Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zrzeczenie się

 

zrzeczenie się 77 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.131.2019.2.HS
     ∟Skutki podatkowe zrzeczenia się służebności.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.151.2019.1.PB
     ∟w zakresie skutków podatkowych nabycia prawa własności lokalu mieszkalnego w zamian za zrzeczenie się prawa pierwszeństwa nabycia lokalu oraz prawa najmu lokalu.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.138.2019.1.MM
     ∟Skutki podatkowe nabycia prawa własności lokalu mieszkalnego w zamian za zrzeczenie się prawa pierwszeństwa nabycia lokalu oraz prawa najmu lokalu.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.137.2019.1.MM
     ∟Skutki podatkowe nabycia prawa własności lokalu mieszkalnego w zamian za zrzeczenie się prawa pierwszeństwa nabycia lokalu oraz prawa najmu lokalu.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.136.2019.1.MM
     ∟Skutki podatkowe nabycia prawa własności lokalu mieszkalnego w zamian za zrzeczenie się prawa pierwszeństwa nabycia lokalu oraz prawa najmu lokalu.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.135.2019.1.MM
     ∟Skutki podatkowe nabycia prawa własności lokalu mieszkalnego w zamian za zrzeczenie się prawa pierwszeństwa nabycia lokalu oraz prawa najmu lokalu.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.133.2019.1.MM
     ∟Skutki podatkowe nabycia prawa własności lokalu mieszkalnego w zamian za zrzeczenie się prawa pierwszeństwa nabycia lokalu oraz prawa najmu lokalu.

2019.07.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.406.2019.1.MM
     ∟Opodatkowanie czynności odstąpienia od czynności sądowo-administracyjnych w kwestii własności nieruchomości.

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.228.2019.1.IK
     ∟opodatkowanie świadczenia usług i prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego

2019.05.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.106.2019.1.PG
     ∟Opodatkowanie czynności wywłaszczenia nieruchomości w przypadku zrzeczenia się odszkodowania.

2019.02.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.826.2018.2.OA
     ∟Interpretacja przepisów w zakresie opodatkowania przeniesienia na skutek wywłaszczenia, prawa własności i użytkowania wieczystego działek oraz zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT dla dostawy wywłaszczonych nieruchomości.

2019.02.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.841.2018.1.BJ
     ∟Brak opodatkowania czynności wywłaszczenia nieruchomości gruntowej w przypadku zrzeczenia się odszkodowania.

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.477.2018.2.AK
     ∟Czy otrzymana kwota pieniężna stanowi odszkodowanie, które podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy o PIT?

2019.01.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.818.2018.1.JC
     ∟Czy w przypadku zrzeczenia się przez Skarb Państwa odszkodowania z tytułu utraty prawa własności do nieruchomości (grunt wraz ze składnikami roślinnymi) na rzecz Gminy powstanie po stronie Skarbu Państwa obowiązek w zakresie podatku od towarów i usług?

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.279.2018.1.KP
     ∟Czy w przypadku odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przed upływem pięciu lat od nabycia powstanie podatek dochodowy? Czy w przypadku jego powstania Wnioskodawczyni ma prawo odliczyć od dochodu kwotę spłaty w wysokości: 67 625 zł, a także kwotę zachowku, której zrzekła się otrzymania – 25 375 zł, a także kwotę 7 000 zł (tj. połowa wartości garażu)?

2018.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.538.2018.1.AJ
     ∟Czy w przypadku zrzeczenia się przez Skarb Państwa odszkodowania z tytułu utraty prawa własności do nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Miasta, powstanie po stronie Skarbu Państwa obowiązek w zakresie podatku od towarów i usług?

2018.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.271.2018.1.IZ
     ∟Opodatkowanie wynagrodzenia za zrzeczenie się roszczeń, uznania za fakturę zaliczkową faktury, której zapłata następuje w drodze kompensaty, wystawienia faktury z wynagrodzeniem pomniejszonym o otrzymaną zaliczkę.

2018.05.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB1/415-358/14/18-3/S/IF
     ∟Opodatkowanie zwrotu wkładu mieszkaniowego.

2018.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.100.2018.2.KF
     ∟Skutki podatkowe zawarcia umowy o wzajemnym zrzeczeniu się służebności.

2018.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.16.2018.1.AŻ
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania czynności wywłaszczenia nieruchomości gruntowej w przypadku zrzeczenia się odszkodowania.

2018.02.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.715.2017.1.KOM
     ∟Czynność przekazania bez odszkodowania nieruchomości przez Skarb Państwa na rzecz Miasta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy, ponieważ przy nabyciu ww. nieruchomości nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i w konsekwencji Skarb Państwa nie będzie zobligowany do zapłaty podatku VAT należnego z tego tytułu.

2018.02.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.416.2017.1.BK
     ∟Zwolnienie z opodatkowania kwoty otrzymanej za zrzeczenie się ustanowionej służebności.

2017.12.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.762.2017.1.BJ
     ∟Czy w przypadku zrzeczenia się przez Skarb Państwa odszkodowania za wywłaszczoną na rzecz Gminy Miasta nieruchomość gruntową, powstanie po stronie Skarbu Państwa obowiązek w zakresie podatku od towarów i usług?

2017.12.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.628.2017.1.SR
     ∟Nie uznanie czynności przekazania nieruchomości na rzecz Samorządu Województwa na podstawie decyzji o realizacji inwestycji drogowej za dostawę towarów w przypadku zrzeczenia się odszkodowania oraz brak obowiązku zapłaty podatku należnego

2017.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.718.2017.1.JC
     ∟Zwolnienie dla czynności wywłaszczenia nieruchomości w zamian za odszkodowanie oraz braku opodatkowania dla czynności wywłaszczenia nieruchomości bez odszkodowania.

2017.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.569.2017.2.JC
     ∟Zwolnienia od podatku czynności przeniesienia własności nieruchomości gruntowych w zamian za odszkodowanie

2017.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.252.2017.3.JM
     ∟w zakresie opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu umowy o dzieło ze zrzeczeniem się praw autorskich

2017.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.529.2017.1.JC
     ∟Zwolnienie dla czynności wywłaszczenia nieruchomości w zamian za odszkodowanie oraz braku opodatkowania dla czynności wywłaszczenia nieruchomości bez odszkodowania.

2017.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.358.2017.1.RR
     ∟VAT - w zakresie sposobu opodatkowania sprzedaży nieruchomości oraz zrzeczenia się wszelkich praw i roszczeń związanych z użytkowaniem pomieszczeń w zamian za odszkodowanie.

2017.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.415.2017.1.BJ
     ∟Odszkodowanie oraz brak opodatkowania dla czynności wywłaszczenia nieruchomości bez odszkodowania.

1 2 3

Dołącz do 41701 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj