Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: anulowanie faktury

 

anulowanie faktury 140 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5

2019.01.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.629.2018.1.NK
     ∟Brak możliwości anulowania faktur wystawionych w wersji elektronicznej.

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.684.2018.10.MC
     ∟Uznanie dokonanych transakcji za czynność opodatkowaną, możliwość anulowania faktur dokumentujących dokonane transakcje oraz zastosowanie dla dokonanych dostaw stawki podatku VAT w wysokości 0%.

2018.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.330.2018.2.AP
     ∟Możliwość anulowania wystawionej faktury.

2018.03.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.684.2017.1.MC
     ∟Czy Wnioskodawca może anulować wystawione na rzecz Kontrahenta BE faktury dokumentujące WDT, z uwagi na to, że nie doszło między tymi podmiotami do czynności opodatkowanej (WDT), o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT?

2017.08.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.257.2017.1.KOM
     ∟w zakresie sposobu opodatkowania i dokumentowania czynności przeniesienia własności nieruchomości obciążonych hipoteką w zamian za odszkodowanie należne za ich wywłaszczenie na rzecz organu władzy państwowej oraz możliwości anulowania bądź korygowania wystawionych omyłkowo faktur niepotwierdzających zaistnienia zdarzenia gospodarczego

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP2-1.4512.14.2017.1.AWa
     ∟Możliwość anulowania wygenerowanych wskutek błędu systemu finansowo-księgowego lub błędu pracownika omyłkowych faktur sprzedaży niepotwierdzających faktycznych transakcji oraz niewprowadzonych do obrotu prawnego lub dotyczących faktycznych transakcji, lecz potwierdzających je w sposób nieprawidłowy oraz niewprowadzonych do obrotu prawnego, bez potrzeby wystawiania nabywcom faktur korygujących i bez potrzeby wykazywania wynikających z nich kwot w deklaracji VAT.

2016.12.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP2.4512.685.2016.2.AO
     ∟w zakresie możliwości anulowania faktury, która jest w oczywisty sposób błędna a jej logiczna korekta jest często niemożliwa

2016.12.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP2.4512.684.2016.3.AO
     ∟w zakresie możliwości anulowania faktury

2016.08.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP3/4512-307/16-2/AT
     ∟Anulacja faktur oraz dokonanie korekty deklaracji.

2016.07.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-340/16-2/KP
     ∟Możliwość anulowania wystawionych faktur

2016.06.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/4512-274/16/AW
     ∟Nieuznanie zwrotu kosztów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego za wynagrodzenie za świadczenie usług oraz obowiązku wystawienia faktury korygującej.

2016.06.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP1.4512.171.2016.2.ŻR
     ∟Brak możliwości anulowania faktur oraz możliwości wystawienia faktur korygujących i korekty deklaracji VAT – 7.

2016.02.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/4512-1070/15/AK
     ∟Brak obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej w sytuacji gdy faktura korygująca do faktury zaliczkowej wystawiona została przed otrzymaniem zapłaty i w stosunku do faktury pierwotnej nie powstał jeszcze obowiązek podatkowy, w sytuacji gdy faktura korygująca do faktury zaliczkowej wystawiona została po otrzymaniu zapłaty i w stosunku do faktury pierwotnej powstał już obowiązek podatkowy, w sytuacji gdy zarówno faktura pierwotna dotycząca zaliczki, jak i faktura ją korygująca nie zostały wysłane do kontrahenta oraz w sytuacji wystawienia faktury korygującej w związku z faktem nieuiszczenia zaliczki przez kontrahenta w terminie 30 dni od dnia wystawienia pierwotnej faktury zaliczkowej.

2016.01.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP3/4512-488/15-2/BM
     ∟Sprzedaż wysyłkowa: moment powstania obowiązku podatkowego, płatność dokonywana „za pobraniem”, zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej, możliwość zaewidencjonowania na kasie fiskalnej przyszłej dostawy, możliwość wystawienia faktury na żądanie nabywcy, w przypadku braku zwrotu paragonu fiskalnego, możliwość anulowania faktury,wliczenia kosztów transportu do podstawy opodatkowania dostawy towarów.

2015.12.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/4512-926/15/AJ
     ∟Możliwości anulowania faktur w związku z wyłudzeniem towaru.

2015.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/4512-1-664/15-2/SJ
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości anulowania faktury zaliczkowej, która nie została wysłana i dostarczona do klienta oraz braku obowiązku wykazywania kwoty podatku VAT należnego od otrzymanej zaliczki.

2015.11.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/4512-1-640/15-4/PR
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania i udokumentowania sprzedaży majątku wykorzystywanego do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

2015.10.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-809/15-2/BS
     ∟Dot. możliwości anulowania wystawionej faktury dokumentującej świadczenie usług budowlanych lub budowlano-montażowych, w sytuacji gdy nie doszło do faktycznego wykonania tychże usług (bądź części usługi budowlanej, dla której określono zapłatę) i przedmiotowa faktura nie została wprowadzona do obrotu prawnego.

2015.09.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-604/15/BW
     ∟Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług oraz sposób dokumentowania przyznanej Wnioskodawcy kwoty, tytułem zwrotu kosztów naprawienia szkody.

2015.05.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-222/15-2/AP
     ∟brak obowiązku wystawiania faktur korygujących lub not korygujących, gdy termin wystawienia faktury wypadł wcześniej niż na 30 dni przed dokonaniem dostawy towarów lub otrzymaniem zapłaty, nieuznanie faktur wystawionych wcześniej niż na 30 dni przed dokonaniem dostawy towarów lub otrzymaniem zapłaty za tzw. puste faktury

2015.03.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-1309/14/ICz
     ∟Dokonanie dostawy towarów oraz zasadności anulowania faktur VAT.

2014.06.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-432/14-2/AS
     ∟anulowanie faktur

2014.05.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-112/14/IK
     ∟Czy istnieje możliwość anulowania faktury, w sytuacji gdy została ona wystawiona na kwotę powyżej wskazanego w ryczałtowej umowie wynagrodzenia za roboty budowlanej (podczas gdy wynagrodzenie w umowie miało charakter ryczałtowy, a zatem umowa wykluczała „dodatkowe wynagrodzenie za wykonaną usługę), przesłana kontrahentowi, który jednak ją natychmiast zwrócił jako wystawioną omyłkową i bez podstawy umownej.

2014.01.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-952/13/MS
     ∟możliwość anulowania wystawionych faktur VAT i zwrotu nienależnie zapłaconego podatku od towarów i usług

2013.12.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-866/13/BW
     ∟w zakresie prawidłowości odmowy anulowania faktury skutecznie wprowadzonej do obiegu prawnego

2013.12.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-869/13/AJ
     ∟Możliwość anulowania wystawionych faktur.

2013.11.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1069/13/SD
     ∟1. Czy Spółka mając oryginał i kopię faktury VAT, może dokonać korekty przychodu ze sprzedaży wynikającego z anulowanej faktury w czerwcu 2013 r. 2. Czy Spółka, mając oryginał i kopię faktury VAT, może dokonać korekty kosztów związanych z anulowaną fakturą w czerwcu 2013 r.

2013.11.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-743/13/ICz
     ∟Możliwość anulowania faktury.

2013.09.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP4/443-462/13-2/BM
     ∟Anulowanie faktur.

2013.09.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-791/13-2/PR
     ∟wystawienia faktur korygujących oraz anulowania faktur VAT, z uwagi na zmianę podstawy prawnej pobieranych opłat z tytułu dzierżawy

1 2 3 4 5

Dołącz do 41456 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj