Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: akcje pracownicze

 

akcje pracownicze 244 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2018.04.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.170.2018.1.DJ
     ∟Ustalenie kosztów uzyskania przychodów z tytułu planowanego odpłatnego zbycia w przyszłości akcji nabytych od pracodawcy w latach 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016 w ramach Pracowniczego Programu Nabycia Akcji.

2018.04.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.169.2018.1.DJ
     ∟Ustalenie kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia w 2018 roku akcji nabytych od pracodawcy w 2007 roku w ramach Pracowniczego Programu Nabycia Akcji.

2018.04.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.153.2018.1.DJ
     ∟Ustalenie kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia w 2017 roku akcji nabytych od pracodawcy w 2006 roku w ramach Pracowniczego Programu Nabycia Akcji.

2018.01.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.308.2017.2.KK
     ∟Zbycie akcji pracowniczych.

2017.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.177.2017.1.KK
     ∟Zbycie akcji pracowniczych.

2016.09.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1-2/4511-1-105/16-4/DJ
     ∟Skutki podatkowe otrzymania odszkodowania z tytułu utraconych korzyści źródło przychodów.

2016.09.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1-2/4511-1-104/16-4/DJ
     ∟Skutki podatkowe otrzymania odszkodowania z tytułu utraconych korzyści - moment uzyskania przychodów.

2016.07.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4511-386/16-4/AK
     ∟Dotyczy skutków podatkowych uczestnictwa Pracowników Uprawnionych zatrudnianych u Wnioskodawcy w Planie motywacyjnym. Dotyczy obowiązków płatnika w związku z przychodem powstałym w ramach realizacji Planu po stronie jego pracowników?

2016.06.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-403/16-4/TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia akcji.

2016.06.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4511-371/16-2/AK
     ∟Dotyczy skutków podatkowych uczestnictwa Pracowników Uprawnionych zatrudnianych u Wnioskodawcy w Planie motywacyjnym. Dotyczy obowiązków płatnika w związku z przychodem powstałym w ramach realizacji Planu po stronie jego pracowników?

2016.05.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-212/16-3/TR
     ∟Podateu dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia akcji.

2016.04.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB4/4511-3/16/JG
     ∟Czy sprzedaż akcji pracowniczych nabytych w 1993 r. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2016.02.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-553/15-4/JG
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2016.01.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-589/15/TS
     ∟Czy koszty związane z organizacją Programu i wypłatą środków pieniężnych z tego tytułu będą stanowiły dla Spółki koszt uzyskania przychodu?

2016.01.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-588/15/TS
     ∟Czy w przypadku realizacji Programu Motywacyjnego w oparciu o alternatywne rozwiązanie, wynagrodzenie należne Spółce Akcyjnej za uczestnictwo w organizacji Programu Motywacyjnego będzie stanowić po stronie Spółki koszt uzyskania przychodów?

2016.01.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4515-145/15/BJ
     ∟Akcje pracownicze po zmarłym małżonku – podstawa opodatkowania.

2015.07.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-192/15/MK
     ∟Czy wypłacona przez Wnioskodawcę kwota pieniężna z tytułu realizacji i rozliczenia Instrumentu Pochodnego (Kwota Rozliczenia) na rzecz Uczestnika będącego członkiem organu zarządzającego Wnioskodawcy lub jego kluczowym pracownikiem, będzie stanowiła dla Spółki koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2015.04.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/4510-39/15/AK
     ∟Czy koszty związane z organizacją powyższych Programów i wypłatą środków pieniężnych z tych tytułów będą stanowiły dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)?

2015.03.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-707/14-4/PR
     ∟Podatek dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2015.02.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-533/14/MK
     ∟Czy wydatki związane z realizacją Programu, na które składać się będą kwoty pieniężne wypłacane Uczestnikom, jako wynagrodzenie z tytułu Realizacji Certyfikatów (jeśli spełnione zostaną określone przesłanki) będą stanowić dla Spółki koszty uzyskania przychodów?

2015.01.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-520/14/MK
     ∟Czy w sytuacji, gdy Spółka poniesie zidentyfikowane koszty związane z programem motywacyjnym, w tym koszty wypłat świadczeń pieniężnych wynikłych z realizacji instrumentów pochodnych, będą one stanowiły jej koszty uzyskania przychodów, i w którym momencie?

2015.01.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-488/14/MK
     ∟Czy koszty związane z organizacją Programu i wypłatą środków pieniężnych z tego tytułu będą stanowiły dla Spółki koszt uzyskania przychodu?

2014.11.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-211/14-4/MK
     ∟Akcje pracownicze zmarłego małżonka – podstawa opodatkowania.

2014.06.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-268/14/JG
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży akcji pracowniczych?

2014.05.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-71/14/MK
     ∟Czy koszty związane z organizacją Programu i wypłatą środków pieniężnych z tego tytułu będą stanowiły dla Spółki koszt uzyskania przychodu?

2013.12.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-867/13-2/AJ
     ∟Czy wynagrodzenie Wnioskodawczyni otrzymane w formie pieniężnej lub w formie akcji Alstom w przypadku odpłatnego zbycia jednostek uczestnictwa w Funduszu na rzecz Funduszu w celu ich umorzenia stanowi przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 6 lit a) ustawy PIT?

2013.11.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-567/13-2/KR
     ∟Źródło przychodu z tytułu odpłatnego zbycia jednostek uczestnictwa w funduszu na rzecz funduszu w celu ich umorzenia

2013.10.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-330/13-2/PR
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów, określenia sposobu alokacji kosztów w związku z prowadzeniem działalności w specjalnej strefie ekonomicznej i poza nią oraz obowiązku poboru podatku przez płatnika.

2013.08.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-524/13/HS
     ∟Jakie są zasady rozliczenia opisanego świadczenia dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych? W szczególności czy korzyść majątkowa uzyskana w związku z przedstawionym programem motywacyjnym powinna być zakwalifikowana jako przychód z kapitałów pieniężnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Kiedy powstanie obowiązek podatkowy z tego tytułu i jaką stawką podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowany powinien być dochód?

2013.06.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-247/13-2/JR
     ∟Czy dochód uzyskany ze zbycia papierów wartościowych (własnościowych) otrzymanych w drodze spadku jest w całości zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych?

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dołącz do 41456 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj