Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: tworzywa sztuczne

 

tworzywa sztuczne 18 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2018.03.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.61.2018.1.AW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zobowiązania Wnioskodawcy do stosownego rozliczenia podatku VAT należnego z tytułu nabycia usługi regranulacji tworzyw sztucznych.

2015.10.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP3/4512-368/15/BJ
     ∟Stawka podatku dla sprzedaży tworzyw sztucznych w formach podstawowych.

2015.01.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-839/15/BM
     ∟w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążania dla nabycia i dostawy towarów o symbolu PKWiU 38.32.33.0 - „Surowce wtórne z tworzyw sztucznych”

2014.03.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP3/443-616/13/AT
     ∟Mechanizm odwróconego obciążenia VAT.

2012.04.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-91/12-3/SJ
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że dokonywane przez nią dostawy towarów wskazanych w opisie sprawy, będą podlegały opodatkowaniu przez ich nabywcę?

2012.04.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-91/12-2/SJ
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że dokonywane przez nią dostawy towarów wskazanych w opisie sprawy, będą podlegały opodatkowaniu przez ich nabywcę?

2012.02.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-1590/11/AJ
     ∟Zastosowanie art. 17 ust. 7 ustawy do nabycia odpadów z tworzyw sztucznych, dokumentowanie tzw. mechanizmu "odwróconego obciażenia" zgodnie z art. 106 ust. 1a ustawy o powiązaniu z paragrafem 5 ust. 15 rozporządzenia z 28.03.2011 o prawo do odliczenia zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 4 lit.B.

2011.12.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-1231/11-3/KG
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania i dokumentowania dostawy i nabycia.

2011.12.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-1231/11-2/KG
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania i dokumentowania dostawy i nabycia.

2011.10.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1148/11-4/AK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie dokumentowania sprzedaży złomu, tworzyw sztucznych, odpadów szklanych i innych towarów.

2011.09.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-884a/11/MN
     ∟Dokumentowanie i rozliczanie podatku należnego z tytułu sprzedaży granulatu z tworzyw sztucznych.

2011.08.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/443-54/11-4/TW
     ∟Podatek akcyzowy w zakresie składu podatkowego i stawki akcyzy dla wyrobu energetycznego przeznaczonego jako dodatek, domieszka do paliw silnikowych.

2007.04.17 - Urząd Celny I w Warszawie - 441000-PAI-9100I-7/07/248/EU
     ∟Zasady zwolnienia z akcyzy na podstawie § 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 72, poz. 500 z późn. zm.) produktów oznaczonych symbolami: CN 2710 11 25, CN 2710 11 21, CN 2710 19 41, CN 2710 19 25, CN 2902 19 80, wykorzystywanych jako dodatki kosmetyczne oraz w przetwórstwie tworzyw sztucznych.

2006.12.21 - Urząd Skarbowy w Olecku - US.III-415/ 26/06
     ∟Czy w związku z dokonywaniem usług montażowych poza terenem Strefy, wyrobów klasyfikowanych w: "podsesji DH dział 25, grupa 25.23 - Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa-okna, drzwi, ościeżnice" produkowanych w Strefie dochód z wykonywanych usług będzie zwolniony z podatku dochodowego?

2006.08.08 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej - PP/443-33/06
     ∟Czy usługi montażu stolatki należy traktować jako usługi budowlane lub budowlano-montażowe w rozumieniu art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. d ustawy o VAT i stosować w związku z tym szczególny moment powstania obowiązku podatkowego, czy też należy je traktować jako dostawę towarów opodatkowaną według zasad ogólnych?

2005.10.20 - Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście - 1436/2CF/415/IP-111/05/JP
     ∟Czy dochód na podstawie umowy o dzieło z firmą, któar realizuje projekt finansowany ze środków pomocowych Unii Europejskiej - Phare - jest zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych na podst. art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym?

2004.08.30 - Izba Celna w Szczecinie - 420000-WPA-9141-29/04/ES
     ∟W związku z rozpoczęciem nowej działalności polegającej na przetwarzaniu zużytych opon, odpadów z tworzyw sztucznych i gumy w oparciu o technologię polegającą na procesie priolizy z zastosowaniem odpowiedniego katalizatora, w wyniku której powstają nowe produkty nie występujące na rynku. Jednym z produktów jest olej szerokiej frakcji - zakwalifikowany do PKWiU 24.66.32-90.00- olej ten ma być przetwarzany w rafinerii jako dodatek do paliw. Czy olej ten dodawany w produkcji do olejów napędowych i benzyn silnikowych etylizowanych i nieetylizowanych upowaznia do skorzystania ze zwolnienia od podatku akcyzowego (§ 17 ust. 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Finansów z 26 kwietnia 20...

2003.12.11 - Urząd Skarbowy Kraków-Nowa Huta - PP/2/443-9/2003/KZ
     ∟Jaka stawka podatku od towarów i usług ma zastosowanie dla sprzedaży okien PCV nie wypełnionych szybami, posiadających okucia okienne i nie posiadających okuć okiennych?

1

Dołącz do 41694 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj