Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: bar mleczny

 

bar mleczny 15 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2015.08.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/4513-1-28/15-2/TK
     ∟Dotacje przedmiotowe do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych.

2015.02.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1124a/14/AD
     ∟W jaki sposób na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych należałoby opodatkować dotacje przedmiotowe do poszczególnych posiłków zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie stawek, szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych posiłków sprzedawanych w barach mlecznych?

2011.03.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/443-684/10/MK
     ∟Czy otrzymana dotacja przedmiotowa do posiłków sprzedawanych w barze wegetariańskim korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych (art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych)?

2009.04.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-45/09/PSZ
     ∟1. Czy otrzymana dotacja przedmiotowa, przeznaczona na dofinansowanie wydawanych w barze mlecznym posiłków, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?2. Czy można skorygować deklaracje podatkowe od 2003 r., wyksięgowując z przychodów przyznane kwoty dotacji?

2008.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB1/415-291/07/BK
     ∟Czy otrzymywane dotacje do posiłków sprzedawanych w barze mlecznym powinny być zaliczane do podstawy opodatkowania i podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy wszelkie wydatki związane z funkcjonowaniem baru mlecznego, w szczególności wydatki na zakup surowców, opłat za czynsz, media, wynagrodzenie pracowników ubezpieczenie itp. stanowią koszt uzyskania przychodów w sytuacji, gdy otrzymana dotacja do posiłków będzie zwolniona z opodatkowania?

2007.06.21 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku - RO-XV/436/261/204/JB/07
     ∟ Czy przedstawiony sposób naliczania marży jest zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie stawek, szczegółowych zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.05.2007r., stwierdza, iż w przypadku gdy surowce do sporządzenia posiłków w barach mlecznych, do których mogą być udzielane dotacje, zakupowane są poza jednostkami handlu detalicznego, tj. w hurcie, na targowiskach bądź bezpośrednio od producentów, ...

2007.03.09 - Urząd Skarbowy w Sopocie - PDDG/415–1/07/11041
     ∟Czy dotacja przedmiotowa do posiłków sprzedawanych w barze mlecznym podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2006.11.17 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku - RO.XV/443/VAT-432/507/JB/06
     ∟Czy prawidłowe będzie rozliczenie dotacji zakupów surowców zużytych do sporządzania posiłków w cenach brutto ?

2005.09.08 - Drugi Urząd Skarbowy w Tarnowie - PP.005/47/2005
     ∟Czy przedsiębiorca prowadzący bar mleczny jest zobowiązany odliczać surowiec dotowany użyty do produkcji konsumowanych przez uczniów posiłków, gdy sprzedaż dokumentowana jest fakturą VAT?

2005.03.21 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Krakowie - PP/443-17/05
     ∟W jakiej formie należy udokumentować otrzymana dotację przedmiotową z budżetu państwa do posiłków sprzedawanych w barze mlecznym ?.

2004.12.30 - Izba Skarbowa w Gdańsku - PI/005-2518/04/CIP
     ∟1. Czy otrzymywane dotacje należy traktować jako kwoty netto czy brutto?Zdaniem Podatnika rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) otrzymywane kwoty dotacji należy traktować jako kwoty brutto, czyli podstawą opodatkowania jest kwota otrzymanej dotacji pomniejszona o przypadającą od nie kwotę podatku obliczona każdorazowo przy zastosowaniu stawki właściwej dla czynności, której dotyczy.2. Czy dotację za miesiąc kwiecień 2004r., która wpłynęła na rachunek bankowy w miesiącu maju 2004r. należy opodatkować podatkiem VAT?Zdaniem Podatnika, ponieważ środki pieniężne z tytułu przedmiotowej d...

2004.11.17 - Izba Skarbowa w Gdańsku - PI/005-2037/04/CIP/09
     ∟Podatnik zapytuje czy ciąży na nim obowiązek opodatkowania podatkiem od towarów i usług otrzymanej ze Skarbu Państwa dotacji? Zdaniem pytającego doprowadziłoby to do podwójnego opodatkowania. Stan faktycznyPodatnik otrzymuje dotacje ze Skarbu Państwa do posiłków sprzedawanych w barze. Dotacja obliczana jest od wartości netto zakupionych surowców. Sprzedaż gotowych wyrobów opodatkowana jest 7% stawką podatku od towarów i usług.Ocena prawna stanu faktycznego.Z mocy art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535) podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4. Obrotem jest kwota...

2004.07.02 - Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto - PP-1/443 2-116/000 288/122/04
     ∟Czy Podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami ujętymi w wykazie towarów (zapasów magazynowych) sporządzonym na dzień 30.04.2004 r., które będą służyły sprzedaży, przy czym Podatnik do 30.04.2004 r. wykonywał działalność zwolnioną z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, która od 1 maja 2004 r. podlega opodatkowaniu?

2004.06.01 - Świętokrzyski Urząd Skarbowy - RO/436/69/2004
     ∟Czy można obniżyć kwotę podatku należnego za maj 2004 r. o podatek naliczony wynikający z faktur VAT otrzymanych przed 01.05.2004 r., a dotyczących zakupionych surowców do barów mlecznych ?

2004.05.25 - Urząd Skarbowy w Płocku - UPO-443/VAT/43/RS/04/2
     ∟Przedmiotem działalności spółki cywilnej jest prowadzenie baru mlecznego, który z uwagi na specyfikę wykonywanej działalności korzysta z przedmiotowej dotacji udzielanej na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.12.2000 r. w sprawie stawek, szczegółowych zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych (Dz. U. Nr 116, poz. 1220). 1. Jaką stawką podatku należy opodatkować sprzedaż posiłków sprzedawanych w barach mlecznych korzystających z dotacji? 2. Jakie obowiązki w zakresie VAT rodzi otrzymanie dotacji? Ad 1. W myśl art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. c znajdującego się w Rozdziale 2 pt. „Przepisy p...

1

Dołącz do 41479 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj