Interpretacje podatkowe do PKWiU 37.00.11.0
- Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków

 

Interpretacje podatkowe do PKWiU 37.00.11.0

Podaj kod

tylko interpretacje potwierdzone opiniami klasyfikacyjnymi wydanymi przez Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Do wyszukiwarki należy wpisać wyłącznie niżej wskazany najbardziej szczegółowy symbol, np. PKWiU 66.21 źle | 66.21.10.0 dobrze
pozycje PKWiU np. 00.00.00.0   |   podklasy PKD np. 00.00.A   |   rodzaje KŚT np. 000   |   klasy PKOB np. 0000   |   dziesięciocyfrówki PKWiU 1997 np. 00.00.00-00.00


375/425594 - interpretacji podatkowych
do PKWiU 37.00.11.0 - Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2016.12.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP1.4512.773.2016.1.IK
     ∟(...) nie otrzymała jeszcze odpowiedzi w sprawie właściwej klasyfikacji, jednak zgodnie ze stanowiskiem Gminy usługi wykonywane przez nią powinny mieścić się w grupowaniu 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 2008). Wobec powyższego zadano następujące pytania: Czy świadczenia polegające na (...)

2016.12.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP3.4512.715.2016.2.RD
     ∟(...) odrębnie również od czynszu najmu. Usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków będące przedmiotem wątpliwości zaliczane są odpowiednio do grupowań 36.00.30.0 oraz 37.00.11.0 PKWiU z 2008 r. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy w przedstawionym stanie faktycznym dla pierwszego modelu rozliczeń z najemcami (...)

2016.12.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP3.4512.712.2016.2.RD
     ∟(...) odrębnie również od czynszu najmu. Usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków będące przedmiotem wątpliwości zaliczane są odpowiednio do grupowań 36.00.30.0 oraz 37.00.11.0 PKWiU z 2008 r. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy w przedstawionym stanie faktycznym dla pierwszego modelu rozliczeń z najemcami (...)

2016.12.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP1.4512.729.2016.2.KC
     ∟(...) ścieków. Ponadto wskazał, że usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków będące przedmiotem wątpliwości zaliczane są odpowiednio do grupowania 36.00.30.0 oraz 37.00.11.0 PKWiU z 2008 r. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy w przedstawionym stanie faktycznym dla pierwszego modelu rozliczeń z najemcami (...)

2016.12.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP1.4512.911.2016.1.IGo
     ∟(...) usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: „PKWiU”). Zgodnie ze stanowiskiem Gminy usługi wykonywane przez Gminę powinny mieścić się w grupowaniu 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Z tytułu realizacji POŚ Gmina otrzymała faktury zakupowe m.in. od poszczególnych wykonawców (...)

2016.12.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.637.2016.2.LSz
     ∟(...) w zapytaniu usługi polegające na utylizacji (odsalaniu) słonych wód kopalnianych, w celu umożliwienia ich odprowadzenia do rzeki, mieszczą się w grupowaniu PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”. Na podstawie otrzymanej odpowiedzi Spółka podjęła decyzję o zaklasyfikowaniu opisanej (...)

2016.11.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP2.4512.775.2016.1.KN
     ∟(...) i inwestycji w zakresie urządzeń służących do zaopatrzenia w wodę oraz oczyszczania ścieków. Spółka świadczy usługi oznaczone symbolem PKWiU 36.00.20.3, 37.00.11.0, 37.00.12.0, jest czynnym podatnikiem podatku VAT i składa comiesięczne deklaracje VAT-7. Przedsiębiorstwo będzie realizowało zadanie inwestycyjne pn. (...)

2016.11.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP2.4512.775.2016.1.AZe
     ∟(...) wydaną dnia 26 września 2013 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, gdzie wyraźnie wskazano, że do usług zakwalifikowanych do grupowania PKWiU 37.00.11.0 zastosowanie znajdzie obniżona stawka podatku w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z poz. (...)

2016.11.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462.IPPP2.4512.667.2016.2.AO
     ∟(...) wody i odprowadzanie ścieków. Usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków będące przedmiotem wątpliwości zaliczane są odpowiednio do grupowań 36.00.30.0 oraz 37.00.11.0 PKWiU z 2008 r. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Wnioskodawca prosi o potwierdzenie, że w przedstawionym stanie faktycznym usługi (...)

2016.11.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP1.4512.653.2016.1.KM
     ∟(...) usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: „PKWiU”). Zgodnie ze stanowiskiem Gminy usługi wykonywane przez Gminę powinny mieścić się w grupowaniu 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 2008). Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Z tytułu realizacji POŚ Gmina (...)

2016.11.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP2.4512.625.2016.1.RS
     ∟(...) Gminę usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: PKWiU). Zgodnie ze stanowiskiem Gminy usługi wykonywane przez nią powinny mieścić się w grupowaniu 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 2008). Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Z tytułu realizacji POŚ Gmina (...)

2016.11.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP3.4512.87.2016.1.HW
     ∟(...) ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych”, 37.00.1 „Usługi związane ze ściekami”, 37.00.11 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”, 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”, 37.00.12 „Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych”, 37.00.12.0 (...)

2016.11.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP3.4512.513.2016.1.MJ
     ∟(...) technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu, bądź zakresu świadczonych usług. Zatem w przedmiotowej sprawie usługi sklasyfikowane według PKWiU do grupowania 37.00.11.0 - Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, podlegają opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku VAT w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 (...)

2016.11.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP3.4512.579.2016.1.MJ
     ∟(...) Należy zauważyć, iż - jak zostało rozstrzygnięte w interpretacji indywidualnej 1061-IPTPP3.4512.513.2016.1.MJ - usługi sklasyfikowane według PKWiU do grupowania 37.00.11.0 - usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, podlegają opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku VAT w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 (...)

2016.11.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP2.4512.624.2016.1.RS
     ∟(...) nią usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: PKWiU). Zgodnie ze stanowiskiem Gminy, usługi wykonywane przez nią powinny mieścić się w grupowaniu 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 2008). Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Z tytułu realizacji POŚ (...)

2016.11.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP1.4512.667.2016/BK
     ∟(...) za przyłączenie. Gmina nie wyklucza zawierania podobnych umów także w przyszłości. Gmina zaklasyfikowała usługę przyłączenia do sieci kanalizacyjnej pod pozycją: 37.00.11.0 „usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”, zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (dalej: „PKWiU"), wprowadzoną (...)

2016.10.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-555/16-2/ICz
     ∟(...) osady ze ścieków kanalizacyjnych”, 37.00.1 „Usługi związane ze ściekami”, 37.00.11 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”, 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”, 37.00.12 „Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych”, 37.00.12.0 (...)

2016.10.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP2.4512.747.2016.1.KO
     ∟(...) PKWiU 37.00.11.0Uzgodnienie/opinia branżowa przewodu kanalizacyjnego - PKWiU 37.00.11.0. W związku z zaklasyfikowaniem wymienionych usług do grup PKWiU 36.00.20.0 i PKWiU 37.00.11.0, podlegać one będą preferencyjną 8% stawka podatku Vat (zgodnie z art. 41 ust. 2 związku z art. 146 pkt 2 ustawy oraz poz. 140 i 142 załącznika nr 3 do (...)

2016.10.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP2.4512.353.2016.2.KW
     ∟(...) usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: PKWiU). Zgodnie ze stanowiskiem Gminy usługi wykonywane przez Gminę powinny mieścić się w grupowaniu 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 2008). Ponadto w uzupełnieniu wniosku Zainteresowany wskazał, że jest zarejestrowanym (...)

2016.10.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP2.4512.409.2016.2.KW
     ∟(...) usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: PKWiU). Zgodnie ze stanowiskiem Gminy usługi wykonywane przez Gminę powinny mieścić się w grupowaniu 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 2008). Ponadto w uzupełnieniu wniosku Zainteresowany wskazał, że jest zarejestrowanym (...)

2016.10.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP2.4512.466.2016.1.KW
     ∟(...) usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: PKWiU). Zgodnie ze stanowiskiem Gminy usługi wykonywane przez Gminę powinny mieścić się w grupowaniu 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 2008). Ponadto w uzupełnieniu wniosku Zainteresowany wskazał, że jest zarejestrowanym (...)

2016.10.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP3.4512.397.2016.1.IŻ
     ∟(...) pary wodnej i gorącej wody w systemie sieciowym 36.00.30.0 usługi związane z handlem wodą dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych 37.00.11.0 usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków 38.11.11.0 usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadające (...)

2016.09.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP3.4512.420.2016.2.ALN
     ∟(...) usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: „PKWiU”). Zgodnie ze stanowiskiem Gminy usługi wykonywane przez Gminę powinny mieścić się w grupowaniu 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Z tytułu realizacji POŚ Gmina otrzymała (w (...)

2016.09.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP3.4512.494.2016.1.ALN
     ∟(...) usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: „PKWiU”). Zgodnie ze stanowiskiem Gminy usługi wykonywane przez Gminę powinny mieścić się w grupowaniu 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Z tytułu realizacji POŚ Gmina otrzymała (w (...)

2016.09.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP3.4512.495.2016.1.ALN
     ∟(...) usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: „PKWiU”). Zgodnie ze stanowiskiem Gminy usługi wykonywane przez Gminę powinny mieścić się w grupowaniu 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Z tytułu realizacji POŚ Gmina otrzymała (w (...)

2016.09.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2-1/4512-1-37/16-4/MK
     ∟(...) które Wnioskodawca zaklasyfikował do PKWiU 36.00.20.0 – „Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych” i PKWiU 37.00.11.0 – „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”, zastosowanie znajdzie 8% stawka podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a (...)

2016.09.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-405/16-1/MS
     ∟(...) o interpretację są następujące: Usługi wynajmu nieruchomości - kod PKWiU 68.20.12.0, Dostarczanie wody - kod PKWiU 36.00.20.0, Usługi kanalizacyjne - kod PKWiU 37.00.11.0, Usługi wywozu nieczystości oraz wywozu śmieci - kod PKWiU 38.11.11.0, 38.11.19.0, oraz 38.21.29.0, Energia elektryczna - kod PKWiU 35.11.10.0, Gaz przewodowy (...)

2016.09.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-404/16-1/MS
     ∟(...) o interpretację są następujące: Usługi wynajmu nieruchomości - kod PKWiU 68.20.12.0, Dostarczanie wody - kod PKWiU 36.00.20.0, Usługi kanalizacyjne - kod PKWiU 37.00.11.0, Usługi wywozu nieczystości oraz wywozu śmieci - kod PKWiU 38.11.11.0, 38.11.19.0, oraz 38.21.29.0, Energia elektryczna - kod PKWiU 35.11.10.0, Gaz przewodowy (...)

2016.09.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-550/16-2/BH
     ∟(...) za przyłączenie. Gmina nie wyklucza zawierania podobnych umów także w przyszłości. Gmina zaklasyfikowała usługę przyłączenia do sieci kanalizacyjnej pod pozycją: 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”, zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (dalej: „PKWiU”), wprowadzoną (...)

2016.08.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-326/16-1/JJ
     ∟(...) do Urzędu Statystycznego celem wydania opinii co do zakwalifikowania świadczonym usług do konkretnego kodu PKWiU. Spółka świadczy usługi zgodnie z kodem PKWiU 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Spółka świadczy usługi serwisów swoich urządzeń sanitarnych (toalet, pisuarów, umywalek, (...)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Dołącz do 41596 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj