Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: korepetycje

 

korepetycje 28 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-1/4511-185/16-2/ŚS
     ∟w zakresie ustalenia źródła przychodów, do jakiego należy zaliczyć przychody z tytułu udzielania korepetycji, o których mowa we wniosku oraz sposobu rozliczenia uzyskanych z tego tytułu przychodów (dochodów).

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.152.2019.2.DP
     ∟Czy przychody uzyskiwane z tytułu udzielania korepetycji z języka angielskiego Wnioskodawczyni może rozliczać jako przychody z działalności wykonywanej osobiście?

2019.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.173.2019.3.IF
     ∟Skoro Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będzie wyłącznie pośrednikiem w sprzedaży kursów (korepetycji), to przychodem uzyskanym z tego tytułu będzie wartość prowizji, którą stanowi różnica pomiędzy kwotą przelaną na konto bankowe Wnioskodawcy od klienta, a kwotą przekazaną przez niego do zleceniodawcy (autora kursu). Za datę powstania przychodu dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych należy określić zgodnie z cytowanym powyżej art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.11.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.343.2018.1.DS
     ∟W zakresie ustalenia źródła przychodów.

2018.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.445.2018.2.ES
     ∟Ustalenie źródła przychodów.

2018.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.187.2017.9.JŁ
     ∟Czy Wnioskodawca prawidłowo rozlicza uzyskiwane przychody jako przychody z działalności oświatowej wykonywanej osobiście na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, którego zastosowanie poprzez art. 10 ust. l pkt 2 wyłącza możliwość zaliczenia tych przychodów do przychodów z działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt. 6 ww. ustawy?

2018.02.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.362.2017.2.JŁ
     ∟Czy dodatkowe, niestałe przychody, które Wnioskodawca uzyskuje z tytułu osobistego udzielania korepetycji z matematyki może traktować jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, czyli wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 2?

2017.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.187.2017.2.JŁ
     ∟Czy Wnioskodawca prawidłowo rozlicza uzyskiwane przychody jako przychody z działalności oświatowej wykonywanej osobiście na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, którego zastosowanie poprzez art. 10 ust. l pkt 2 wyłącza możliwość zaliczenia tych przychodów do przychodów z działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt. 6 ww. ustawy?

2017.05.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-1.4511.81.2017.2.BS
     ∟w zakresie ustalenia źródła przychodów, do jakiego należy zaliczyć przychody z tytułu korepetycji oraz sposobu opodatkowania dochodów uzyskanych z tego tytułu.

2016.12.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1-1/4511-1-148/16-3/PP
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązku odprowadzania podatku od przychodu uzyskanego z tytułu udzielania korepetycji.

2016.11.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB1.4511.901.2016.1.PSZ
     ∟Czy wykonywanie przez Panią od dnia 1 stycznia 2017 r. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej czynności polegających na udzielaniu lekcji na godziny osobom prywatnym będzie podlegało opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

2016.04.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4511-102/16/WRz
     ∟Czy dochód z działalności polegająca na udzielaniu lekcji gry na instrumentach dla uczniów można opodatkować w formie karty podatkowej?

2015.08.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-679/15/DP
     ∟Czy zajęcia, korepetycje prowadzone w grupach 1-3 osobowych na zasadach opisanych powyżej można rozliczać korzystając z opodatkowania w formie karty podatkowej z art. 23 ust. 1 pkt 11 ustawy w zakresie udzielania lekcji na godziny na warunkach określonych w części XI tabeli w załączniku nr 3 do ustawy?

2015.05.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-301/15-2/JS
     ∟w zakresie ustalenia źródła przychodów

2015.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-1155/14/AW
     ∟Stawka podatku (możliwość zastosowania zwolnienia) dla usług: 1. opieki nad dziećmi w wieku powyżej 3 lat; 2. korepetycji (przygotowywania do sprawdzianów, egzaminów, nauki gry na instrumencie); 3. nauki języka obcego; 4. opieki nad osobami starszymi.

2015.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-556/14-4/MM
     ∟1) Czy opisana przez Wnioskodawcę działalność może zostać uznana za działalność wykonywaną osobiście, stosownie do treści art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2014.12.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-820/14/BJ
     ∟Czy udzielanie lekcji korepetycji mogłoby być opodatkowane jako działalność prowadzona osobiście?

2014.10.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-418/10/11-S/14-S/AA
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów.

2014.09.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-656/14/MW
     ∟Czy Wnioskodawczyni może rozliczać ryczałtem przychody uzyskiwane z udzielania korepetycji na godziny, nie tracąc przy tym rozliczenia ryczałtowego w pozostałych formach działalności ujętych w CEIDG?

2014.04.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-58/14-2/AG
     ∟Czy przychody z usług udzielania korepetycji można zakwalifikować do „przychodów z osobiście wykonywanej działalności oświatowej”, bez konieczności wznawiania działalności gospodarczej?

2013.05.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-367/13/DP
     ∟Co stanowić będzie u Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych i według jakiej stawki?

2012.11.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-726/12/BJ
     ∟Czy prywatne lekcje języka, tzw. korepetycje, można zaliczyć do działalności wykonywanej osobiście wskazanej w art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w którym mowa o „przychodach z osobiście wykonywanej działalności oświatowej”? Jeśli nie, jak je traktować i jak opłacać podatek?

2012.09.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-715/12/BK
     ∟w zakresie ustalenia źródła przychodów, do jakiego należy zaliczyć przychody z tytułu nauki języków obcych.

2012.08.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-562/12-2/AG
     ∟Czy usługowe korepetycje z matematyki, prowadzone dla grupy uczniów, można opodatkować kartą podatkową?

2012.08.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-360/12-4/MG
     ∟Czy zajęcia - korepetycje prowadzone grupowo na zasadach opisanych powyżej można rozliczać korzystając z formy karty podatkowej?

2012.07.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-468/12/WRz
     ∟Czy dochód z działalności polegająca na udzielaniu korepetycji dla uczniów można opodatkować w formie karty podatkowej?

2011.06.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-418/10/11-S/AGr
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów.

2008.02.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-358/07-2/AJ
     ∟Ustawodawca definiuje udzielanie lekcji na godziny jako pomoc w nauce oraz jednocześnie pozostawia otwartym katalog usług, które można zakwalifikować pod tym pojęciem, to należy stwierdzić, iż usługi edukacyjne w zakresie grupowego przygotowania do egzaminu maturalnego mieszczą się w pojęciu działalności polegającej na udzielaniu lekcji na godziny zgodnie z wykładnią językową.

1

Dołącz do 41694 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj