Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: hala magazynowa

 

hala magazynowa 20 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2018.01.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.333.2017.2.AK
     ∟Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie ustalenia stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

2017.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPB2.4510.49.2017.2.ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie wysokości stawki amortyzacyjnej przy ustalaniu odpisów amortyzacyjnych dla fundamentów, wylewek betonowych robót ziemnych i innych nakładów związanych ze stworzeniem stopów fundamentowych.

2017.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPB2.4510.42.2017.2.ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie wysokości stawki amortyzacyjnej przy ustalaniu odpisów amortyzacyjnych dla obiektu hali magazynowej.

2017.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB1.4511.119.2017.2.KS
     ∟w zakresie ustalenia stawki amortyzacji hali magazynowej wraz z pomieszczeniem socjalnym

2017.04.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPP1.4512.20.2017.2.AD
     ∟Opodatkowanie dostawy nieruchomości zabudowanej.

2016.02.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-1049/15/PSZ
     ∟Czy w opisanej sytuacji przysługuje prawo do zastosowania w obu halach 10% stawki amortyzacyjnej?

2015.12.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-936/15/PSZ
     ∟Czy jest możliwe zawarcie umowy leasingu operacyjnego z możliwością wykupu dotyczącego omawianej rozbieralnej stalowej hali magazynowej na okres 5 lat i zaliczenie rat leasingowych do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy proporcjonalnie do jego udziału w spółce tj. 25% na każdego wspólnika?

2015.03.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1227/14/PSZ
     ∟Jaką należy zastosować stawkę amortyzacji dla części nie związanej trwale z gruntem budowanej hali magazynowej.

2014.09.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/443-559/14-2/AK
     ∟zwolnienie z opodatkowania sprzedaży hali magazynowej wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu

2014.02.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-1196/13-4/AM
     ∟Czy w opisanej sytuacji Spółka miała prawo do zastosowania do wybudowanej części magazynowej 10 % stawki amortyzacji, a do części biurowo-socjalnej obiektu 2,5% stawkę amortyzacji?

2013.04.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-4/13-2/ŁM
     ∟Czy przy likwidacji hal H2 i H5 ich niezamortyzowana część może zostać zaliczona jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów, czy też powiększy ona wartość nowego środka trwałego i będzie kosztem podatkowym rozlicznym w czasie w ramach odpisów amortyzacyjnych?

2013.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-1119/12-4/IM
     ∟Czy właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej ma prawo zaliczyć opisaną halę do grupy 8 Klasyfikacji Środków Trwałych (jako obiekt prefabrykowany ze stali), a co za tym idzie zmienić stawkę amortyzacyjną z 2,5% na stawkę amortyzacyjną dla tej grupy, tj. 10% rocznie?

2012.11.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-720/12-2/AB
     ∟Czy należy sporządzić dokumentację cen transferowych do transakcji aportu odbywającej się między podmiotami powiązanymi?

2012.01.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1116/11/PSZ
     ∟Czy przy wynajmie lokalu użytkowego w ramach tak zwanego prywatnego najmu – odpisy amortyzacyjne stanowią koszt uzyskania przychodu?

2011.10.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-615/11-5/AM
     ∟Ustawodawca w powołanym przepisie art. 22 ust.1 pkt 2 ww. ustawy wskazuje, co uważa się za wartość początkową środka trwałego. A zatem wytworzenie środków trwałych w ramach jednej inwestycji nie zwalnia Wnioskodawcy z obowiązku przyporządkowania określonych nakładów na wytworzenie danego środka trwałego. Bez znaczenia w przedmiotowej sprawie jest fakt, iż Wnioskodawca nie jest w stanie określić poniesionych na dany środek trwały nakładów inwestycyjnych. Reasumując, nie sposób zgodzić się z Wnioskodawca, iż ustalenie wartości początkowej wytworzonych środków trwałych należy ustalić w oparciu o proporcję.

2011.10.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-615/11-4/AM
     ∟Jeżeli, w istocie hala magazynowa stanowi odrębny środek trwały i prawidłowo została zakwalifikowana do grupy 8 Klasyfikacji Środków Trwałych, to stawka amortyzacyjna z Wykazu stawek amortyzacyjnych wynosi 10%. Prawidłowo zatem przyporządkowano stawkę amortyzacji do tego grupowania. W przypadku budynków niemieszkalnych stawka amortyzacyjna wynosi 2,5%. Zatem dla budynku biurowego stawka amortyzacyjna wynosi 2,5%.

2010.11.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-149/10-3/ŁM
     ∟Przepisy prawa podatkowego dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie korzystania ze zwolnienia od podatku dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w przypadku rozebrania zniszczonej po katastrofie hali.

2010.11.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-1039/10-4/AG
     ∟Jaką należy zastosować stawkę amortyzacyjną dla części nie związanej trwale z gruntem budowanej hali magazynowej?

2010.03.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-954/09/PSZ
     ∟Czy Spółka miała prawo do zastosowania do wybudowanej części magazynowej 10% stawki amortyzacji, a do części biurowo-socjalnej obiektu 2,5% stawkę amortyzacji?

2008.12.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-104/08-2/PS
     ∟W przypadku sprzedaży przedmiotowej hali magazynowej koszt uzyskania przychodów stanowią wydatki poniesione na jej nabycie pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych. Jako sumę odpisów amortyzacyjnych należy rozumieć odpisy amortyzacyjne zaliczane do kosztów uzyskania przychodów jak i odpisy, które nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

1

Dołącz do 41689 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj