Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: alkohol etylowy skażony

 

alkohol etylowy skażony 147 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5

2018.12.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.247.2018.1.MAZ
     ∟Możliwość korzystania ze zwolnienia od akcyzy dla alkoholu etylowego skażonego, zawartego w wyrobie biobójczym, w przypadku zlecenia przepakowania tego wyrobu poza składem podatkowym.

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.181.2018.1.MK
     ∟Zwolnienie z akcyzy nabywanego wewnątrzwspólnotowo alkoholu etylowego, skażonego środkami dopuszczonymi przez państwo członkowskie jego pochodzenia oraz przemieszczanie i nabycia tego alkoholu etylowego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy przez zarejestrowanego odbiorcę

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.180.2018.1.MK
     ∟Zwolnienie z akcyzy nabywanego wewnątrzwspólnotowo alkoholu etylowego, skażonego środkami dopuszczonymi przez państwo członkowskie jego pochodzenia oraz przemieszczanie i wprowadzenie tego alkoholu etylowego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy do składu podatkowego

2018.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.105.2018.1.MAZ
     ∟Regeneracja alkoholu całkowicie skażonego, poprzez odseparowanie pozostałości farb drukarskich, nie stanowi produkcji alkoholu etylowego.

2018.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.146.2018.4.KR
     ∟Czy dochody osiągane przez Wnioskodawcę z tytułu wynagrodzenia w Algierii i Egipcie podlegają opodatkowaniu w Polsce i mogę korzystać z abolicji podatkowej?

2018.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.51.2018.1.MAZ
     ∟Brak możliwości zwolnienia od akcyzy, na podstawie art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy, posiadanego przez wnioskodawcę skażonego alkoholu etylowego.

2018.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.29.2018.1.MAZ
     ∟Możliwość zwolnienia od akcyzy, na podstawie art. 30 ust. 9 pkt 2 ustawy, nabywanego przez Wnioskodawcę wewnątrzwspólnotowo alkoholu etylowego, skażonego środkami dopuszczonymi przez państwo członkowskie jego pochodzenia.

2018.02.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.3.2018.1.MAZ
     ∟Zwolnienie od akcyzy podpałki płynnej, płynu do spryskiwaczy i denaturatu, o kodach CN 2207, produkowanych na bazie całkowicie skażonego alkoholu etylowego.

2018.02.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.278.2017.1.MAZ
     ∟Regeneracja alkoholu całkowicie skażonego, poprzez odseparowanie pozostałości farb drukarskich, nie stanowi produkcji alkoholu etylowego.

2018.02.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.255.2017.2.MAZ
     ∟Recykling poza składem podatkowym odpadów poprodukcyjnych dodawanych do produkowanego rozpuszczalnika.

2018.01.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.286.2017.1.MK
     ∟zwolnienie z akcyzy nabywanego wewnątrzwspólnotowo skażonego alkoholu etylowego

2017.12.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.209.2017.3.WR
     ∟Zwolnienie z akcyzy całkowicie skażonego alkoholu etylowego. Produkcja ze skażonego alkoholu wyrobów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi.

2017.12.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.219.2017.1.MAZ
     ∟Możliwość wykorzystania zmagazynowanego alkoholu etylowego skażonego acetonem.

2017.11.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.199.2017.2.MK
     ∟zwolnienie z akcyzy importowanego skażonego alkoholu etylowego

2017.11.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.170.2017.2.WR
     ∟Skażanie alkoholu; możliwość zastosowania mieszaniny ketonów zamiast czystego metyloetyloketonu (MEK)

2017.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.128.2017.2.MAZ
     ∟Możliwość zwolnienia od akcyzy posiadanego alkoholu etylowego skażonego acetonem.

2017.08.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4013.16.2017.2.SM
     ∟w zakresie zwolnienia od akcyzy skażonego alkoholu etylowego zawartego w nabywanych kosmetykach

2017.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.15.2017.2.MK
     ∟Obowiązek recyklingu oleju fuzlowego zawierającego całkowicie skażony alkohol etylowy w składzie podatkowym

2017.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.14.2017.2.MK
     ∟Obowiązek recyklingu odpadów (zużytych rozpuszczalników) zawierających całkowicie skażony alkohol etylowy w składzie podatkowym

2017.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPP4.4513.13.2017.1.BP
     ∟Czy obrót gospodarczy rozcieńczalnikami pochodzącymi z recyclingu, zawierającymi w swym składzie alkohol etylowy, musi odbywać się w składzie podatkowym?

2017.02.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP4.4513.16.2017.1.MK
     ∟skażanie alkoholu etylowego

2016.12.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP3.4513.110.2016.1.SM
     ∟w zakresie braku obowiązków w podatku akcyzowym w przypadku przekazania odpadów, zawierających skażony alkohol etylowy

2016.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP3.4513.104.2016.1.SM
     ∟w zakresie obowiązku wystąpienia z wnioskiem o wydanie nowej decyzji określającej dopuszczalne normy zużycia dla alkoholu etylowego skażonego

2016.12.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/443-26/13/16-S/TK
     ∟Podatek akcyzowy w zakresie zwolnienia od akcyzy nabytego alkoholu etylowego całkowicie skażonego.

2016.10.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4513-82/16-1/SM
     ∟zakresie prawa do skorzystania ze zwolnienia od akcyzy dla nabywanego alkoholu skażonego zużywanego do produkcji wyrobów kosmetycznych i toaletowych

2016.10.17 - Minister Finansów - PA3.8011.6.2015
     ∟Minister Finansów stwierdza, iż dokonaną z upoważnienia Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie interpretację indywidualną w części stwierdzającej, że alkohol etylowy zawarty w wyrobie „C.” będzie podlegał zwolnieniu od podatku akcyzowego i w konsekwencji wyrób „C.” będzie mógł zostać wyprowadzony ze składu podatkowego bez uiszczenia podatku akcyzowego poza procedurą zawieszonego poboru akcyzy- należy uznać za nieprawidłową.

2016.08.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP3/443A-41/13-5/16-S/KK
     ∟zwolnienie alkoholu etylowego importowanego, całkowicie skażonego środkami skażającymi przewidzianymi odpowiednio dla Łotwy lub Słowenii lub Węgier; zwolnienie alkoholu etylowego nabytego z jednego z państw członkowskich, całkowicie skażonego w tym państwie przy zastosowaniu procedury dodatkowej przewidzianej dla innych niż państw członkowskich; zwolnienie alkoholu etylowego nabytego w kraju, całkowicie skażonego w kraju przy zastosowaniu procedury dodatkowej przewidzianej dla innych niż Polska państw członkowskich.

2016.06.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/4513-115/16/MK
     ∟możliwość uznania za podatnika podatku akcyzowego z tytuły nabycia całkowicie skażonego alkoholu etylowego oraz opodatkowanie strat całkowicie skażonego alkoholu etylowego

2016.05.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/4513-91/16/MK
     ∟zastosowanie stawki 0 zł dla nabywanego wewnątrzwspólnotowo gazu przeznaczonego do napełniania aerozoli

2016.05.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/4513-79/16/MK
     ∟zwolnienie z akcyzy skażonego alkoholu etylowego oraz ustalenie dopuszczalnych norm zużycia

1 2 3 4 5

Dołącz do 41458 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj