Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: nieodpłatna dostawa towarów

 

nieodpłatna dostawa towarów 220 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8

2017.01.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP2.4512.833.2016.2.BH
     ∟w zakresie opodatkowania przekazywanych publikacji własnych

2016.10.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-576/16-3/MT
     ∟w zakresie opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego wydania przez Spółkę towarów (nagród) w ramach organizowanej loterii

2016.06.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/4512-1-278/16-2/MW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności polegającej na wymianie wadliwego towaru na podobny towar wolny od wad w ramach gwarancji.

2016.05.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP5/4512-1-33/16-3/AK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku naliczenia podatku należnego w związku z wykorzystaniem wydatków mieszanych – towarów i usług – w pewnej części do zdarzeń niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2015.12.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/4512-1-734/15-4/MN
     ∟Obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej, nieodpłatnego zużycia paliwa na cele osobiste pracowników.

2015.11.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/4512-1-625/15-2/EN
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności polegającej na zastąpieniu przeterminowanych towarów Spółki znajdujących się u Kontrahentów na takie same towary pełnowartościowe oraz w zakresie opodatkowania czynności polegającej na zastąpieniu przeterminowanych towarów Spółki znajdujących się u Kontrahentów na towary pełnowartościowe innego rodzaju

2015.11.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP5/4512-1-211/15-4/AI
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy wypłata przez Spółkę dywidendy w formie niepieniężnej – poprzez przeniesienie na rzecz wspólników prawa własności nieruchomości – jest nieodpłatnym przeniesieniem towarów, w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

2015.09.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/4512-1-497/15-2/MN
     ∟Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania towarów na rzecz wspólników spółki.

2015.08.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP5/4512-1-130/15-2/AK
     ∟Wyłączenie od opodatkowania nieodpłatnego przekazania nakładów na przebudowę drogi stanowiącej własność miasta.

2015.06.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/4512-1-242/15-2/MN
     ∟Prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu zakupu samochodu osobowego przeznaczonego na nagrodę dla uczestników akcji promocyjnych.

2015.05.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/4512-1-173/15-4/JK
     ∟Czy czynność przekazania zwierząt w formie darowizny jest opodatkowana (bądź nieopodatkowana) podatkiem VAT?

2015.05.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-98/15/AW
     ∟Opodatkowanie darowizny nieruchomości gruntowej, od nabycia której nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego

2015.03.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-1136/14-2/HW
     ∟W zakresie ustalenia, czy czynność wypłaty dywidendy dokonana w formie rzeczowej (lokal mieszkalny) na rzecz jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

2015.02.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1270/14-2/SJ
     ∟Czynność polegająca na zastąpieniu towarów przeterminowanych (lub takich, dla których upływ terminu przydatności się zbliża), znajdujących się u sprzedawców będących bezpośrednimi kontrahentami Spółki, na takie same lub podobne pełnowartościowe towary, nie stanowi odpłatnej dostawy towarów i nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

2015.01.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1054/14-4/MM
     ∟korekta podatku naliczonego związana z realizowaną inwestycją oraz opodatkowanie nieodpłatnego przekazania niedokończonej inwestycji

2015.01.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-1008/14/AW
     ∟Ustalenie czy dla darowizny prawa użytkowania wieczystego zabudowanego gruntu Wnioskodawczyni działa jako podatnik VAT

2015.01.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-1007/14/AW
     ∟Opodatkowanie darowizny prawa użytkowania wieczystego zabudowanego gruntu, od nabycia którego nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego

2014.12.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-939/14/ICz
     ∟Uznanie Wnioskodawcy za podatnika z tytułu wypłaty dywidendy w postaci rzeczowej oraz w zakresie opodatkowania wypłaty ww. dywidendy.

2014.11.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-815/14-2/KBr
     ∟opodatkowanie wypłaty dywidendy w formie niepieniężnej oraz korekta podatku naliczonego

2014.09.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-695/14-4/MN
     ∟Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania wyrobów: przekazanie wyrobów klientom Spółki na cele degustacji; przekazanie wyrobów klientom w celu przedstawienia im nowego asortymentu Spółki; przekazanie wyrobów nowym i potencjalnym klientom w celu przedstawienia im asortymentu Spółki; przekazanie wyrobów na targi i wystawy.

2014.07.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-496/14/AK
     ∟Stawka podatku obowiązująca dla czynności wydania nieruchomości jako dywidendy.

2014.06.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-341/14-2/MN
     ∟Opodatkowanie darowizny prawa użytkowania wieczystego działek, wydzielonych z działek nabytych w wykonaniu czynności zwolnionej od podatku.

2014.05.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-168/14/AZb
     ∟opodatkowania wypłaty dywidendy w postaci rzeczowej (nieruchomości)

2014.02.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1152/13-5/SJ
     ∟Podstawa opodatkowania wypłaty dywidendy w formie niepieniężnej.

2014.02.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1152/13-4/SJ
     ∟Opodatkowanie wypłaty dywidendy w formie niepieniężnej.

2014.01.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-1019/13-3/KB
     ∟Czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 kwietnia 2013 r., nieodpłatne wydania towarów realizowane przez Spółkę w ramach działań marketingowych opisanych w stanie faktycznym, dla których jednostkowy koszt wytworzenia pojedynczego produktu nie przekracza 10 PLN, należy zakwalifikować jako niepodlegające opodatkowaniu VAT przekazania prezentów o małej wartości zgodnie z art. 7 ust. 3 i ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT – również w przypadku przekazań towarów w opakowaniach zbiorczych?

2014.01.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-1019/13-2/KB
     ∟Czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2013 r., nieodpłatne wydania towarów realizowane przez Spółkę w ramach działań marketingowych opisanych w stanie faktycznym, dla których jednostkowy koszt wytworzenia pojedynczego produktu nie przekracza 10 PLN, należy zakwalifikować jako niepodlegające opodatkowaniu VAT przekazania prezentów o małej wartości zgodnie z art. 7 ust. 3 i ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT – również w przypadku przekazań towarów w opakowaniach zbiorczych?

2014.01.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1097/13-6/AO
     ∟nieodpłatne przekazanie klientom pojedynczych egzemplarzy elektronarzędzi i innych towarów w celu przeprowadzenia przez nich oględzin towaru, sprawdzenia jego działania, jakości, niezawodności, wyglądu, opakowania, instrukcji, oznaczeń itp. lub jako produkty wzorcowe.

2014.01.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1097/13-5/AO
     ∟nieodpłatne przekazanie klientom pojedynczych egzemplarzy elektronarzędzi i innych towarów w celu przeprowadzenia przez nich oględzin towaru, sprawdzenia jego działania, jakości, niezawodności, wyglądu, opakowania, instrukcji, oznaczeń itp. lub jako produkty wzorcowe.

2013.12.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-901/13-2/AK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania bezpłatnych degustacji wyrobów Spółki.

1 2 3 4 5 6 7 8

Dołącz do 41694 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj