenia wynajem tego samego lokalu na cele mieszkaniowe, wynajmując lokal na okresy 6 miesięczne i dłuższe, na podstawie zawartych umów najmu?

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.513.2018.1.KP
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków ponoszonych w okresie zawieszenia działalności gospodarczej bądź zwrotu różnicy podatku oraz ujęcie wartości towarów i usług w deklaracji VAT-7

2018.08.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.221.2018.2.DS
     ∟Zmiana formy opodatkowania po wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.

2018.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.327.2018.1.PSZ
     ∟1) Czy w przedstawionym stanie faktycznym po zawieszeniu działalności gospodarczej budynek i inwestycja w obcym środku trwałym podlegają amortyzacji? 2) Czy przy planowanej odpłatnej dostawie Hotelu koszt uzyskania przychodu stanowić będzie jego wartość początkowa pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne do dnia zawieszenia działalności gospodarczej, czy też do dnia jego zbycia?

2018.01.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.556.2017.1.IP
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy.

2017.12.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.506.2017.1.AP
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia wpływu zawieszenia działalności gospodarczej na limit obrotów upoważniający do zwolnienia podmiotowego.

2017.08.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.170.2017.3.ES
     ∟Jeżeli podatnik posiadał do 18 marca 2015 r. zarejestrowaną działalność gospodarczą, opodatkowaną zgodnie ze sposobem, o którym mowa w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mimo zawieszenia tej działalności, jest pozbawiony możliwości wspólnego rozliczenia podatkowego za ten rok, w którym był opodatkowany na ww. zasadach. W konsekwencji, stwierdzić należy, że Wnioskodawca nie miał możliwości skorzystania z preferencyjnego opodatkowania dochodów osiąganych przez małżonków w 2015 r., zgodnie z brzemieniem art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2017.05.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPB1.4511.140.2017.1.AG
     ∟Czy Wnioskodawczyni postąpiła prawidłowo wpisując powyższe koszty do podatkowej księgi przychodów i rozchodów, mimo że cały 2016 r. miała zawieszoną działalność gospodarczą?

2017.03.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPP2.4512.986.2016.2.AW
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej nabycie działek gruntu przed rozpoczęciem działalności gospodarczej i rejestracją jako podatnik VAT czynny oraz okres rozliczeniowy, za który można zrealizować powyższe uprawnienie.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP1.4512.77.2017.1.DM
     ∟Fakturowanie wykonanych usług.

2017.02.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP2.4512.4.2017.1.DG
     ∟dotyczy skutków podatkowych w zw. z wykreśleniem z CEIDG;

2017.01.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP2-2.4512.188.2016.1.MŁ
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku zwrotu ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej.

2016.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP2.4512.842.2016.1.AW
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturach zaliczkowych otrzymanych w okresie zawieszenia działalności.

2016.10.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP1-3.4512.76.2016.1.IL
     ∟W przedstawionym stanie faktycznym usługi odpłatnie świadczone na terytorium kraju przez Wnioskodawcę zarejestrowanego jako podatnik podatku od towarów i usług, który w trakcie ich świadczenia miał zawieszoną działalność gospodarczą, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2016.09.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2-2/4512-1-12/16-2/AD
     ∟Ustalenie wpływu zawieszenia działalności gospodarczej na limit obrotów upoważniający do zwolnienia podmiotowego.

2016.07.22 - Minister Finansów - PT8.8101.723.2015/WCX.1204
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy sprzedaż elektronicznych znaków legitymacyjnych może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT.

2016.07.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-331/16-5/DP
     ∟Czy zaliczki (rezerwacja na poczet najmu krótkotrwałego w sezonie), które wpłyną na konto poza sezonem, podczas okresu zawieszenia działalności, przerwą okres zawieszenia działalności, a co za tym idzie spowodują obowiązek zapłaty należnego podatku dochodowego?

2016.07.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/4512-230/16/IK
     ∟Stawka podatku dla jazdy konnej, brak obowiązku rozliczenia zaliczek oraz ewidencjonowania ich na kasie fiskalnej w okresie zawieszenia działalności gospodarczej; prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z budową domków letniskowych.

1 2 3 4 5 6 7 8

Dołącz do 41701 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj