Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: akceptacja

 

akceptacja 62 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3

2018.11.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.608.2018.2.JM
     ∟Kasa rejestrująca: zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży, sposób ewidencjonowania sprzedaży. Wystawianie faktur.

2017.11.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.404.2017.1.PR
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie dokumentowania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju oraz formy akceptacji otrzymywania faktur elektronicznych przez konsumenta.

2017.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPP4.4512.21.2017.1.LG
     ∟Czy brak wyrażenia sprzeciwu i brak zaakceptowania noty korygującej przez kontrahenta oznacza jej akceptację

2017.03.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPP1-3.4512.14.2017.1.JNa
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie korekty (pomniejszenia) podstawy opodatkowania przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów w momencie udzielenia rabatu posprzedażowego w sytuacji posiadania potwierdzenia akceptacji udzielonego rabatu posprzedażowego bądź w momencie zwrotu towarów kontrahentowi w sytuacji posiadania akceptacji zwrotu towarów.

2016.07.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP3.4512.282.2016.2.MK
     ∟prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur otrzymywanych i przechowywanych w sposób wskazany we wniosku.

2016.07.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP3.4512.281.2016.2.MK
     ∟akceptacja otrzymywania faktur w formie elektronicznej poprzez dokonanie płatności za dostawę lub usługę udokumentowaną daną fakturą elektroniczną.

2016.07.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP3.4512.279.2016.2.MK
     ∟prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur otrzymywanych i przechowywanych w sposób wskazany we wniosku.

2016.07.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP3.4512.278.2016.2.MK
     ∟akceptacja otrzymywania faktur w formie elektronicznej poprzez dokonanie płatności za dostawę lub usługę udokumentowaną daną fakturą elektroniczną.

2015.01.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP4/443-80/12/14-S1/BA
     ∟Zapewnienie autentyczności pochodzenia i integralności treści przesyłanych faktur w formie elektronicznej.

2014.09.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP4/443-303/14-6/EWW
     ∟Korekta wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w momencie zwrotu towarów kontrahentowi w sytuacji, gdy pomiędzy stronami transakcji zawarte zostało porozumienie dotyczące zwrotu towarów.

2014.09.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP4/443-303/14-5/EWW
     ∟Korekta wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w momencie zwrotu towarów kontrahentowi.

2014.06.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP4/443-116/14-4/ISN
     ∟Czy opisana we wniosku forma akceptacji udzielana przez kontrahenta, dotycząca wystawiania oraz przesyłania na jego rzecz faktur w formacie PDF, spełnia wymogi prawa podatkowego?

2014.06.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP4/443-113/14-4/EWW
     ∟Wystawiania faktur w formie papierowej w przypadku zgody danego kontrahenta na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej

2014.06.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP4/443-115/14-4/ISN
     ∟Czy opisany we wniosku sposób uzyskiwania akceptacji kontrahentów Spółki na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, tryb ich przesyłania oraz sposób przechowywania jest zgodny z przepisami prawa podatkowego?

2014.06.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP4/443-140/14-2/EWW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie akceptacji faktur wystawionych przez Bank w imieniu i na rzecz jego dostawców.

2014.04.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-8/14-2/ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania przychodu z tytułu wniesienia aportu do SKA.

2013.11.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-773/13-2/MR
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie uznania czy brak sprzeciwu i brak akceptacji odbioru noty korygującej, spełnia wymogi akceptacji, o której mowa w § 15 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

2013.05.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-157/13-2/JW
     ∟akceptacji otrzymywanych faktur w formie elektronicznej (m.in. PDF)

2013.04.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-83/13-2/MD
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie uznania potwierdzenia odbioru faktury korygującej wysłanej na adres podmiotu wskazanego przez nabywcę w umowie za wypełniające przesłanki określone w art. 29 ust. 4a ustawy o podatku od towarów i usług.

2013.04.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/443-51/13-2/JN
     ∟Za akceptację odbiorcy faktur, o której mowa w § 3 ww. rozporządzenia, Wnioskodawca będzie mógł przyjąć zgodę otrzymaną ustnie (w tym telefonicznie), mailem lub też za taką zgodę będzie mógł uznać dokonanie płatności za należność wynikającą z faktury wysłanej do odbiorcy jedynie w formie elektronicznej.

2013.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1199/12-2/PR
     ∟potwierdzenie prawidłowości udostępnionej faktury przez nabywcę w systemie informatycznym.

2013.01.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1158/12-4/RR
     ∟Mając na uwadze powyższe przepisy prawa podatkowego oraz opis sposobu dokonywania akceptacji dotyczącej przesyłania faktur w formacie PDF - uznać należy, że przesyłana przez dostawcę akceptacja przesyłania na jego rzecz faktur w formacie PDF spełnia wymogi rozporządzenia w sprawie faktur elektronicznej.

2012.12.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-1040/12/ICz
     ∟Prawo do obniżenia przez Wnioskodawcę podatku należnego o podatek naliczony z faktur VAT otrzymywanych w formacie PDF.

2012.11.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-1176/12/AŚ
     ∟Czy akceptacja przesyłania faktur w formie elektronicznej musi być samodzielnym (odrębnym) oświadczeniem

2012.10.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-774/12/ICz
     ∟Czy dopuszczalne jest przechowywanie kopii faktur VAT, również tych przesłanych do odbiorcy w formie papierowej, w postaci zapisu elektronicznego bez obowiązku przechowywania egzemplarza faktury w postaci papierowej?

2012.09.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-1017/12/ASz
     ∟prawidłowość wystawiania faktur elektronicznych.

2012.09.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-930/12/ICz
     ∟Prawo do obniżenia przez Wnioskodawcę podatku należnego o podatek naliczony z faktur VAT otrzymywanych w formacie PDF.

2012.09.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-567/12/ICz
     ∟Czy faktury w formacie PDF wystawiane i otrzymywane przez Spółkę w przedstawionych okolicznościach stanowią faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów rozporządzenia.

2012.09.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-549/12/ICz
     ∟Przechowywanie kopii faktur wystawianych w formie papierowej oraz przechowywanie faktur VAT wystawianych i przesyłanych w formie elektronicznej.

2012.07.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-409/12/ICz
     ∟Przesyłanie, przechowywanie faktur VAT w formacie elektronicznym oraz digitalizowanie otrzymywanych od kontrahentów dokumentów (faktur VAT, paragonów oraz rachunków) w formacie papierowym i przechowywania ich w zdigitalizowanej (elektronicznej) formie.

1 2 3

Dołącz do 41456 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj