Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zamiana

 

zamiana 1459 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.432.2019.1.AKR
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych w drodze zamiany.

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.564.2019.1.ZD
     ∟Uwzględnianie obrotu z tytułu zamiany nieruchomości w kalkulacji proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy.

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.391.2019.2.JG
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży odziedziczonego udziału w mieszkaniu.

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.514.2019.2.DM
     ∟Zwolnienie od podatku zamiany prawa wieczystego użytkowania gruntów (działek nr 1 i 2) zabudowanych budowlami.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.459.2019.1.EZ
     ∟W związku ze zbyciem w formie zamiany działki Wnioskodawca będzie występował w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. Powyższa czynność w świetle ustawy będzie traktowana jako odpłatna dostawa towarów, zatem będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.302.2019.2.RS
     ∟Odpłatne zbycie działki wchodzącej w skład nieruchomości nabytej w drodze zamiany.

2019.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.428.2019.1.AW
     ∟Zwolnienie od podatku zamiany udziału w nieruchomości.

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.291.2019.1.PM
     ∟Z uwagi na spełnienie przez Wnioskodawcę wszystkich wymaganych przez art. 9 pkt 5 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych warunków umożliwiających zastosowanie ww. zwolnienia z opodatkowania tym podatkiem, tj. Wnioskodawca w wyniku zawartej z przyrodnią siostrą (a więc osobą zaliczoną w stosunku do niego do I grupy podatkowej) umowy zamiany otrzymał lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość – stwierdzić należy, iż nie był on zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia ww. umowy.

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.121.2019.3.SK
     ∟w zakresie skutków podatkowych zamiany działek dokonanej na podstawie art. 98b ustawy o gospodarce nieruchomościami.

2019.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.449.2019.2.BK
     ∟Opodatkowania dostawy budynku w ramach umowy zamiany oraz braku obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego w związku z tą zamianą.

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB2/4511-1-1212/15/19-S/MKA
     ∟Koszty uzyskania przychodów z tytułu uzyskania przychodu ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze zamiany.

2019.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.374.2019.2.EC
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości

2019.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.280.2019.1.MKA
     ∟Zwolnienie z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości na nabycie mieszkania w drodze umowy zamiany.

2019.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.310.2019.2.MZ
     ∟Planowane w przyszłości odpłatne zbycie działki o pow. 900 m2, nabytej przez Zainteresowane w 1979 r., nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ pięcioletni okres, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy upłynął z dniem 31 grudnia 1984 r. Natomiast, planowane w przyszłości odpłatne zbycie działki o pow. 300 m2, która zostanie nabyta w drodze umowy zamiany, o ile sprzedaż nastąpi przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpi nabycie, stanowić będzie źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy podlegające opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym, zgodnie do art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.355.2019.1.MG
     ∟skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.220.2019.2.SS
     ∟Zwolnienie od podatku VAT zamiany nieruchomości.

2019.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.99.2019.2.MZA
     ∟Skutki podatkowe zmiany gruntu rolnego na lokal mieszkalny.

2019.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.98.2019.2.MZA
     ∟Skutki podatkowe zmiany gruntu rolnego na lokal mieszkalny.

2019.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.96.2019.2.MM
     ∟Skutki podatkowe zamiany gruntu rolnego na lokal mieszkalny.

2019.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.100.2019.2.MZA
     ∟Skutki podatkowe zmiany gruntu rolnego na lokal mieszkalny.

2019.07.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.173.2019.3.AK
     ∟1. Czy dokonana zamiana będzie stanowić dla Wnioskodawcy i Jego siostry przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych czy będzie to przychód (dochód) wolny od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy po sprzedaży zamienionego lokalu mieszkalnego 38-metrowego i przeznaczeniu tych środków pieniężnych na spłatę kredytu mieszkaniowego Wnioskodawca będzie zwolniony z obowiązku uiszczenia podatku dochodowego?

2019.07.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.286.2019.1.KT
     ∟w zakresie określenia podstawy opodatkowania w związku z zamianą nieruchomości

2019.07.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.287.2019.1.AW
     ∟Planowana dostawa będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Darowizna nieruchomości zabudowanej nie będzie stanowić dostawy towaru w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ przy jej nabyciu nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

2019.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.154.2019.2.BD
     ∟W jakiej wysokości zamieniający się będą musieli zapłacić podatek od planowanej transakcji zamiany mieszkań?

2019.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.197.2019.2.JM
     ∟Koszty uzyskania przychodu w przypadku sprzedaży nieruchomości nabytej w wyniku zamiany.

2019.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.193.2019.2.PRP
     ∟w zakresie opodatkowania podatkiem VAT dostawy w drodze zamiany nieruchomości niezabudowanej dokonanej przez Gminę oraz osobę fizyczną.

2019.05.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.144.2019.2.PM
     ∟Uznanie czynności zamiany nieruchomości przez gminę za podlegającą opodatkowaniu oraz zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10a.

2019.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.155.2019.2.RR
     ∟opodatkowania dokonanej w drodze zamiany dostawy nieruchomości oraz ustalenia podstawy opodatkowania

2019.05.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.212.2019.1.JC
     ∟Występowania w roli podatnika podatku od towarów i usług w ramach dokonanej transakcji zamiany nieruchomości, korzystania ze zwolnienia dostawy nieruchomości w ramach transakcji zamiany oraz określenia podstawy opodatkowania dla dostawy nieruchomości w ramach transakcji zamiany.

2019.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.101.2019.1.AA
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41695 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj