Interpretacje do przepisu
art. 2 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku akcyzowym

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


33/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 2 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku akcyzowym

1 2

2018.06.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.71.2018.1.PK
     ∟Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową

2018.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.640.2017.2.KO
     ∟w zakresie ustalenia czy na Wnioskodawcy jako podatniku będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług w przyspieszonym terminie, o którym mowa w znowelizowanym art. 103 ust. 5a ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym oleju napędowego oraz oleju bazowego, który będzie przeznaczony do produkcji oleju smarowego.

2017.12.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.232.2017.1.PK
     ∟Sukcesja prawna w przypadku przekształcenia spółki jawnej w spółkę komandytową

2017.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.244.2017.1.RS
     ∟Brak obowiązku uwzględnienia kwoty podatku akcyzowego oraz opłaty paliwowej w podstawie opodatkowania świadczonych usług przez zarejestrowanego odbiorcę w związku z sprowadzeniem na zlecenie innego podmiotu na terytorium Polski wyrobów energetycznych.

2017.04.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPP3.4512.89.2017.1.ISZ
     ∟Wnioskodawca jako zarejestrowany odbiorca będzie dokonywał na rzecz podmiotu, o którym mowa w art. 59 ust. 8 ustawy o podatku akcyzowym, wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym. Zatem, Wnioskodawca, z tytułu tej transakcji będzie płatnikiem podatku VAT, zgodnie z art. 17a ustawy o VAT. Natomiast Wnioskodawca z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, nie będzie podatnikiem o którym mowa w art. 103 ust. 5a ustawy o VAT. Podatnikiem, w myśl tego przepisu, pozostanie kontrahent, na rzecz którego Wnioskodawca (jako zarejestrowany odbiorca z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym) dokona wprowadzenia paliw silnikowych do miejsca ich odbioru określonego we właściwym zezwoleniu na terytorium kraju.

2017.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPP1-2.4512.26.2017.1.TK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania nabycia wewnątrzwspólnotowego gazu butan.

2017.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPP2.4512.26.2017.2.JS
     ∟Obowiązek określony w art. 103 ust. 5a ustawy o VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobów wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym

2017.03.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPP3.4512.8.2017.2.ISZ
     ∟W zakresie sposobu wypełnienia deklaracji VAT-7 w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem paliw silnikowych przez Spółkę .

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP3.4512.922.2016.1.MZ
     ∟Interpretacja przepisów ustawy VAT dot. pakietu paliwowego w zakresie dokonywania korekt: 1. zwiększających podstawę opodatkowania z tytułu WNT paliw silnikowych, z powodów istniejących w dacie realizacji dostawy, 2. zmniejszających podstawę opodatkowania z tytułu WNT paliw silnikowych, z powodów istniejących w dacie realizacji dostawy, 3. zwiększających i zmniejszających podstawę opodatkowania z tytułu WNT paliw silnikowych, wynikających z okoliczności powstałych po zrealizowaniu dostawy.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP3.4512.810.2016.1.MZ
     ∟1. Wskazanie właściwego okresu rozliczeniowego, za który Spółka powinna dokonywać w deklaracji VAT-7 rozliczenia kwoty podatku z tytułu WNT paliw silnikowych. 2. Sposób określenia podstawy opodatkowania z tytułu WNT paliw silnikowych.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP3.4513.1.2017.1.MC
     ∟Zastosowanie stawki akcyzy w wysokości 0 zł na podstawie art. 89 ust. 2 pkt 5 ustawy w odniesieniu do nabywanych wewnątrzwspólnotowo i przemieszczanych do Podmiotu Zużywającego Wyrobów Akcyzowych.

2017.02.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP2.4512.521.2016.3.JS
     ∟obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 5a ustawy o VAT, z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia oleju napędowego oraz rozliczenie w deklaracji podatkowej

2017.01.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP3.4512.878.2016.2.ISZ
     ∟W zakresie określenia podstawy opodatkowania dla wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych.

2017.01.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP3.4512.771.2016.3.ISZ
     ∟W zakresie uznania Wnioskodawcy za płatnika podatku VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia gazu LPG zasadniczo wykorzystywanego do celów opałowych w sytuacji, gdy gaz ten pozostaje własnością zlecającego usługę oraz w sytuacji, gdy gaz ten jest własnością Wnioskodawcy.

2016.12.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP1-2.4512.73.2016.2.PG
     ∟Obowiązek zapłaty podatku VAT z tytułu WNT paliwa.

2016.12.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP3.4512.635.2016.2.AT
     ∟Obowiązki podatkowe z tytułu WNT paliw. Podstawa opodatkowania przy WNT paliw.

2016.12.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP2.4512.381.2016.2.IR
     ∟W zakresie nieuznania Wnioskodawczyni za płatnika podatku VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia oleju napędowego oraz oleju bazowego, które pozostają własnością podmiotu zlecającego usługę.

2016.12.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP2.4512.380.2016.2.IR
     ∟W zakresie nieuznania Wnioskodawczyni za płatnika podatku VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia oleju napędowego oraz oleju bazowego, które pozostają własnością podmiotu zlecającego usługę.

2016.12.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP2.4512.379.2016.2.KW
     ∟w zakresie braku obowiązku zapłaty w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 5a ustawy o VAT, w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem oleju napędowego i oleju bazowego

2016.12.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP2.4512.374.2016.2.JS
     ∟w zakresie braku obowiązku zapłaty w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 5a ustawy o VAT, w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem oleju napędowego i oleju bazowego

2016.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP3/4512-472/16-2/AT
     ∟Obowiązki podatkowe z tytułu WNT paliw.

2016.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP3.4512.582.2016.1.JC
     ∟Brak obowiązku zapłaty podatku w terminie określonym w art. 103 ust. 5a ustawy w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem oleju napędowego przeznaczonego na cele opałowe.

2016.11.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP3.4512.427.16.1.MD
     ∟Wcześniejszy termin zapłaty podatku w przypadku dokonywania wewnątrzwspólnotowych nabyć paliw silnikowych, których wytwarzanie lub którymi obrót wymaga uzyskania koncesji zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne.

2016.07.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4513-54/16-2/MC
     ∟Obowiązek prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych zwolnionych ze względu na przeznaczenie na podstawie art. 138f ust. 1 ustawy.

2015.04.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4513-2/15-2/KB
     ∟w zakresie obowiązku posiadania oddziału w Polsce przez podmiot zagraniczny dla potrzeb podatku akcyzowego

2014.10.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP3/443-447/14/JK
     ∟Podatek akcyzowy w zakresie wysokości zabezpieczenia akcyzowego.

2014.08.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-498/14-2/KB
     ∟w zakresie dokonywania nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca na rzecz innych podmiotów

2013.11.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-739/13-2/SM
     ∟brak obowiązku składania deklaracji dla wyrobów opodatkowanych zerową stawką akcyzy

2013.11.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-739/13-3/SM
     ∟brak obowiązku składania deklaracji dla wyrobów opodatkowanych zerową stawką akcyzy

2013.06.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-206/13-2/SM
     ∟uznanie za eksport dostawy paliwa przeznaczonego do zaopatrzenia statków powietrznych

1 2

Dołącz do 41563 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj