Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zaliczenie zwrotu podatku od towaru i usług

 

zaliczenie zwrotu podatku od towaru i usług 10 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2011.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-857/10-3/MM
     ∟Biorąc pod uwagę wskazane powyżej przepisy, w szczególności treść art. 76 § 1, a także art. 76b ustawy Ordynacja podatkowa, tut. Organ podatkowy jest zdania, iż zaliczenie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wynikającej z deklaracji VAT-7, na poczet zobowiązań podatkowych wynikających z podatku dochodowego od osób fizycznych, nastąpi w momencie złożenia tej deklaracji, czyli wpływu do urzędu skarbowego.

2010.12.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-916/09/MS
     ∟możliwość zaliczenia zwrotu podatku od towarów i usług na poczet zobowiązań podatkowych wspólników spółki w podatku dochodowym od osób fizycznych

2010.10.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-679/10/AW
     ∟Zaliczenie wykazanej przez Spółkę z o.o. nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy na poczet zobowiązań jej wspólników, z których każdy prowadzi odrębną od Spółki działalność gospodarczą

2007.09.25 - Urząd Skarbowy Poznań-Winogrady - V/443-26/07
     ∟Czy składając wniosek można kwotę wykazaną do zwrotu na rachunek bankowy w ciągu 180 dni zaliczyć z dniem złożenia deklaracji VAT-7 wykazującej zwrot na poczet bieżących zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, które Spółka ma obowiązek regulować jako płatnik.

2007.04.17 - Urząd Skarbowy w Brzegu - RP-824-1/477/2007
     ∟Dotyczy zaliczenia kwoty zwrotu podatku od towarów i usług figurującej na koncie osoby fizycznej na poczet zaległości figurującej na koncie spółki jawnej.

2006.08.11 - Izba Skarbowa w Białymstoku - PNI-2/825-23/MSi/06
     ∟Czy możliwe jest zaliczenie zwrotu podatku VAT wykazanego w Drugim Urzędzie Skarbowym na poczet zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych wykazanego w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Białymstoku.

2005.10.07 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku - RO-XV/OP-493/128/BD/05
     ∟Czy Spółka może rozliczyć podatek dochodowy (PIT-4 oraz PIT-5L wspólników) nadwyżką podatku VAT zadeklarowaną w deklaracji VAT-7 do zwrotu?

2005.05.05 - Urząd Skarbowy w Łowiczu - Us.VI.820/29/05
     ∟Czy można na wniosek spółki cywilnej i jej wspólników dokonać zaliczenia zwrotu VAT spółki cywilnej na poczet zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych wspólników tej spółki? Wnioskiem złożonym w dniu 31.02.2005r. spółka cywilna wystąpiła z zapytaniem o udzielenie pisemnej informacji dotyczącej dokonania zaliczenia zwrotu VAT s.c. za zgodnym oświadczeniem wszystkich wspólników, na poczet zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych wspólników tej spółki. Na wezwanie

2004.12.29 - Drugi Urząd Skarbowy w Krakowie - PP-1/443/97/04
     ∟Co należy zrobić z wykazaną w deklaracji VAT-7 kwotą zwrotu różnicy podatku naliczonego nad należnym, w sytuacji likwidacji działalności gospodarczej?

2004.05.27 - Urząd Skarbowy w Sosnowcu - PD III/423-3/04
     ∟Czy jest możliwe wygaszenie zobowiązania z tytułu bieżącej zaliczki na podatek dochodowy wynikającej z deklaracji CIT-2 za dany miesiąc poprzez zaliczenie kwoty podatku VAT do zwrotu na rachunek bankowy wynikającej z deklaracji VAT-7 za ten sam miesiąc?Czy urząd skarbowy na podstawie art. 76 Ordynacji podatkowej może zaliczyć zwrot VAT na poczet powstałego zobowiązania w podatku dochodowym z dniem złożenia deklaracji VAT–7, czy też dopiero po upływie 60 dni – w trybie wymaganym dla zwrotu podatku VAT na rachunek bankowy?Czy zaliczenie zwrotu VAT na poczet zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym odbywa się na pisemny wniosek podatnika?Czy w przypadku złożenia d...

1

Dołącz do 41701 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj