Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: biogaz

 

biogaz 50 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2

2018.12.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.240.2018.1.WR
     ∟Opodatkowanie stawką 0 zł biogazu spalanego we flarze

2018.06.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.68.2018.1.JS
     ∟zwolnienie z podatku akcyzowego energii elektrycznej produkowanej w kogeneratorze oraz energii elektrycznej zużywanej w procesie elektrolitycznym produkcji ozonu

2018.03.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.16.2018.1.WR
     ∟Zwolnienie z akcyzy biogazu spalanego we flarze

2017.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.186.2017.1.MAZ
     ∟Uznanie wnioskodawcy za finalnego nabywcę gazowego, opodatkowanie wytwarzanego biogazu oraz obowiązki ewidencyjnych w tym zakresie.

2016.07.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/4513-173/16/BP
     ∟Określanie ilość zużytego biogazu

2015.11.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/4513-97/15/DT
     ∟zwolnienia z akcyzy biogazu wykorzystywanego do rozruchu i prób mających na celu ocenę sprawności urządzeń (podczas czynności których nie wytwarzana jest energia elektryczna i ciepło w skojarzeniu)

2015.07.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP3/4512-198/15/BJ
     ∟VAT od transakcji polegającej na dostawie urządzeń i elementów składowych instalacji biogazowni wraz z ich montażem i próbnym uruchomieniem.

2015.06.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4513-41/15-2/MC
     ∟Zwolnienie od akcyzy energii elektrycznej wyprodukowanej przez Wnioskodawcę i zużywanej na własne potrzeby

2015.04.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4510-1-21/15-2/DS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia stawki amortyzacyjnej.

2015.02.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/4513-9/15/BP
     ∟Czy biogaz który jest spalany w tzw. „pochodni” celem jego utylizacji podlega podatkowi Akcyzowemu? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

2015.02.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/4513-11/15/BP
     ∟Czy biogaz zużyty w trakcie rozruchu urządzenia (silnika do rozruchu kogeneratora) do produkcji energii elektrycznej (gdy nie wytwarza jeszcze energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu), a jedynie stanowi próby przed uzyskaniem pełnej sprawności przez kogenerator podlega podatkowi akcyzowemu? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 4)

2015.02.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/4513-10/15/BP
     ∟Czy energia elektryczna uzyskana z biogazu o symbolu CN 2711 29 00 otrzymanego w toku fermentacji biomasy, (w toku fermentacji otrzymuje się również produkty odpadowe w postaci masy suchej i płynu, tzw. poferementu, wykorzystywane jako nawóz, zaś masa sucha częściowo do produkcji peletu) przeznaczona do podtrzymania procesu produkcji biogazu procesu fermentacji i sterowania nim, wykorzystywanego do produkcji energii elektrycznej i cieplnej podlega podatkowi akcyzowemu, czy tylko energia zużyta bezpośrednio do produkcji energii elektrycznej i cieplnej (do wykorzystana do obsługi kogeneratora)? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)

2015.02.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-576/14/BP
     ∟Czy biogaz uzyskany w wyniku fermentacji kiszonki kukurydzianej wraz z komponentami, zużywany wyłącznie do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, gdzie energia elektryczna jest wykorzystywana na potrzeby własne oraz sprzedawana do sieci, zaś energia cieplna jest wykorzystywana do ogrzewania pomieszczeń oraz w procesie produkcji peletu i nawozów, podlega podatkowi akcyzowemu i w jakiej stawce oraz czy istnieje obowiązek ewidencjonowania ilości tego biogazu. ? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

2015.01.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-573/14/EK
     ∟opodatkowania biogazu zużywanego do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz na cele opałowe

2014.04.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-12/14/EK
     ∟- zwolnienie z akcyzy biogazu wykorzystywanego do łącznego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w agregacie kogeneracyjnym, - występowania Wnioskodawcy jako finalnego nabywcy gazowego

2014.03.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP3/443A-91/13-2/KK
     ∟Użycie przez Wnioskodawcę powstałego w procesie oczyszczania ścieków biogazu do napędu stacjonarnych urządzeń służących do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej podlega zwolnieniu z podatku akcyzowego.

2014.03.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-95/14/EK
     ∟opodatkowanie biogazu używanego do celów opałowych

2014.03.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-94/14/EK
     ∟zużycie biogazu do podtrzymywania temperatury w procesie produkcyjnym

2014.03.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-93/14/EK
     ∟prowadzenie ewidencji zużytych wyrobów gazowych

2014.03.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-619/13/EK
     ∟obowiązek rejestracyjny w związku ze zużyciem biogazu na cele opałowe

2014.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-611/13/EK
     ∟opodatkowania biogazu zużywanego do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz na cele opałowe

2014.01.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-493/13/PK
     ∟opodatkowanie biogazu

2013.12.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/443-63/13-2/TW
     ∟Czy Wnioskodawca ma prawo do korzystania ze zwolnienia od akcyzy od zużycia energii elektrycznej przewidzianego w § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z 23 sierpnia 2010 r. (Dz. U. Nr 159, poz. 1070) – (aktualnie § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego; Dz. U. poz. 212) - w opisanej sytuacji faktycznej?

2013.03.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-586/12/PK
     ∟opodatkowanie biogazu używanego do celów opałowych oraz obowiązku rejestracji dla potrzeb podatku akcyzowego z tego tytułu

2013.03.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-45/13/PK
     ∟opodatkowanie biogazu używanego do celów opałowych oraz obowiązku rejestracji dla potrzeb podatku akcyzowego z tego tytułu

2013.01.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP3/443-186/12/JK
     ∟Ze zwolnienia od akcyzy korzysta zużycie energii elektrycznej w agregatach kogeneracyjnych, lecz wyłącznie z zakresie bezpośrednio związanym z produkcją energii elektrycznej oraz z podtrzymaniem jej produkcji.

2012.10.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-297/12/PH
     ∟Nie może natomiast zostać objęta zwolnieniem ta część zużytej przez Wnioskodawcę energii elektrycznej, która w istocie zostaje zużyta w procesach produkcji biogazu.

2012.10.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-693/12-2/JK
     ∟zwolnienie od akcyzy zużycia energii elektrycznej wyprodukowanej z generatorów napędzanych biogazem

2012.04.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-37/12/PK
     ∟Zwolnienie od akcyzy energii elektrycznej.

2012.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-1303/11/PK
     ∟Zwolnienia od podatku biogazu używanego do celów opałowych i produkcji energii elektrycznej.

1 2

Dołącz do 41479 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj