Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: związek komunalny

 

związek komunalny 22 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2013.12.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1194/13/PP
     ∟Czy dochód Związku przeznaczony na zakup usług związanych z organizacją otwarcia budynku dworca autobusowego korzysta - na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4g updop - ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych ?

2013.11.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-325/13-5/ŁM
     ∟Podatek dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania nabytych składników za przedsiębiorstwo oraz ustalenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

2013.11.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-325/13-4/ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania przychodu i jego zwolnienia z opodatkowania.

2013.11.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-313/13-6/ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie uznania nabytych składników za przedsiębiorstwo oraz ustalenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

2013.11.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-313/13-5/ŁM
     ∟Powstanie przychodu i jego zwolnienia z opodatkowania.

2013.11.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-313/13-4/ŁM
     ∟Powstanie przychodu i jego zwolnienia z opodatkowania.

2013.11.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-312/13-6/DS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych spłaty zobowiązań.

2013.11.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-312/13-5/DS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie uznania nabytych składników za przedsiębiorstwo oraz ustalenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

2013.11.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-312/13-4/DS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania przychodu i jego zwolnienia z opodatkowania.

2013.08.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-559/13/SD
     ∟Czy nieodpłatne przekazanie przez gminę na rzecz Związku akcji spółki wodociągowo- kanalizacyjnej będzie korzystało ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, skoro statut będzie przewidywał, że w przypadku zbycia akcji specjalnej serii (otrzymanej od gmin) przychody z tego tytułu zostaną podzielone między gminy proporcjonalnie do tego, co wniosły, ponadto będzie przewidywał proporcjonalne przekazanie gminom środków pochodzących z ewentualnego umorzenia akcji (specjalnej serii), a w przypadku podjęcia przez WZA Spółki decyzji o przeznaczeniu zysku na rzecz Związku jako właściciela, Związek zobowiązuje się przekazać go gminom w proporcji w jakiej pozo...

2013.03.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1497/12/BG
     ∟w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego w związku z nieodpłatnym przekazaniem przez Gminy (uczestników Związku) w formie darowizny akcji spółki akcyjnej 

2013.03.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1498/12/BG
     ∟w zakresie ustalenia, czy dochód przeznaczony przez Wnioskodawcę na nabycie akcji od Gmin tworzących Związek korzysta ze zwolnienia z opodatkowania

2013.02.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1442/12/CzP
     ∟„Czy nieodpłatne przekazanie przez Gminę na rzecz Związku akcji spółki wodociągowo- kanalizacyjnej będzie korzystało ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych?”

2013.02.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1562/12/CzP
     ∟„Czy wydatki stanowiące ogólny koszt działania Związku nie są dochodem wydatkowanym na cel, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?”

2013.02.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1441/12/CzP
     ∟„Czy wydatki stanowiące ogólny koszt działania Związku nie są dochodem wydatkowanym na cel, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?”

2011.10.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-130/11-2/MF
     ∟Czy Związek Międzygminny korzysta ze zwolnienia podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych od dostaw wody i odbioru ścieków na terenie działania związku?

2008.01.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-127/07/AM
     ∟1. Czy, na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, składki członkowskie gmin jako wartości innych świadczeń finansowanych ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego, nie zalicza się do przychodów?2. Czy, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wszelkie dochody Związku przeznaczone (wykorzystywane) przez Związek na wykonanie zadań publicznych przekazanych mu statutem przez jednostki samorządu terytorialnego – gminy członkowskie, są wolne od podatku?

2007.09.13 - Łódzki Urząd Skarbowy - ŁUS-II-2-423/262/07/AG
     ∟dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków związanych ze sporządzeniem aktu notarialnego, dotyczącego przeniesienia prawa wieczystego użytkowania i własności, w związku z objęciem udziałów w zamian za wkład niepieniężny - na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16.11.2006r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i...

2005.08.31 - Urząd Skarbowy w Ełku - US.III/423-3/05
     ∟Czy otrzymane od gminy środków na inwestycję tj. budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i opracowanie niezbędnej dokumentacji podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych?

2005.05.16 - Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wielkopolskim - SKO/413/P/05
     ∟Zażalenie Celowego Związku Gmin CZG-12 w Długoszynie wniesione do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. na postanowienie Burmistrza Sulęcina wnosząc o jego uchylenie i przekazanie sprawy organowi I instancji do ponownego rozpoznania.

2005.03.29 - Burmistrz Miasta Sulęcin - FB.III.3105/3/2005
     ∟Czy Celowy Związek Gmin działając na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz statutu podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

2004.03.02 - Urząd Skarbowy we Wschowie - US I/423/1/2004
     ∟Czy dochody zakładu budżetowego utworzonego przez związek jednostek samorządu terytorialnego są wolne od podatku dochodowego o osób prawnych (art. 17 ust. 1 pkt 4g)? Odpowiadając, w myśl art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) na pismo podatnika z dnia 6 lutego 2004 r. (data wpływu 19 lutego 2004 r.) w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego, czy dochody uzyskiwane przez Zakład Usług Wodnych we Wschowie są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych na mocy art. 17 ust. 1 pkt 4g ustawy z dnia 15 lutego 2000 r. (jt. Dz. U. Nr 54, poz. 654 ze zm.)

1

Dołącz do 41693 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj