Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: autobus

 

autobus 105 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4

2018.12.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.532.2018.1.AS
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem autobusów oraz usług służących obsłudze transportu miejskiego.

2018.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.492.2018.1.MC
     ∟Prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego od zakupu autobusów, powierzonych spółce komunalnej na podstawie umowy użyczenia oraz prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawianych przez Spółkę z tytułu rekompensaty za świadczenie usług komunikacji miejskiej.

2018.06.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.251.2018.1.AZ
     ∟Uznanie czy usługa świadczona przez Wnioskodawcę ma charakter pomocniczy w świadczeniu kompleksowym nabywanym przez osoby kupujące bilety, a w konsekwencji czy usługa ta powinna być opodatkowana taką samą stawką podatku jak usługa przewozowa

2018.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.163.2018.1.MG
     ∟Nie podleganie opodatkowaniu podatkiem VAT

2018.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.103.2018.1.JO
     ∟Odliczenie podatku VAT od zakupionych w ramach realizacji projektu pn. „Wspieranie strategii niskoemisyjnych na terenie Gminy (…) poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych (…) wraz z zakupem środków transportu publicznego” środków transportowych, tj. autobusów.

2018.01.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.824.2017.1.RH
     ∟Czy usługę wynajmu autobusu wraz z kierowcą należy opodatkować stawką 23% czy 8%?

2017.10.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.347.2017.1.AKR
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.

2017.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.368.2017.2.JO
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego (...)”.

2017.09.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.231.2017.2.AP
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie uznania, czy nieodpłatne świadczenie usług w ramach lokalnego transportu zbiorowego na rzecz osób uprawnionych do nieodpłatnych przejazdów, na podstawie ustaw i rozporządzeń, skutkować będzie obowiązkiem określania kwot podatku naliczonego do odliczenia zgodnie ze „sposobem określenia proporcji”, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy – w stosunku do nabytych Autobusów.

2017.06.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.136.2017.1.RS
     ∟Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia autobusów oraz paliwa wykorzystywanego do ich napędu.

2017.04.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.16.2017.2.KP
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania otrzymanego dofinansowania oraz kosztów uzyskania przychodów.

2017.03.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPP1-1.4512.48.2017.1.RW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją inwestycji pn. „Centrum przesiadkowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

2017.01.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP2-2.4512.209.2016.3.MŁ
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu autobusu w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą”.

2017.01.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP1-1.4512.129.2016.1.MJ3063-ILPB2.4510.163.2016.1.EK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie nieodliczania podatku naliczonego z tytułu nabycia części zamiennych oraz usług dotyczących pojazdu zakupionego do celów sprzedaży zwolnionej z ewentualnym wykorzystaniem do celów sprzedaży opodatkowanej, dokonania korekty deklaracji w odniesieniu do podatku nieodliczonego od wydatków na części zamienne, usługi i paliwo, a także korekty podatku nieodliczonego w związku z nabyciem pojazdu.

2016.12.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP2-3.4512.115.2016.2.AK
     ∟Prawo do odliczenia podatku związanego z nabyciem towarów i usług w ramach planowanej inwestycji.

2016.07.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/4512-1-310/16-2/AP
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od zakupionego autobusu, a także pozostałych wydatków związanych z powyższym zakupem.

2016.07.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-251/16/AW
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu i eksploatacji samochodu konstrukcyjnie przeznaczonego do przewozu 15 osób o dopuszczalnej masie całkowitej 4100 kg

2016.06.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/4512-268/16/MD
     ∟brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej nabycie autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

2016.05.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-212/16/BM
     ∟w zakresie opodatkowania podatkiem VAT i udokumentowania przez Wnioskodawcę aportu środków trwałych (autobusów) do Spółki komandytowej

2015.11.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/4512-852/15/AGW
     ∟Czy transakcja sprzedaży składnika majątkowego – autobusu podlega opodatkowaniu podatkiem?

2015.06.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-298/15-2/MJ
     ∟W ustawie o podatku od towarów i usług zasady wystawiania faktur regulują przepisy art. 106a-106q. W art. 106a pkt 1 wskazano, że przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do sprzedaży, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 1a (…). Natomiast w art. 106b ustawy o VAT ustawodawca wskazał w jakiej sytuacji podatnik jest obowiązany do wystawienia faktury. W tym miejscu tut. Organ podatkowy zwraca uwagę, że faktura VAT jest dokumentem wystawianym przez podatnika podatku VAT. Jak wskazano wyżej, opisana we wniosku planowana sprzedaż pozostaje poza zakresem VAT, tzn. nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż Wnioskodawca nie będzie działał w charakterze podatnika. Wobec tego Wnioskodawca nie może wystawić faktury VAT.

2015.06.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/4512-236/15/JP
     ∟zwolnienie z opodatkowania sprzedaży autobusu

2015.01.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-612/14-2/PR
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania przychodu w związku z otrzymanym odszkodowaniem oraz możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów naprawy powypadkowej autobusu nieobjętego dobrowolnych ubezpieczeniem.

2015.01.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP4/443-705/14-5/OS
     ∟Prawo do odliczenia.

2015.01.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP4/443-705/14-4/OS
     ∟Opodatkowanie.

2014.12.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-1216/14/KT
     ∟Brak obowiązku opodatkowania przez Gminę sprzedaży autobusu wykorzystywanego do dowozu uczniów do szkół gminnych.

2014.10.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-770/14-2/AO
     ∟w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży autobusu przez Gminę

2014.09.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-729/14/KT
     ∟Pełne prawo (100%) do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa i oleju napędowego służących do napędu pojazdów samochodowych.

2014.09.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-524/14/KO
     ∟w zakresie braku obowiązku opodatkowania sprzedaży autobusu

2014.05.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP4/443-69/14-4/BM
     ∟Dokumenty potwierdzające „rozchód paliwa” wykorzystywanego do napędu samochodów ciężarowych i autobusów.

1 2 3 4

Dołącz do 41456 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj