Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zamówienia

 

zamówienia 70 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.463.2019.2.KM
     ∟Sposób opodatkowania świadczonych usług w ramach zadania „…”.

2018.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.179.2018.3.JO
     ∟Stawki podatku dla druku informatora miejskiego oraz stawki podatku dla dystrybucji informatora miejskiego.

2018.04.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.72.2018.2.KB
     ∟Stawka podatku dla nabywanych czynności w związku z realizacją zadania „Zagospodarowanie terenu ...”.

2018.04.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.42.2018.2.KT
     ∟Transakcje zakupu oraz dostawy towarów dokonane przez Wnioskodawcę na terytorium państw trzecich nie podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce. Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na terytorium kraju na zakupy związane ze sprzedażą towarów podlegającą opodatkowaniu w kraju trzecim.

2017.12.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.295.2017.1.MC
     ∟Czy opłata administracyjna, którą Wnioskodawca poniósł w wyniku anulowania Zamówienia, może zostać uznana za koszt uzyskania przychodów, zgodnie z art. 15 ust. 1 CIT ?

2017.08.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.86.2017.2.AG
     ∟w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na wynagrodzenie wypłacane innej spółce w ramach współpracy handlowej

2017.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.31.2017.1.DS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2017.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPB1-3.4511.21.2017.2.MC
     ∟Podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie określenia stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla działalności wytwórczej: z materiału zamawiającego, z materiału własnego oraz dla usług montażu.

2016.12.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.947.2016.1.JP
     ∟Czy w związku z otrzymywanymi Gratisami, Spółka ma obowiązek rozpoznać przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2016.06.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/4512-1-65/16-4/AW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie uznania częściowych zamówień laptopów i innych sprzętów za odrębne transakcje i obowiązku rozliczenia podatku VAT na zasadzie mechanizmu odwróconego obciążenia, w sytuacji gdy cena oferowana w ramach zadania przekroczy kwotę 20 000 zł netto.

2016.06.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/4512-1-74/16-4/MR
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania mechanizmu tzw. „odwróconego obciążenia”, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT.

2016.03.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-1287/15-2/EK
     ∟Opodatkowanie, dokumentowanie oraz obowiązek podatkowy świadczonych przez Wnioskodawcę usług związanych z Zamówieniem na rzecz Spółki.

2015.09.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/4512-333/15-2/IR
     ∟W zakresie zwolnienia od podatku VAT importu towarów o wartości nieprzekraczającej 22 euro na podstawie art. 51 ustawy.

2014.10.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-587/14-4/KT
     ∟rozliczenie i dokumentowania kompleksowych usług obsługi technicznej i administracyjnej związanych z wykonaniem zamówienia, świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki w ramach projektu realizowanego przez konsorcjum

2014.09.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-550/14-2/KT
     ∟rozliczenie i dokumentowanie kompleksowych usług związanych z przygotowaniem i wykonaniem zamówienia, świadczonych przez Wnioskodawcę w ramach projektu realizowanego przez konsorcjum

2014.06.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-298/14-4/IF
     ∟Czy wykonując wyroby (m. in. furtki, poręcze, balustrady) z własnych materiałów do opodatkowania przychodu ma zastosowanie stawka ryczałtu 5,5%, natomiast w przypadku wyrobów wytworzonych z materiałów powierzonych stawka 8,5% ryczałtu?

2014.01.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-879/13-2/GJ
     ∟Czy kary umowne naliczone przez odbiorców z tytułu niezrealizowania dostaw lub niedostarczenia ilości produktów przewidzianych w zamówieniu kontrahenta (niepełnego wykonania dostaw) stanowią i będą stanowiły dla Spółki koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2013.11.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-780/13-2/MN
     ∟Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować przy wykonywaniu usług związanych z wykoszeniem i wygrabieniem porostów ze skarp cieków, ścinaniem krzaków ze skarp, ręcznym i mechanicznym odmuleniem dna cieków oraz rozplantowaniem urobku po mechanicznym odmuleniu? – PKWiU 81.30.10.0.?

2012.01.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP4/443-686/11-5/ISN
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.

2012.01.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP4/443-686/11-4/ISN
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie importu usług.

2011.08.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-465/11-2/IŚ
     ∟Czy za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów Spółka może uznać dzień, na który ujęto koszt pośredni w korespondencji z kontami zobowiązań z tytułu dostaw i usług na podstawie polecenia księgowania w oparciu o zamówienie złożone przez spółkę do dostawcy?

2011.05.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-221e/11/MN
     ∟Czy odpłatne wydanie oferentowi materiałów SIWZ stanowi czynność niepodlegajacą opodatkowaniu podatkiem VAT, zwolnioną, czy opodatkowaną stawka 23%?

2011.01.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-1026/10/BM
     ∟Czy przekazanie za odpłatnością specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które stanowi jeden z etapów postępowania przetargowego określony przepisami prawa, jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

2011.01.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-1001a/10/AT
     ∟1. Czy fakt wystawienia faktury przed datą dokonania dostawy rodzi po stronie Spółki obowiązek, o którym mowa w art. 108 ust. 1 ustawy o VAT?2. W jakiej dacie powstanie obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług?

2010.12.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-497/09/10-3/S/BM/AK
     ∟Sposób zamawiania prasy przez Wnioskodawcę, a następnie rozprowadzanie jej do prenumeratorów (zamówienie wysyłane pocztą do wydawcy mającego siedzibę poza terytorium Wspólnoty, dokonywanie przedpłat, sprzedaż importowanej prasy prenumeratorom), jednoznacznie wskazuje, że Spółka dokonuje importu towarów w drodze zamówienia wysyłkowego; zatem na podstawie art. 51 ust. 3 cyt. ustawy, import prasy dokonywany przez Spółkę, korzysta ze zwolnienia wynikającego z przepisu art. 51 ust. 1 cyt. ustawy.

2010.08.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1-443-534/10-2/EK
     ∟Wystawienie faktury oraz momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wykonywania usług składu produktów i materiałów opakowaniowych.

2010.08.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-530/10/JJ
     ∟Czy opłata pobierana za specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

2010.02.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-898/09/UH
     ∟Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług czynności odpłatnego udostępnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

2009.09.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-580/09/WN
     ∟ustalenie czy przekazanie za odpłatnością specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

2009.06.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1-443-345/09-4/BS
     ∟dot. opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności odpłatnego wydania specyfikacji przetargowej

1 2 3

Dołącz do 41704 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj