Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zabezpieczenie akcyzowe

 

zabezpieczenie akcyzowe 96 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.166.2019.1.PJ
     ∟W przypadku podmiotu prowadzącego skład podatkowy odnotowanie obciążenia zabezpieczenia z tytułu produkcji alkoholu etylowego powinno nastąpić z chwilą, w której w stosunku do produkowanego wyrobu akcyzowego (alkoholu etylowego) w składzie podatkowym może powstać zobowiązanie podatkowe w akcyzie.

2019.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.53.2019.1.PJ
     ∟Wnioskodawca jako zarejestrowany odbiorca jest jedynie podmiotem uprawniony do odbioru wyrobów akcyzowych wysyłanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy od uprawnionego do stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy podmiotu z innego państwa członkowskiego; nie jest więc podmiotem stosującym tę procedurę, ponieważ kończy się ona w momencie odbioru przez Wnioskodawcę wyrobów akcyzowych.

2019.01.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.275.2018.1.WR
     ∟Obowiązki związane z nabyciem wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych o kodach Nomenklatury Scalonej CN 2710 19 99 i 3403 19 80

2018.08.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.137.2018.2.MS
     ∟- obowiązek złożenia zabezpieczenia akcyzowego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy dotyczącej wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 40 ust. 6 ustawy, - zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych.

2018.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.252.2017.1.JS
     ∟sukcesja prawna w przypadku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej osoby fizycznej w jednoosobową spółkę kapitałową

2017.12.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.229.2017.1.WR
     ∟Dostawa wewnątrzwspólnotowa olejów smarowych

2017.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.157.2017.2.AT
     ∟Ustalenie podstawy opodatkowania dla usług świadczonych w ramach WNT paliw na rzecz zleceniodawcy jako zarejestrowany odbiorca.

2017.07.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.82.2017.1.MAZ
     ∟Sukcesja prawna w przypadku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową.

2016.11.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP4.4513.346.2016.1.PK
     ∟określenia wysokości zabezpieczenia ryczałtowego na susz tytoniowy

2016.11.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP4.4513.312.2016.2.LG
     ∟Obowiązki podatkowe dotyczące obrotu olejami smarowymi

2016.10.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP4.4513.324.2016.1.PK
     ∟Sukcesja prawnej w przypadku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową

2016.09.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/4513-236/16-1/LG
     ∟Opłata paliwowa od wyrobów akcyzowych i jej wliczenia do zabezpieczenia akcyzowego

2016.08.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/4513-136/16-1/BP
     ∟Czy wprowadzany na skład podatkowy susz tytoniowy z przeznaczeniem do produkcji na składzie podatkowym wyrobów tytoniowych podlega obowiązkowi objęcia go zabezpieczeniem akcyzowym, a w razie potwierdzenia, w którym momencie następuje zwolnienie z zabezpieczenia objętego tym zabezpieczeniem suszu tytoniowego.

2016.05.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/4513-58/16/MK
     ∟przemieszczanie wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy bez zabezpieczenia akcyzowego

2016.05.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/4513-103/16/BP
     ∟Wliczenie opłaty paliwowej do zabezpieczenia akcyzowego

2016.05.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/4513-72/16/LG
     ∟Wliczenie opłaty paliwowej do zabezpieczenia akcyzowego

2016.04.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4513-2/16-4/MC
     ∟W zakresie obowiązku magazynowania suszu tytoniowego w składzie podatkowym, obowiązku składania przez podmiot prowadzący skład podatkowy zabezpieczenia akcyzowego od suszu tytoniowego przechowywanego w składzie podatkowym lub poza nim, obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego w związku z posiadanym suszem tytoniowym lub zapłaty podatku akcyzowego z tytułu posiadania suszu tytoniowego w przypadku podjęcia działalności z zakresu przetwarzania suszu tytoniowego przez podmiot prowadzący skład podatkowy oraz opodatkowania podatkiem akcyzowym sprzedaży suszu tytoniowego

2016.03.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4513-108/15-3/SM
     ∟wysyłanie w procedurze zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej; stosowanie zabezpieczenia

2016.02.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/4513-213/15/EK
     ∟Czy złożone przez Spółkę, jako zarejestrowanego odbiorcę, zabezpieczenie akcyzowe generalne obejmuje wszystkie zobowiązania podatkowe w akcyzie jakie mogą powstać i jakie byłyby należne w związku z jej działalnością polegającą na nabywaniu wewnątrzwspólnotowym olejów smarowych o kodzie CN 2710 19 91 w celu ich dalszej odsprzedaży do podmiotu zużywającego na cele zwolnione od akcyzy, którego przyjęcie zostało potwierdzone przez Naczelnika Urzędu Celnego?

2015.12.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4513-70/15-4/SM
     ∟zwolnienie zabezpieczenia przy dostawie wewnątrzwspólnotowej olejów smarowych

2015.07.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/4513-1-20/15-2/TK
     ∟Podatek akcyzowy w zakresie stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy przy dostawie wewnątrzwspólnotowej olejów smarowych.

2015.06.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4513-21/15-2/SM
     ∟Odpowiedzialność podmiotu prowadzącego skład podatkowy za nieprawidłowości właściciela wyrobów akcyzowych.

2015.01.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-1067/14-2/SM
     ∟Sposób ustalenia kwoty zabezpieczenia generalnego.

2015.01.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-572/14/EK
     ∟- brak obowiązku składania zabezpieczenia akcyzowego przy przemieszczaniu w procedurze zawieszenia poboru akcyzy towaru o kodzie CN 2710 19 71-99 w ramach wewnątrzwspólnotowych dostaw, - uznanie dokumentu przewozowego CMR za dokument potwierdzający dokonanie wewnątrzwspólnotowej dostawy wyrobów akcyzowych, dla celów zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy w sposób nie prowadzący do powstania zobowiązania podatkowego

2014.12.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP3/443-515/14/JK
     ∟Do obliczania kwoty zabezpieczenia akcyzowego pokrywającego powstałe albo mogące powstać zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym z tytułu produkcji i magazynowania ww. wyrobów (dodatków do paliw) z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy − należy zastosować stawkę akcyzy w wysokości 1.822,00 zł/1000 litrów. W przypadku, gdy Wnioskodawca będzie produkował przedmiotowe oleje w składzie podatkowym, w którym będzie miała zastosowanie procedura zawieszenia poboru akcyzy, w stosunku do gazu produkowanego w instalacji jako produkt uboczny i zarazem zużywanego m.in. do produkcji olejów popirolitycznych, to w tym zakresie zastosowanie znajdzie art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy.

2014.11.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-843/14-2/SM
     ∟zaokrąglanie kwot w prowadzonej ewidencji i zgłoszeniu o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym olejów silnikowych

2014.10.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-309/14/LG
     ∟Obowiązek składania zabezpieczenia akcyzowego przy przemieszczaniu w procedurze zawieszenia poboru akcyzy towaru o kodzie CN 271019 71-99 w ramach wewnątrzwspólnotowych dostaw.

2014.09.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP3/443A-38/14-2/BJ
     ∟warunkiem zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy przy dostawie wewnątrzwspólnotowej oleju smarowego o kodzie CN 2710 19 99, jest wyłącznie dołączenie do przemieszczanych wyrobów dokumentów handlowych i nie jest wymagane złożenie zabezpieczenia akcyzowego na przemieszczanie ww. wyrobów w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej. Zwolnienia z obciążenia zabezpieczenia akcyzowego należy dokonać w karcie do saldowania w momencie wysyłki ww. wyrobów w celu dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej.

2014.04.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-9/14/LG
     ∟Wewnątrzwspólnotowe nabycie oleju napędowego za składu podatkowego na terytorium innego państwa UE przez zarejestrowanego odbiorcę

2013.12.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-899/13-2/KB
     ∟W zakresie stosowania zabezpieczenia przez właściciela wyrobów akcyzowych dokonującego wyprowadzenia tych wyrobów ze składu podatkowego prowadzonego przez podmiot trzeci.

1 2 3 4

Dołącz do 41704 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj