Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zawieszenie poboru akcyzy

 

zawieszenie poboru akcyzy 232 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8

2019.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.53.2019.1.PJ
     ∟Wnioskodawca jako zarejestrowany odbiorca jest jedynie podmiotem uprawniony do odbioru wyrobów akcyzowych wysyłanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy od uprawnionego do stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy podmiotu z innego państwa członkowskiego; nie jest więc podmiotem stosującym tę procedurę, ponieważ kończy się ona w momencie odbioru przez Wnioskodawcę wyrobów akcyzowych.

2018.08.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.137.2018.2.MS
     ∟- obowiązek złożenia zabezpieczenia akcyzowego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy dotyczącej wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 40 ust. 6 ustawy, - zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych.

2018.08.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.123.2018.2.MPU
     ∟Prawo do stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy w odniesieniu do wyrobów niestanowiących własności Wnioskodawcy. Dokumentowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy przy przemieszczaniu olejów smarowych.

2018.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.108.2018.1.MK
     ∟Przemieszczanie wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy z wykorzystaniem Systemu EMCS

2018.04.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.7.2018.2.MK
     ∟Zastosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy dla dostaw paliw silnikowych na rzecz sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz zwolnienie z akcyzy ubytków powstałych w trakcie stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy

2018.01.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.260.2017.1.JS
     ∟opodatkowanie akcyzą wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobów akcyzowych do składu podatkowego, produkcji w składzie podatkowym oraz sprzedaży detalicznej, wewnątrzwspólnotowej dostawy i eksportu wyrobów akcyzowych

2018.01.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.263.2017.1.MK
     ∟składanie oświadczeń o przeznaczeniu wyrobów energetycznych i obowiązek zapłaty do tych wyrobów podatku akcyzowego

2017.12.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.229.2017.1.WR
     ∟Dostawa wewnątrzwspólnotowa olejów smarowych

2017.11.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.206.2017.1.PK
     ∟Ustalenie czy wyrób propan-butan stanowi paliwo silnikowe oraz możliwości zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy

2017.11.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.497.2017.1.SM
     ∟w zakresie określenia podstawy opodatkowania sprzedawanych paliw silnikowych

2017.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.72.2017.1.MS
     ∟czy produkcja przez Wnioskodawcę kosmetyków samochodowych może odbywać się poza składem podatkowym.

2017.04.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPP3.4513.11.2017.1.MC
     ∟Ewidencjonowanie wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy przeładowywanych w składzie podatkowym.

2017.03.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPP3.4513.6.2017.1.MC
     ∟w zakresie ewidencjonowania wyrobów akcyzowych magazynowanych w jednym zbiorniku

2017.03.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPP4.4513.29.2017.1.MK
     ∟możliwość dostarczania wyrobów akcyzowych zwolnionych ze względu na przeznaczenie ze składu podatkowego do podmiotu zużywającego na podstawie dokumentu dostawy

2016.12.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP4.4513.380.2016.1.EK
     ∟magazynowanie w zbiornikach wyrobów energetycznych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej objętych stawką akcyzy inną niż zerowa

2016.11.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP4.4513.312.2016.2.LG
     ∟Obowiązki podatkowe dotyczące obrotu olejami smarowymi

2016.11.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP4.4512.101.2016.2.PK
     ∟Wystąpienie jako płatnik podmiotu prowadzącego skład podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw silnikowych przez skład podatkowy na rzecz innego podmiotu

2016.11.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP4.4513.310.2016.1.MK
     ∟zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy i powstanie zobowiązania podatkowego w przypadku produkcji piwa

2016.11.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP4.4513.309.2016.1.EK
     ∟magazynowanie wyrobów akcyzowych – art. 47 ust. 3a

2016.09.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/4513-252/16-1/MK
     ∟procedura zawieszenia poboru akcyzy dla alkoholu

2016.09.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/4513-267/16-1/EK
     ∟obowiązek produkcji wyrobu klasyfikowanego do kodu CN 3403 w składzie podatkowym

2016.09.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/4513-214/16-1/LG
     ∟Możliwość zmiany klasyfikacji nabywanego wyrobu i jego przechowywanie poza składem podatkowym

2016.08.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4513-57/16-2/SM
     ∟sposób rozliczenia podatku akcyzowego

2016.08.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/4513-184/16-1/LG
     ∟Rozliczenie podatku akcyzowego w związku z obrotem wyrobami akcyzowymi

2016.08.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/4513-181/16-1/LG
     ∟Rozliczenie podatku akcyzowego w związku z obrotem wyrobami akcyzowymi

2016.05.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/4513-112/16/MK
     ∟procedura zawieszenia poboru akcyzy

2016.05.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/4513-81/16/LG
     ∟Opodatkowanie stawką 0 zł wyrobów wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy przeznaczonych do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych

2016.05.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/4513-58/16/MK
     ∟przemieszczanie wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy bez zabezpieczenia akcyzowego

2016.03.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4513-108/15-3/SM
     ∟wysyłanie w procedurze zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej; stosowanie zabezpieczenia

2016.03.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/4513-17/16/MK
     ∟przeładunek wyrobów akcyzowych przemieszczanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy

1 2 3 4 5 6 7 8

Dołącz do 41701 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj