Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: agencja informacyjna

 

agencja informacyjna 11 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2011.07.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1-443-654/11-4/PR
     ∟zastosowanie zwolnienia dla usług przygotowywania reportaży, materiałów i felietonów oraz prowadzenia przez Wnioskodawcę audycji o tematyce podatkowej, podczas których w/w materiały są emitowane

2006.02.15 - Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto - PP-1/443-27/12101/06/211809/16/CzW
     ∟1) Czy usługi reportersko-dziennikarskie sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 92.40.10-00.00 "Usługi świadczone przez agencje informacyjne" korzystają ze zwolnienia przedmiotowego w podatku od towarów i usług?2) Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego stosownie do art. 86 ust. 1 w związku z art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT?

2006.01.26 - Urząd Skarbowy w Kędzierzynie-Koźlu - PP/406-3/06/SG
     ∟Podatnik świadczy na rzecz spółki produkującej i/lub emitującej programy telewizyjne, usługi dziennikarsko-dokumentacyjne w zakresie opracowania dzieła w postaci felietonów, sprawozdań i komentarzy dziennikarskich, obejmujących m.in. opracowanie merytoryczne wszelkich potrzebnych materiałów do wykorzystania dla celów audycji telewizyjnych. Czy powyższe usługi korzystają ze zwolnienia przedmiotowego z podatku VAT usług jako sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 92.40.10-00.00 "Usługi świadczone przez agencje informacyjne"?

2006.01.13 - Urząd Skarbowy Warszawa-Bielany - 1432/PP/P/440-14/14a/06/DB
     ∟Podatnik zwraca się do tut. organu podatkowego z pytaniem, czy wykonywanie usług reportersko - dziennikarskich na rzecz spółki produkującej lub emitującej programy telewizyjne, sklasyfikowanych według PKWiU 92.40.10-00.00. - "Usługi świadczone przez agencje informacyjne" jest zwolnione z podatku od towarów i usług? Stan faktyczny: Podatnik, w ramach prowadzonej działalności, świadczy na rzecz spółki produkującej i/lub emitującej programy telewizyjne usługi reportersko-dziennikarskie w zakresie opracowania dzieła stanowiącego reportaże, felietony, sprawozdania i komentarze dziennikarskie, obejmujące m.in.: opracowanie merytoryczne wszelkich potrzebnych materiałów i/l...

2005.12.21 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej - PP-443/208/2005
     ∟Czy usługi reportersko-dziennikarskie świadczone w ramach umowy o dzieło są zwolnione przedmiotowo z podatku VAT?

2005.12.09 - Urząd Skarbowy w Siedlcach - 1426/PP/443/74b/05
     ∟Czy Podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego ze świadczeniem usług dziennikarskich, mieszczących się w grupowaniu PKWiU 92.40.10-00.00 - "Usługi świadczone przez agencje informacyjne" ?

2005.12.09 - Urząd Skarbowy w Siedlcach - 1426/PP//74a/05
     ∟Czy wykonywane usługi dziennikarskie, które Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi zaklasyfikował do grupowania PKWiU 92.40.10-00.00 - "Usługi świadczone przez agencje informacyjne" są zwolnione przedmiotowo z podatku od towarów i usług ?

2005.07.20 - Urząd Skarbowy Kraków-Krowodrza - PP 2-443/30/1/05
     ∟Czy świadczenie na rzecz telewizji prowadzenia autorskich programów informacyjnych na żywo, sklasyfikowanych jako usługi świadczone przez agencje informacyjne, są zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług?

2005.06.22 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Toruniu - PP/443-33/05
     ∟Dotyczy daty powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia usług agencji informacyjnych.

2004.09.20 - Izba Skarbowa w Gdańsku - PI/005-1487/04/CIP/06
     ∟Czy usługi dziennikarskie są zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług ?Podatnik jest zdania, że pomimo przekroczenia kwoty obrotu uprawniającej do zwolnienia podmiotowego w podatku od towarów i usług nadal może korzystać ze zwolnienia w tym podatku.Stan faktyczny : Podatnik prowadzi działalność na wykonywaniu usług dziennikarskich. Świadczone usługi klasyfikuje w PKWiU w grupowaniu 92. W trakcie roku podatkowego Podatnik przekroczył kwotę uprawniającą do zwolnienia podmiotowego w podatku od towarów i usług.Ocena prawna stanu faktycznego :Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz...

2004.07.07 - Urząd Skarbowy Wrocław-Krzyki - PP 443-149/182/04
     ∟Podatnik pyta czy po 30 kwietnia 2004 r. podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów iusług, usługi sklasyfikowane do grupy PKWiU 92.40.10-00.00 (usługi świadczone przezagencje informacyjne w zakresie dostarczania informacji) świadczone przez niego na rzeczpodmiotów mających swoje siedziby w Unii Europejskiej jak i poza nią. Zdaniem podatnika powyższe usługi nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiemlecz dają możliwość odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych z tymiusługami. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów iusług (Dz. U. Nr 54 poz. 535), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej„podatkiem,

1

Dołącz do 41456 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj