Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: niedobory

 

niedobory 212 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8

2019.02.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.630.2018.1.MM
     ∟w zakresie kosztów uzyskania przychodów

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.335.2018.1.AA
     ∟Koszty uzyskania przychodów – strata z tytułu kradzieży.

2017.12.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.434.2017.1.JKT
     ∟Czy prawidłowe jest rozpoznawanie różnic inwentaryzacyjnych tj. niedoborów inwentaryzacyjnych produktów finalnych wytwarzanych na terenie Strefy na podstawie zezwolenia, jako kosztów uzyskania przychodów działalności strefowej tj. zwolnionych z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 updop.

2017.11.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.287.2017.1.AA
     ∟Koszty uzyskania przychodów.

2017.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.295.2017.2.EC
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia, ustalonych w wyniku inwentaryzacji, niedoborów do kosztów uzyskania przychodów

2017.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.169.2017.1.JNa
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zachowania prawa do odliczenia podatku VAT od zakupionych towarów, które zostały utracone w wyniku popełnienia czynu zabronionego.

2016.12.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP1.4512.769.2016.1.MN
     ∟Brak zasadności dokumentowania stwierdzonego niedoboru fakturą, w przypadku obciążenia odpowiedzialnego materialnie pracownika oraz obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów, w odniesieniu do których stwierdzono niedobór zawiniony.

2016.12.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP1.4512.898.2016.1.EK
     ∟w zakresie opodatkowania powstałych niedoborów oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego

2016.12.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB3.4510.517.2016.1.AD
     ∟Czy Wnioskodawca ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów przedstawionych w stanie taktycznym strat w środkach obrotowych w dniu ich likwidacji w systemie oraz kosztów ujętych wskutek zaksięgowania inwentaryzacji (odmiennego zużycia w rzeczywistości niż w systemie) jak również czy nadwyżki na środkach obrotowych wynikające z zaksięgowanej inwentaryzacji (odmiennego zużycia od rzeczywistości niż w systemie) stanowią przychody podatkowe?

2016.09.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-2-13/16-4/WM
     ∟Czy stwierdzone w opisanych okolicznościach niedobory towarowe, mogą być uznawane za niezawinione i rozpoznawane jako koszty uzyskania przychodów Spółki? Pytanie to Spółka stawia niezależnie od tego, czy zostanie uznane, że ma ona prawo dokonać w pierwszym kroku kompensaty z nadwyżkami czy też nie. Ma ono bowiem charakter generalny.

2016.09.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-2-12/16-4/WM
     ∟Czy stwierdzone w opisanych okolicznościach niedobory towarowe, mogą być uznawane za niezawinione i rozpoznawane jako koszty uzyskania przychodów Spółki? Pytanie to Spółka stawia niezależnie od tego, czy zostanie uznane, że ma ona prawo dokonać w pierwszym kroku kompensaty z nadwyżkami czy też nie. Ma ono bowiem charakter generalny.

2016.09.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-312/16-3/JG
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niedoborów inwentaryzacyjnych towarów.

2016.09.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-312/16-1/JG
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie prawa do kompensaty nadwyżek z niedoborami inwentaryzacyjnymi.

2016.09.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-311/16-3/JG
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niedoborów inwentaryzacyjnych towarów.

2016.09.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-311/16-1/JG
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie prawa do kompensaty nadwyżek z niedoborami inwentaryzacyjnymi.

2016.08.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-609/16-1/SK
     ∟ustalenia, czy niedobory inwentaryzacyjne towarów mogą zostać uznane za koszty podatkowe Spółki (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3).

2016.08.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-529/16-1/SK
     ∟w zakresie możliwości dokonania kompensaty nadwyżek inwentaryzacyjnych z niedoborami inwentaryzacyjnymi (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

2016.05.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/4512-1-45/16-2/TK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego w przypadku wystąpienia niedoborów niezawinionych.

2016.05.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-39/16-4/AO
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów ujawnionych niezawinionych niedoborów wartości na poszczególnych indeksach, zaliczania do przychodów podatkowych nadwyżek wartości poszczególnych indeksów oraz prawidłowości ewidencjonowania w toku każdego spisu dokonywanego w ramach inwentaryzacji ciągłej ujawnionych niedoborów i nadwyżek na wartości poszczególnych indeksów.

2016.03.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/4512-1-917/15-3/AD
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania powstałych niedoborów, prawa do odliczenia podatku naliczonego oraz ewentualnej korekty podatku naliczonego.

2016.03.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/4512-1-256/15-4/TK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla sprzedaży liści laurowych mieszczących się w grupowaniu PKWiU 01.28.19.0.

2016.02.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/4512-1-243/15-2/TK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zachowania prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupionych towarów, które zostały utracone i nie zostaną wykorzystane do działalności opodatkowanej.

2015.10.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-304/15/AK
     ∟Czy uiszczona przez Wnioskodawcę kara umowna stanowi koszty uzyskania przychodu?

2015.04.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/4510-384/15/BG
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wycieków frakcji próżniowej

2015.04.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/4510-150/15/BG
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wycieków frakcji próżniowej

2015.01.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP3/443A-77/14-5/BJ
     ∟- użycie przez Wnioskodawcę do celów zwolnionych wyrobów węglowych, które stanowią nadwyżkę pomiędzy ilością odebraną i potwierdzoną w dokumencie dostawy (lub w fakturze zastępującej dokument dostawy) a ilością stwierdzoną podczas pomiarów w ramach inwentaryzacji, skorygowaną o faktyczne zużycie węgla, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. - niedobory wyrobów węglowych nie będą stanowić ubytków wyrobów akcyzowych w myśl art. 2 ust. 1 pkt 20 lit. c ustawy, opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie art. 9a ust. 1 pkt 7 ustawy. Zatem stwierdzenie w ramach inwentaryzacji u Wnioskodawcy ww. niedoboru wyrobów węglowych nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym.

2014.12.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-483/14-5/EK
     ∟Czy wartość niedoborów stanowi podatkowy koszt uzyskania przychodu?

2014.08.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-441/14/IK
     ∟prawo do skorygowania podatku należnego i anulowania faktury

2014.07.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-525/14/AK
     ∟Czy obciążenia finansowe wynikające z zawartej umowy o świadczenie usługi logistycznej stanowią koszty uzyskania przychodów?

2014.07.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-217/14-2/AG
     ∟Czy poniesiony przez Wnioskodawcę wydatek z tytułu wypłaty odszkodowania za stratę powstałą podczas transportu towarów na rzecz odbiorcy usługi, może stanowić dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

1 2 3 4 5 6 7 8

Dołącz do 41693 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj