Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: badania techniczne

 

badania techniczne 143 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5

2014.01.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-692/13-4/KSU
     ∟Obowiązek ujęcia w spisie z natury wydatków poniesionych na wykup ubezpieczeń komunikacyjnych, przeglądy techniczne, zakup kosmetyków, środków czystości, drobne remonty/ulepszenia/wymiany, zapłatę podatku od czynności cywilnoprawnych.

2013.11.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-704/13-4/AD
     ∟Czy Wnioskodawcy przysługuje pełne odliczenie podatku VAT z faktury VAT nr … z dnia 2 kwietnia 2013 r. dokumentującej zakup samochodu marki (…)?

2013.05.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-205/13-2/JL
     ∟Od 1 stycznia 2011, w świetle zmiany przepisów Ustawy nowelizującej (obowiązującej od 1 stycznia 2011 r.), Spółce przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupionego paliwa wykorzystywanego do napędu samochodów, o których mowa w stanie faktycznym.

2013.01.29 - Minister Finansów - PT8/033/17/75/WCX/13/PK-1232/11
     ∟prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego w związku z nabyciem w 2011 r. paliwa służącego do napędu samochodu

2012.12.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-632/12-4/ASZ
     ∟Czy samochód ciężarowy o całkowitej masie 3,5 tony, nieposiadający zaświadczenia, o którym mowa w art. 5c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, może być jednorazowo zamortyzowany i zaliczony w ciężar kosztów, zgodnie z art. 22k ust. 7 ww. ustawy?

2012.07.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-447/12-4/MR
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od zakupu samochodu ciężarowego oraz oleju napędowego wykorzystywanego do jego napędu oraz w zakresie korekty podatku naliczonego.

2012.06.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-401/12-4/MR
     ∟Czy podatnik, jako nowy właściciel samochodu, ma obowiązek przeprowadzenia aktualnego badania technicznego dla samochodu ciężarowego, aby nabyć prawo do pełnego odliczenia podatku VAT od nabycia samochodu oraz od nabycia oleju napędowego wykorzystywanego do jego napędu?

2012.04.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-95b/12/KT
     ∟Stawka podatku obowiązująca przy świadczeniu przez szkołę usług naprawy oraz badania technicznego pojazdów na rzecz firm krajowych i osób fizycznych.

2011.12.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-1366/11/KT
     ∟Prawo do odliczania kwoty podatku naliczonego w związku z nabyciem paliwa służącego do napędu samochodów.

2011.10.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-717/11/PSZ
     ∟Czy zaświadczenie uzyskane ze stacji kontroli pojazdu potwierdzające spełnianie przez pojazd wymagań określonych w art. 86 ust.4 pkt 1-4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 505 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 113) daje prawo uznania tego pojazdu dla celów podatku dochodowego (i możliwości skorzystania z jednorazowej amortyzacji) za samochód inny niż osobowy?

2011.09.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/443-345/11-2/ALN
     ∟Jak w świetle ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. należy udokumentować wykonanie przez Wnioskodawcę na własnej stacji diagnostycznej badań technicznych własnych pojazdów?

2011.08.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-737/11-4/SM
     ∟brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu najmu samochodów i paliwa do samochodów zarejestrowanych za granicą (stacje diagnostyczne odmawiają wydania zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym)

2011.07.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-540/11/KT
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem w 2011 r. paliwa służącego do napędu samochodu będącego przedmiotem umowy leasingu.

2011.05.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-118/11-4/JW
     ∟Czy Wnioskodawca będzie miał prawo od 1 stycznia 2011r. do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie po wyżej wymienionej dacie oleju napędowego wykorzystywanego do napędu przedmiotowych samochodów oraz do ciągnika siodłowego? Czy w celu realizacji prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie oleju napędowego wykorzystywanego do napędu samochodu ciężarowego marki FREIGHT będzie niezbędne ponowne, dodatkowe badanie techniczne, o którym mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.o zmianie ustawy o podatku od towarów i usłu...

2011.05.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-189/11/KT
     ∟Prawo do odliczenia w 2010 r. podatku naliczonego z tytułu leasingu samochodu nieposiadającego dodatkowego badania technicznego ani dokumentu homologacyjnego.

2011.05.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-112/11-4/JW
     ∟Czy mając na względzie opisany stan, Wnioskodawca będzie miał prawo w 2011r. do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie po 01.01.2011r. oleju napędowego wykorzystywanego do napędu przedmiotowego samochodu po spełnieniu wymogów określonych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (tj. dodatkowe badanie techniczne i stosowna adnotacja w dowodzie rejestracyjnym)?

2011.04.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-131/11/AW
     ∟Prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa do napędu samochodu Volkswagen Transporter.

2011.04.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-157/11-2/IF
     ∟Nie jest możliwe dokonanie jednorazowej amortyzacji przedmiotowego samochodu, na zasadach określonych w art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż na gruncie cytowanej ustawy jest on samochodem osobowym. To, czy dany pojazd samochodowy jest samochodem osobowym w rozumieniu komentowanego przepisu, ustalane jest na podstawie badania technicznego, przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów (udokumentowane zaświadczeniem) oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego odpowiednią adnotację (zgodnie z art. 5c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

2011.04.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-138/11-2/IF
     ∟Skorzystanie z jednorazowej amortyzacji.

2011.04.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-123/11-2/IF
     ∟Nie jest możliwe dokonanie jednorazowej amortyzacji przedmiotowego samochodu, na zasadach określonych w art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż na gruncie cytowanej ustawy jest on samochodem osobowym. To, czy dany pojazd samochodowy jest samochodem osobowym w rozumieniu komentowanego przepisu, ustalane jest na podstawie badania technicznego, przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów (udokumentowane zaświadczeniem) oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego odpowiednią adnotację (zgodnie z art. 5c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

2011.04.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-427/11/DG
     ∟Czy od samochodu spełniającego warunki, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1-4 znowelizowanej ustawy z 16 grudnia 2010r. o podatku od towarów i usług, przysługuje pełne odliczenie VAT?Czy zmiany wprowadzone w pojeździe powodujące, że pojazd przestanie spełniać warunki, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1-4 ww. ustawy skutkują zwrotem odliczonego podatku VAT?

2011.03.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-111/11-2/KOM
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu oleju napędowego do samochodu w leasingu, obowiązek przeprowadzenia ponownego badania technicznego

2011.03.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-1123/10-2/KS
     ∟Nie jest możliwe dokonanie jednorazowej amortyzacji przedmiotowego samochodu, na zasadach określonych w art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż na gruncie cytowanej ustawy jest on samochodem osobowym. To, czy dany pojazd samochodowy jest samochodem osobowym w rozumieniu komentowanego przepisu, ustalane jest na podstawie badania technicznego, przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów (udokumentowane zaświadczeniem) oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego odpowiednią adnotację (zgodnie z art. 5c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

2011.02.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-1276/10-3/IM
     ∟Czy uzyskane od Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów zaświadczenie o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym stwierdzającym spełnienie wymogów technicznych dla samochodu ciężarowego w zakresie VAT może być stosowane również dla potrzeb art. 5c ust. 1 ustawy o PIT?

2011.02.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-1276/10-2/IM
     ∟Czy uzyskane od Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów zaświadczenie o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym stwierdzającym spełnienie wymogów technicznych dla samochodu ciężarowego w zakresie VAT może być stosowane również dla potrzeb art. 5c ust. 1 ustawy o PIT?

2010.11.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-720/10-4/RR
     ∟Wykonywanie badań technicznych we własnej stacji diagnostycznej - jest związane z prowadzonym przedsiębiorstwem - nie występuje czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT, - nie należy jej dokumentować fakturą VAT.

2010.10.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-815/10-2/AW
     ∟Prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego w fakturach dokumentujących zakup samochodów o ładowności powyżej 500 kg oraz paliwa do ww. samochodów.

2010.08.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-502/10/EB
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa do napędu samochodu ciężarowego.

2010.06.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1-443-359/10-5/MP
     ∟Czynność wykonywania badań technicznych przez przedsiębiorstwo transportowe własnych pojazdów we własnej stacji diagnostycznej nie podlega opodatkowaniu oraz obowiązkowi udokumentowania jej fakturą VAT.

2010.04.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-141/10-2/KŁ
     ∟Czy opisane wyciągi ze świadectw homologacji uprawniają do uznania pojazdów, jako ciężarowe z prawem jednorazowego zaliczenia amortyzacji w koszty podatkowe?

1 2 3 4 5

Dołącz do 41478 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj