Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zajęcie

 

zajęcie 53 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2

2019.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.83.2019.3.KW
     ∟zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktury dokumentującej wniesienie aportem sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do Spółki

2019.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.643.2018.3.JSK
     ∟Zwolnienie od podatku, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, dostawy lokali mieszkalnych lub spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego od ponoszonych nakładów budowlano-remontowych.

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.429.2018.1.AG
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania.

2018.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.329.2018.1.AŻ
     ∟Prawo do odliczenia, zwrotu.

2018.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.282.2018.2.MK
     ∟zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT świadczonych usług edukacyjnych w ramach Nauki programowania

2018.02.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.780.2017.3.MJ
     ∟opodatkowanie zajęć organizowanych w budynku kino-teatru, korekta podatku VAT w przypadku zmiany wykorzystania nieruchomości.

2017.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-2-2.4511.160.2017.1.AR
     ∟Obowiązki Wnioskodawcy jako płatnika w związku z uczestnictwem pracowników w profilaktycznych zajęciach antystresowych i relaksacyjnych organizowanych przez Wnioskodawcę.

2016.10.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2-2/4512-1-38/16-2/AKr
     ∟Zwolnienie od podatku sprzedaży nieruchomości.

2016.09.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/4512-1-56/16-2/JKu
     ∟Zwolnienie od podatku sprzedaży nieruchomości.

2016.08.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/4512-1-337/16-3/UG
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży budynków i budowli posadowionych na gruncie będącym w użytkowaniu wieczystym.

2016.04.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/4512-1-16/16-4/AK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży lokalu użytkowego.

2015.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-1265/15-3/JK
     ∟Czy w przypadku zakupu przez Wnioskodawcę na rzecz jego pracowników zgodnie z art. 226 Kodeksu pracy oraz § 39 Rozporządzenia świadczenia w postaci zajęć antystresowych, które stanowi, według uprawnionego specjalisty ds. BHP, środek profilaktyczny zmniejszający ryzyko zawodowe, po stronie pracowników wystąpi przychód do opodatkowania w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych („updof”), od którego Wnioskodawca działając jako płatnik PIT byłby zobowiązany doliczyć wartość świadczeń do przychodów pracowników i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?

2015.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-1265/15-2/JK
     ∟Czy w przypadku zakupu przez Wnioskodawcę na rzecz jego pracowników zgodnie z art. 226 Kodeksu pracy oraz § 39 Rozporządzenia świadczenia w postaci zajęć antystresowych, które stanowi, według uprawnionego specjalisty ds. BHP, środek profilaktyczny zmniejszający ryzyko zawodowe, po stronie pracowników wystąpi przychód do opodatkowania w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych („updof”), od którego Wnioskodawca działając jako płatnik PIT byłby zobowiązany doliczyć wartość świadczeń do przychodów pracowników i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?

2015.06.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/4512-291/15-5/AK
     ∟zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT świadczonych zajęć dodatkowych, tj. matematyki, biologii, informatyki, przedsiębiorczości, fizyki, chemii, w-f, zajęć językowych oraz zajęć z psychologiem i logopedą dla dzieci na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w ramach projektu

2015.05.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/4512-1-310/15-2/MN
     ∟Opodatkowanie odszkodowania otrzymanego za poniesione straty w związku ze zniszczeniem plonów obsianych na dzierżawionym gruncie przejętym przez GDDKiA na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

2015.04.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-228/14/15-S/BS
     ∟Stawka podatku - wstęp na siłownię, zajęcia grupowe fitness.

2015.02.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1435/14/AP
     ∟Czy wydatki poniesione na zapłatę czynszu dzierżawnego od zajętych urządzeń za okres czasu, w którym będą w posiadaniu Urzędów Celnych będą stanowiły koszty uzyskania przychodów?

2014.09.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-650/14/MG
     ∟Sprzedaż działki rolnej zajętej samowolnie na poczet wysypiska śmieci nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

2014.09.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-526/14-2/KT
     ∟stawka podatku dla sprzedaży biletów wstępu i karnetów na siłownię i na zajęcia fitness oraz stawka podatku dla usługi treningu personalnego

2014.07.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/443-391/14-2/AK
     ∟Czy przeprowadzenie zajęć wykładowo-warsztatowych oraz konsultacji grupowych i indywidualnych realizowanych przez Spółkę podlegają zwolnieniu z podatku VAT?

2014.06.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-333/14-2/IŚ
     ∟Możliwość kontynuowania amortyzacji podatkowej urządzeń do gier zwróconych przez Urząd Celny po zakończeniu okresu ich zajęcia

2014.06.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP5/443-65/14-5/KG
     ∟Stawka podatku dla świadczonych przez MGOK usług wynajmu budynku wielofunkcyjnej hali sportowej po zmianie zapisów w statucie MGOK.

2014.06.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP5/443-65/14-4/KG
     ∟Stawka podatku dla świadczonych przez MGOK usług wynajmu budynku wielofunkcyjnej hali sportowej.

2014.05.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-228/14/BS
     ∟Stawka podatku - wstęp na siłownię, zajęcia grupowe fitness.

2014.04.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-32/14/MS
     ∟Opodatkowania czynności związanych z bezumownym korzystaniem z miejskich urządzeń technicznych wyposażenia dróg i bezpieczeństwa ruchu drogowego jako nośników reklamy.

2014.04.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-91/14-3/EN
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie wysokości opodatkowania dla usługi kompleksowej świadczonej przez Wnioskodawcę.

2013.06.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP5/443-57/13-3/KG
     ∟Stawka podatku dla usługi polegającej na prowadzeniu zajęć szkoleniowo-treningowych dla dzieci i młodzieży.

2013.01.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-883/12-2/AG
     ∟Czy w związku z połączeniem z P poprzez przejęcie całości majątku P po stronie Wnioskodawcy powstanie jakikolwiek przychód (dochód) podatkowy?

2012.10.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-940/12/LŻ
     ∟Obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związku z realizacją projektu – zajęcia sportowe

2012.08.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-549/12-2/KT
     ∟Brak zwolnienia od podatku usług szkoleniowych w formie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży.

1 2

Dołącz do 41693 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj