Interpretacje podatkowe do PKWiU 37.00.11.0
- Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków

 

Interpretacje podatkowe do PKWiU 37.00.11.0

Podaj kod

tylko interpretacje potwierdzone opiniami klasyfikacyjnymi wydanymi przez Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Do wyszukiwarki należy wpisać wyłącznie niżej wskazany najbardziej szczegółowy symbol, np. PKWiU 66.21 źle | 66.21.10.0 dobrze
pozycje PKWiU np. 00.00.00.0   |   podklasy PKD np. 00.00.A   |   rodzaje KŚT np. 000   |   klasy PKOB np. 0000   |   dziesięciocyfrówki PKWiU 1997 np. 00.00.00-00.00


375/425594 - interpretacji podatkowych
do PKWiU 37.00.11.0 - Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2014.10.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-710/14/JJ
     ∟(...) i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz.U. Nr 207, poz. 1293) tj. 37.00.11.0 - Usługi związane z odprowadzeniem i oczyszczaniem ścieków. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy właściwe jest zastosowanie 8% stawki (...)

2014.10.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-687/14/JJ
     ∟(...) Gmina na podstawie umów cywilnoprawnych z mieszkańcami będzie osiągała dochody z tytułu: usług związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 37.00.11.0) Gmina zarejestrowana jest przez właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego jako płatnik od towarów i usług i jest płatnikiem podatku VAT czynnym. Składa do (...)

2014.10.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP4/443-498/14-6/UNR
     ∟(...) usługę oczyszczania ścieków działa w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, a wykonywana przez Gminę usługa sklasyfikowana według PKWiU do grupowania 37.00.11.0, podlega opodatkowaniu preferencyjną stawką w wysokości 7% w odniesieniu do pierwszego wynagrodzenia zgodnie z obowiązującym do 31 grudnia 2010 r. art. 41 (...)

2014.10.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP4/443-498/14-5/UNR
     ∟(...) powinna zostać zaklasyfikowana pod symbolem 90.00.11-00.00 Usługi w zakresie odprowadzania, oczyszczania i likwidacji ścieków (według PKWiU z 1997 r.) i pod symbolem 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (według PKWiU z 2008 r.). Taka klasyfikacja pozwala uznać, że zgodnie z pozycją 142 załącznika (...)

2014.10.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-652/14/JJ
     ∟(...) w odpowiedzi numery PKWiU swojej działalności:PKWiU 37.00.11.0PKWiU 71.20.19.0W piśmie z dnia 29 sierpnia Wnioskodawca wskazał, że wykonuje usługi o symbolu:PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”PKWiU 71.20.19.0 „Pozostałe usługi w zakresie badań i analiz technicznych”. W związku z (...)

2014.09.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/443-361/14-5/RG
     ∟(...) usługi świadczone przez Gminę na rzecz jej mieszkańców jako usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków mieszczące się w grupowaniu PKWiU 37.00.11.0 – w załączeniu odpis otrzymanego pisma. W ocenie Gminy, realizacja inwestycji w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków należy do zadań (...)

2014.09.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/443-361/14-6/RG
     ∟(...) usługi świadczone przez Gminę na rzecz jej mieszkańców jako usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków mieszczące się w grupowaniu PKWiU 37.00.11.0 – w załączeniu odpis otrzymanego pisma. W ocenie Gminy, realizacja inwestycji w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków należy do zadań (...)

2014.08.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP4/443-365/14-4/JM
     ∟(...) wnioskiem). Niemniej jednak, zdaniem Gminy, świadczona przez nią usługa odprowadzania ścieków posiada symbol PKWiU 37 i powinna się mieścić w grupowaniu PKWiU 37.00.11.0 „usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”. Gmina dotychczas nie dokonywała odliczenia podatku VAT w związku z realizacją (...)

2014.08.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP4/443-365/14-5/JM
     ∟(...) wnioskiem). Niemniej jednak, zdaniem Gminy, świadczona przez nią usługa odprowadzania ścieków posiada symbol PKWiU 37 i powinna się mieścić w grupowaniu PKWiU 37.00.11.0 „usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”. Gmina dotychczas nie dokonywała odliczenia podatku VAT w związku z realizacją (...)

2014.08.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-478/14-4/BH
     ∟(...) nie obejmuje:usług związanych z obsługą systemów irygacyjnych do celów rolniczych, sklasyfikowanych w 01.61.10.0,usług oczyszczania ścieków, sklasyfikowanych w 37.00.11.0,usług instalowania wodomierzy, sklasyfikowanych w 43.22.11.0,usług w zakresie transportu wody rurociągami przesyłowymi, sklasyfikowanych w 49.50.19.0,odczyty (...)

2014.07.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-427/14/BK
     ∟(...) Spółka wykonuje usługi w następującym zakresie. Wydanie warunków technicznych na: podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – PKWiU 36.00.20.0, PKWiU 37.00.11.0, PKOB 11,budowę hydrantu – PKWiU 36.00.20.0, PKOB 11, PKOB 12,dostawę wody do stacji demontażu pojazdów – PKWiU 36.00.20.0, PKOB 12, Wykonanie projektu (...)

2014.07.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-407/14/AZb
     ∟(...) dostawy wody lub odprowadzania ścieków. Z tytułu świadczonych usług wystawia fakturę VAT, gdzie podaje nr PKWiU odpowiednio dla usługi odprowadzania ścieków nr 37.00.11.0, a dla usługi dostawy wody nr 36.00.20.0. Jednocześnie usługi tego typu są objęte obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8%, w związku z przepisem art. (...)

2014.07.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-433/14/MN
     ∟(...) ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych”, 37.00.1 „Usługi związane ze ściekami”, 37.00.11 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”, 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”, 37.00.12 „Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych”, 37.00.12.0 (...)

2014.06.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-365/14-4/MP
     ∟(...) przez Spółkę według opisu stanu faktycznego wskazanego we wniosku:wydawanie warunków technicznych na budowę sieci wodociągowej – 36.00.20.0 i kanalizacyjnej - 37.00.11.0 oraz na przyłącza wodociągowe – 36.00.20.0 i kanalizacyjne – 37.00.11.0;uzgadnianie projektów budowlanych przyłączy wodociągowych - 36.00.20.0 i (...)

2014.04.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-55/14/IK
     ∟(...) ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych”, 37.00.1 „Usługi związane ze ściekami”, 37.00.11 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”, 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”, 37.00.12 „Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych”, 37.00.12.0 (...)

2014.04.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-40/14/IK
     ∟(...) ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych”, 37.00.1 „Usługi związane ze ściekami”, 37.00.11 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”, 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”, 37.00.12 „Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych”, 37.00.12.0 (...)

2014.03.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-27/14-2/MM
     ∟(...) powinna zostać zaklasyfikowana pod symbolem 90.00.11-00.00 Usługi w zakresie odprowadzania, oczyszczania i likwidacji ścieków (według PKWiU z 1997 r.) i pod symbolem 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (według PKWiU z 2008 r.).Taka klasyfikacja pozwala uznać, że zgodnie z pozycją 142 załącznika (...)

2014.03.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-27/14-3/MM
     ∟(...) usługę oczyszczania ścieków działa w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, a wykonywana przez Gminę usługa sklasyfikowana według PKWiU do grupowania 37.00.11.0, podlega opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku VAT w wysokości 8%. Zatem w przedmiotowej sprawie są spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 (...)

2014.03.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-1206/13/RSz
     ∟(...) ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych”, 37.00.1 „Usługi związane ze ściekami”, 37.00.11 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”, 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”, 37.00.12 „Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych”, 37.00.12.0 (...)

2014.03.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-291/14/MS
     ∟(...) przez Wnioskodawcę pod symbolem PKWiU 36.00.20.0 – „Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych” oraz PKWiU 37.00.11.0 – „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, Wnioskodawca winien zastosować obniżoną stawkę podatku w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 (...)

2014.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1324/13-3/MM
     ∟(...) usługę oczyszczania ścieków działa w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, a wykonywana przez Gminę usługa sklasyfikowana według PKWiU do grupowania 37.00.11.0, podlega opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku VAT w wysokości 8%. Zatem w przedmiotowej sprawie są spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 (...)

2014.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1324/13-2/MM
     ∟(...) powinna zostać zaklasyfikowana pod symbolem 90.00.11-00.00 Usługi w zakresie odprowadzania, oczyszczania i likwidacji ścieków (według PKWiU z 1997 r.) i pod symbolem 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (według PKWiU z 2008 r.).Taka klasyfikacja pozwala uznać, że zgodnie z pozycją 142 załącznika (...)

2014.02.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1218/13-2/ISZ
     ∟(...) powinna zostać zaklasyfikowana pod symbolem 90.00.11-00.00 Usługi w zakresie odprowadzania, oczyszczania i likwidacji ścieków (według PKWiU z 1997 r.) i pod symbolem 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (według PKWiU z 2008 r.). Taka klasyfikacja pozwala uznać, że zgodnie z pozycją 142 załącznika (...)

2014.02.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1218/13-3/ISZ
     ∟(...) usługę oczyszczania ścieków działa w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, a wykonywana przez Gminę usługa sklasyfikowana według PKWiU do grupowania 37.00.11.0, podlega opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku VAT w wysokości 8%. Zatem w przedmiotowej sprawie są spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 (...)

2014.02.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-1095/13/KO
     ∟(...) r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla usług sklasyfikowanych w PKWiU 37.00.11.0 - jest prawidłowe. UZASADNIENIEW dniu 22 listopada 2013r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w (...)

2014.02.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/443-940/13-2/IG
     ∟(...) transport odpadów do utylizacji;czyszczenie przepompowni ścieków, obejmujące wydobycie zanieczyszczeń i umycie przepompowni, mieszczą się w grupowaniu PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków";czyszczenie pionów sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wewnątrz budynków, mieszczą się (...)

2014.02.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/443-940/13-3/IG
     ∟(...) separatora, transport odpadów do utylizacji;czyszczenie przepompowni ścieków, obejmujące wydobycie zanieczyszczeń i umycie przepompowni mieszczą się w grupowaniu PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków";czyszczenie pionów sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wewnątrz budynków, mieszczą się (...)

2014.02.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/443-940/13-4/IG
     ∟(...) separatora, transport odpadów do utylizacji;czyszczenie przepompowni ścieków, obejmujące wydobycie zanieczyszczeń i umycie przepompowni mieszczą się w grupowaniu PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków";czyszczenie pionów sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wewnątrz budynków, mieszczą się (...)

2014.02.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/443-940/13-5/IG
     ∟(...) separatora, transport odpadów do utylizacji;czyszczenie przepompowni ścieków, obejmujące wydobycie zanieczyszczeń i umycie przepompowni mieszczą się w grupowaniu PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków";czyszczenie pionów sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wewnątrz budynków, mieszczą się (...)

2014.02.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP4/443-807/13-3/MK
     ∟(...) i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych; 37.00.1 Usługi związane ze ściekami; 37.00.11 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; 37.00.12 Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych; 37.00.12.0 Usługi związane z (...)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Dołącz do 41596 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj