Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: aktor

 

aktor 142 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.524.2018.2.AO
     ∟w zakresie możliwości korzystania z zachęt wskazanych w art. 108c ust. 1 ustawy o VAT w przypadku zapłaty faktury przez Faktora w mechanizmie podzielonej płatności i uregulowania zobowiązań wobec Faktora poprzez konsolidację rachunków w kwocie będącej sumą brutto wszystkich zapłaconych przez Faktora faktur bez rozbicia na poszczególne faktury

2018.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.105.2018.1.KB
     ∟Opodatkowanie stawką podstawową nabywanej usługi faktoringu oraz określenie podstawy opodatkowania.

2017.12.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.493.2017.2.JO
     ∟Usługi Wnioskodawcy realizowane na rzecz producentów telewizyjnych dotyczą wykonywania roli aktora w serialach telewizyjnych a wszelkie działania dotyczące usług współpracy przy organizacji produkcji oraz usługi reklamowe wypływają z faktu zatrudnienia Wnioskodawcy w serialach telewizyjnych jako aktora. Zatem, ogół świadczonych przez Wnioskodawcę jako aktora usług, mających związek z wykonywaniem roli aktora w serialach telewizyjnych stanowiących jako całość usługę kulturalną, korzysta ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy.

2017.08.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.241.2017.2.DG
     ∟W zakresie uznania świadczonych usług kulturalnych za usługi kompleksowe przy produkcji serialu.

2017.04.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.9.2017.1.MC
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie określenia źródła przychodów oraz formy opodatkowania dochodu.

2017.01.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-392/13-1/CZP
     ∟w zakresie obowiązku korekty kosztów uzyskania przychodów w sytuacji, gdy faktor dokona zapłaty kwoty wynikającej z faktury na rzecz kontrahenta Spółki

2016.11.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP1-3.4512.71.2016.1.JN
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie przechowywania w formie elektronicznej faktur oraz innych dokumentów księgowych, których papierowa forma zostanie zniszczona.

2016.04.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/4512-1-156/16-3/SJ
     ∟Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji polegającej na przebudowie dróg gminnych.

2016.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-726/15-2/SJ
     ∟Czy zakup poszczególnych części garderoby; garnitury, w tym smokingi, marynarki, spodnie, koszule, krawaty, buty, dodatki (zegarki, paski, szaliki, czapki), okrycia wierzchnie można zaliczyć jako koszty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2016.01.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/4512-1-824/15-3/UG
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT wystawianych przez Faktora w związku ze świadczeniem usług faktoringu oraz brak konieczności dokonania korekty podatku naliczonego w świetle art. 89b ustawy o podatku od towarów i usług.

2016.01.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/4512-1-824/15-2/UG
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT wystawianych przez Faktora w związku ze świadczeniem usług faktoringu oraz brak konieczności dokonania korekty podatku naliczonego w świetle art. 89b ustawy o podatku od towarów i usług.

2015.12.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-922/15-2/MP
     ∟Stawka podatku dla usług kulturalnych wynagradzanych z formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworu;

2015.11.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-950/15-4/JK3
     ∟skutki podatkowe związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia dla aktorów, którzy nie odbywają podróży służbowej

2015.09.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-611/15-5/MMa
     ∟Opodatkowanie obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8% usług polegających na udziale aktorki w produkcjach reklamowych a także użyczania głosu w produkcjach reklamowych oraz marketingowej oprawie kanałów telewizyjnych.

2015.09.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-611/15-4/MMa
     ∟Opodatkowanie podatkiem VAT usług polegających na udziale aktorki w produkcjach filmowych, telewizyjnych, teatralnych, serialach oraz usług dubbingu w filmach dla dzieci, grach komputerowych, audiodeskrypcji, nagrań lektorskich w filmach dokumentalnych, teatrze polskiego radia oraz wykonywania autorskiej interpretacji tekstu

2015.08.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/4512-1-422/15-3/JSK
     ∟Obowiązek korekty, na podstawie art. 89b ustawy, kwoty odliczonego uprzednio podatku VAT wynikającej z wystawionej przez Dostawcę faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz Wnioskodawcy (spłata wierzytelności poprzez faktoring).

2015.08.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/4512-1-422/15-2/JSK
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT wystawianych przez Faktora w związku ze świadczeniem usług Faktoringu.

2015.08.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-629/15-3/MAO
     ∟Opodatkowanie podatkiem VAT usług polegających na udziale aktora w produkcjach reklamowych.

2015.08.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-629/15-2/MAO
     ∟Opodatkowania podatkiem VAT usług polegających na udziale aktora w produkcjach filmowych, telewizyjnych, teatralnych, serialach oraz usług dubbingu w produkcjach filmowych, telewizyjnych, teatralnych, serialach i grach telewizyjnych.

2015.08.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/4512-1-406/15-3/NS
     ∟Brak obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego w świetle art. 89b ustawy o podatku od towarów i usług.

2015.08.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/4512-1-406/15-2/NS
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT wystawianych przez Faktora w związku ze świadczeniem usług faktoringu.

2015.08.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/4512-1-409/15-3/MD
     ∟Brak obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego w świetle art. 89b ustawy o podatku od towarów i usług.

2015.08.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/4512-1-409/15-2/MD
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT wystawianych przez Faktora w związku ze świadczeniem usług faktoringu oraz brak konieczności dokonania korekty podatku naliczonego w świetle art. 89b ustawy o podatku od towarów i usług.

2015.08.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/4512-1-408/15-3/AW
     ∟Brak obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego w świetle art. 89b ustawy o podatku od towarów i usług.

2015.08.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/4512-1-408/15-2/AW
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT wystawianych przez Faktora w związku ze świadczeniem usług faktoringu oraz brak konieczności dokonania korekty podatku naliczonego w świetle art. 89b ustawy o podatku od towarów i usług.

2015.08.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/4512-1-372/15-3/HW
     ∟Brak obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego w świetle art. 89b ustawy o podatku od towarów i usług.

2015.08.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/4512-1-372/15-2/HW
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT wystawianych przez Faktora w związku ze świadczeniem usług faktoringu.

2015.08.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/4512-1-378/15-2/JSK
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT wystawianych przez Faktora w związku ze świadczeniem usług faktoringu.

2015.08.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/4512-1-377/15-3/MK
     ∟Obowiązek korekty, na podstawie art. 89b ustawy, kwoty odliczonego uprzednio podatku VAT wynikającej z wystawionej przez Dostawcę faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz Wnioskodawcy (spłata wierzytelności poprzez faktoring).

2015.08.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/4512-1-377/15-2/MK
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT wystawianych przez Faktora w związku ze świadczeniem usług Faktoringu.

1 2 3 4 5

Dołącz do 41456 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj