Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: komornik sądowy

 

komornik sądowy 515 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.235.2019.1.TW
     ∟Obowiązki płatnika związane z wypłatą zobowiązania.

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.211.2019.3.JK3
     ∟Skutki podatkowe otrzymania należności zasądzonej wyrokiem Sądu – odsetki ustawowe i odsetki umowne, koszty procesowe.

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.375.2019.1.IS
     ∟Obowiązki płatnika związane z wystawieniem wierzycielom informacji podatkowych PIT-11.

2019.07.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.297.2019.2.MMA
     ∟Dostawa Nieruchomości należących do Dłużnika, o których mowa we wniosku, w drodze postępowania egzekucyjnego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż stanowi ona majątek prywatny, a Dłużnik nie wykorzystywał ww. nieruchomości do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. W opisanej sytuacji Dłużnik nie występuje dla tej czynności w charakterze podatnika, tym samym sprzedaż licytacyjna jest sprzedażą majątku osobistego Dłużnika, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie znajdą zastosowania. Zatem również Wnioskodawca (Komornik Sądowy) nie jest zobowiązany do naliczenia i odprowadzenia podatku od towarów i usług od dokonanej dostawy w zakresie sprzedaży licytacyjnej opisanej we wniosku Nieruchomości Dłużnika.

2019.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.206.2019.1.MKA
     ∟Opodatkowanie odsetek otrzymanych w toku egzekucji komorniczej w związku z opóźnieniem w spłacie pożyczki.

2019.06.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.138.2019.1.IM
     ∟Komornik sądowy – koszty uzyskania przychodów.

2019.03.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.601.2018.3.EB
     ∟Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji komorniczej.

2018.12.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.408.2018.1.AGR
     ∟Obowiązek pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy przez komornika sądowego w przypadku sprzedaży nieruchomości w drodze egzekucji oraz obowiązek wystawienia informacji PIT-11.

2018.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.483.2018.2.KK
     ∟Zwolnienie od podatku transakcji sprzedaży nieruchomości zabudowanej w trybie egzekucji publicznej.

2018.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.213.2018.2.APR
     ∟Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze licytacji komorniczej.

2018.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.135.2018.2.JR
     ∟W zakresie zwolnienia z opodatkowania otrzymanego odszkodowania.

2018.06.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.268.2018.1.AM
     ∟w zakresie opodatkowania sprzedaży licytacyjnej nieruchomości w drodze egzekucji komorniczej

2018.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.57.2018.1.AS
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości skorzystania przez komornika sądowego ze zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy.

2018.03.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.680.2017.2.JKU
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży licytacyjnej nieruchomości.

2018.03.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.42.2018.1.BJ
     ∟Brak obowiązku opodatkowania sprzedaży licytacyjnej nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, dokonywanej w trybie egzekucji komorniczej.

2018.03.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.871.2017.2.JC
     ∟Brak obowiązku opodatkowania sprzedaży licytacyjnej lokalu mieszkalnego, dokonanej w trybie egzekucji komorniczej.

2018.03.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.36.2018.1.AP
     ∟Brak obowiązku opodatkowania sprzedaży licytacyjnej lokalu mieszkalnego, dokonywanej w trybie egzekucji komorniczej.

2018.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.24.2018.1.KC
     ∟Wnioskodawca wykonując czynności komornika sądowego korzystać może ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy, ponieważ w sprawie nie znajdzie zastosowania art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. a ustawy. Jak z wniosku wynika, od końca roku, w którym Wnioskodawca zrezygnował ze zwolnienia, minął okres dłuższy niż jeden rok, zatem, jeżeli wartość sprzedaży dokonywanej przez Wnioskodawcę nie przekroczyła w 2017 r. kwoty wskazanej w art. 113 ust. 1 ustawy, Podatnik może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego w 2018 r.

2018.02.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.876.2017.1.BJ
     ∟Brak obowiązku opodatkowania sprzedaży licytacyjnej lokalu mieszkalnego, dokonywanej w trybie egzekucji komorniczej

2018.02.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.879.2017.1.AP
     ∟Brak obowiązku opodatkowania sprzedaży licytacyjnej lokalu mieszkalnego, dokonywanej w trybie egzekucji komorniczej.

2018.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.705.2017.2.EB
     ∟Brak opodatkowania sprzedaży licytacyjnej nieruchomości dłużnika.

2018.01.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.781.2017.2.KK
     ∟Opodatkowanie transakcji sprzedaży nieruchomości zabudowanej w trybie egzekucji publicznej.

2017.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.392.2017.2.PR
     ∟Zwolnienie od podatku czynności zbycia nieruchomości w drodze licytacji komorniczej.

2017.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.532.2017.1.JD
     ∟Możliwość skorzystania przez komornika sądowego ze zwolnienia na podstawie art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług

2017.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.436.2017.2.PR
     ∟Zwolnienie od podatku czynności zbycia nieruchomości w drodze licytacji komorniczej.

2017.09.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.180.2017.2.OA
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości w trybie egzekucji sądowej.

2017.09.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.240.2017.2.MK
     ∟Opodatkowanie podatkiem VAT dostawy nieruchomości gruntowej w trybie licytacji komorniczej.

2017.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.131.2017.1.PS
     ∟Czy prawidłowym postępowaniem byłoby ujmowanie zaliczek na czynności komornicze jako koszt uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia przez SKOK, tj. w momencie ich faktycznej zapłaty na podstawie wezwania do uiszczenia zaliczki?

2017.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.227.2017.2.MŁ
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży użytkowania wieczystego.

2017.08.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.277.2017.2.JC
     ∟Brak obowiązku naliczenia podatku przy sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji w postępowaniu egzekucyjnym.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41689 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj