Interpretacje podatkowe do PKWiU 37.00.11.0
- Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków

 

Interpretacje podatkowe do PKWiU 37.00.11.0

Podaj kod

tylko interpretacje potwierdzone opiniami klasyfikacyjnymi wydanymi przez Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Do wyszukiwarki należy wpisać wyłącznie niżej wskazany najbardziej szczegółowy symbol, np. PKWiU 66.21 źle | 66.21.10.0 dobrze
pozycje PKWiU np. 00.00.00.0   |   podklasy PKD np. 00.00.A   |   rodzaje KŚT np. 000   |   klasy PKOB np. 0000   |   dziesięciocyfrówki PKWiU 1997 np. 00.00.00-00.00


375/425594 - interpretacji podatkowych
do PKWiU 37.00.11.0 - Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018.04.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.137.2018.1.AGW
     ∟(...) nie otrzymała jeszcze odpowiedzi w sprawie właściwej klasyfikacji, jednak zgodnie ze stanowiskiem Gminy usługi wykonywane przez nią powinny mieścić się w grupowaniu 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 2008). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy podstawą (...)

2018.04.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.74.2018.1.AGW
     ∟(...) nie otrzymała jeszcze odpowiedzi w sprawie właściwej klasyfikacji, jednak zgodnie ze stanowiskiem Gminy usługi wykonywane przez nią powinny mieścić się w grupowaniu 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 2008). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy świadczenia (...)

2018.03.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.78.2018.2.KBR
     ∟(...) indywidualnej dotyczy: PKWiU o symbolu 36.00.20.0 - Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych, PKWiU o symbolu 37.00.11.0 - Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Jaką stawkę VAT powinien (...)

2018.03.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.809.2017.1.RSZ
     ∟(...) kosztów rozliczana jest do 1 m2 mieszkania a pozostała część wg wskazań podzielników kosztów zamontowanych na grzejnikach, woda i kanalizacja PKWiU 36.00.11.0, 37.00.11.0 - podstawą rozliczenia przez Wspólnotę Mieszkaniową jest ogólny koszt zużycia wody wynikający z sumy faktur otrzymanych od dostawcy w przyjętym okresie (...)

2018.03.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.80.2018.1.BK
     ∟(...) nie otrzymała jeszcze odpowiedzi w sprawie właściwej klasyfikacji, jednak zgodnie ze stanowiskiem Gminy usługi wykonywane przez nią powinny mieścić się w grupowaniu 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 2008). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy podstawą (...)

2018.03.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.17.2018.1.BK
     ∟(...) nie otrzymała jeszcze odpowiedzi w sprawie właściwej klasyfikacji, jednak zgodnie ze stanowiskiem Gminy usługi wykonywane przez nią powinny mieścić się w grupowaniu 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 2008). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy świadczenia (...)

2018.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.677.2017.2.PG
     ∟(...) w zakresie klasyfikacji statystycznej usług oczyszczania ścieków za pomocą POŚ, nie mniej jednak zdaniem Wnioskodawcy, ww. usługi należy zakwalifikować do grupowania 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków” PKWiU 2008 r. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy (...)

2018.02.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.885.2017.1.APR
     ∟(...) nie otrzymała jeszcze odpowiedzi w sprawie właściwej klasyfikacji, jednak zgodnie ze stanowiskiem Gminy usługi wykonywane przez nią powinny mieścić się w grupowaniu 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 2008). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy podstawą (...)

2018.02.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.870.2017.1.APR
     ∟(...) nie otrzymała jeszcze odpowiedzi w sprawie właściwej klasyfikacji, jednak zgodnie ze stanowiskiem Gminy usługi wykonywane przez nią powinny mieścić się w grupowaniu 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 2008). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy świadczenia (...)

2018.02.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.873.2017.1.MD
     ∟(...) wykonywanych przez Gminę usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: „PKWiU”). Zgodnie z dokonaną klasyfikacją, mieszczą się one w grupowaniu 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 2008). Gmina wskazała, że posiada interpretację indywidualną z dnia 9 grudnia 2013 r. (...)

2018.02.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.38.2018.1.AJ
     ∟(...) nie otrzymała jeszcze odpowiedzi w sprawie właściwej klasyfikacji, jednak zgodnie ze stanowiskiem Gminy usługi wykonywane przez nią powinny mieścić się w grupowaniu 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 2008). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy podstawą (...)

2018.02.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.37.2018.1.AJ
     ∟(...) nie otrzymała jeszcze odpowiedzi w sprawie właściwej klasyfikacji, jednak zgodnie ze stanowiskiem Gminy usługi wykonywane przez nią powinny mieścić się w grupowaniu 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 2008). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy świadczenia (...)

2018.01.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.843.2017.2.UNR
     ∟(...) z handlem wodą dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych, oraz PKWiU z roku 2004 - 90.00.11.00, które zgodnie z PKWiU z roku 2008 są zakwalifikowane do symbolu 37.00.11.0 - usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Jak wyżej wskazano w załączniku nr 3 do ustawy ustawodawca wymienił w poz. 140 usługi (...)

2018.01.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.605.2017.2.MR
     ∟(...) zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków jak również w ramach umów cywilnoprawnych hurtowej dostawy wody i hurtowego odbioru ścieków to: PKWiU 37.00.11.0 – usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków orazPKWiU 36.00.20.0 – usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem (...)

2018.01.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.955.2017.1.AD
     ∟(...) nie otrzymała jeszcze odpowiedzi w sprawie właściwej klasyfikacji, jednak zgodnie ze stanowiskiem Gminy usługi wykonywane przez nią powinny mieścić się w grupowaniu 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 2008). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy podstawą (...)

2018.01.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.870.2017.1.AD
     ∟(...) nie otrzymała jeszcze odpowiedzi w sprawie właściwej klasyfikacji, jednak zgodnie ze stanowiskiem Gminy usługi wykonywane przez nią powinny mieścić się w grupowaniu 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 2008). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy świadczenia (...)

2018.01.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.882.2017.1.APR
     ∟(...) nie otrzymała jeszcze odpowiedzi w sprawie właściwej klasyfikacji, jednak zgodnie ze stanowiskiem Gminy usługi wykonywane przez nią powinny mieścić się w grupowaniu 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 2008). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy podstawą (...)

2018.01.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.833.2017.1.APR
     ∟(...) nie otrzymała jeszcze odpowiedzi w sprawie właściwej klasyfikacji, jednak zgodnie ze stanowiskiem Gminy usługi wykonywane przez nią powinny mieścić się w grupowaniu 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 2008). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy świadczenia (...)

2018.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.671.2017.1.AK
     ∟(...) W odpowiedzi z dnia 18 kwietnia 2017 r. Główny Urząd Statystyczny (dalej: „GUS”) potwierdził, że świadczone przez Gminę usługi mieszczą się w grupowaniu 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 2008). Jednocześnie GUS wskazał, że z zakresu ww. grupowania nie wydziela się wykonywanych (...)

2018.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.954.2017.1.AD
     ∟(...) statystycznej realizowanych usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: „PKWiU"). Zgodnie z dokonaną klasyfikacją, mieszczą się one w grupowaniu 37.00.11.0 - Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 2008). Gmina planuje w przyszłości zrealizowanie kolejnej inwestycji polegającej na (...)

2018.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.869.2017.1.AD
     ∟(...) statystycznej realizowanych usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: „PKWiU"). Zgodnie z dokonaną klasyfikacją, mieszczą się one w grupowaniu 37.00.11.0 - Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 2008). Gmina planuje w przyszłości zrealizowanie kolejnej inwestycji polegającej na (...)

2018.01.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.817.2017.1.BS
     ∟(...) przywołane wyżej przepisy oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że świadczenie opisanych we wniosku usług, sklasyfikowanych według PKWiU z roku 2008 jako 37.00.11.0 - „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków” oraz jako 37.00.1 - „Usługi związane ze ściekami”, podlega opodatkowaniu (...)

2018.01.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.836.2017.1.MWJ
     ∟(...) najemców opłatami za media, tj. za dostawę wody i odprowadzanie ścieków, które zostały sklasyfikowane przez Wnioskodawcę odpowiednio do PKWiU 36.00.20.0 i 37.00.11.0, zastosowanie znajdzie stawka podatku VAT w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy oraz poz. 140 i 142 załącznika nr 3 do (...)

2018.01.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.607.2017.1.TKU
     ∟(...) urzędowej na pytanie Ministerstwa Finansów, usługi odprowadzania wód opadowych i roztopowych sklasyfikowane zostały przez Główny Urząd Statystyczny w grupowaniu PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”. W tej sytuacji uprawnione jest stanowisko Wnioskodawcy, że odprowadzanie wód opadowych i (...)

2018.01.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.572.2017.2.DC
     ∟(...) grudnia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług sklasyfikowanych w PKWiU 37.00.11.0 – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 31 października 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej (...)

2017.12.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.430.2017.1.RW
     ∟(...) do wywożenia przeszkadzającej w wykonywaniu dalszych prac wody, która zalega podczas opadów deszczu na terenie budowy,Te czynności zostały zakwalifikowane do PKWiU 37.00.11.0 jako usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Z kolei, 19 lipca 2017 r. na wniosek Podatnika, Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu (...)

2017.12.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.742.2017.1.BJ
     ∟(...) dnia 14 września 2015 r. Główny Urząd Statystyczny (dalej: „GUS”) potwierdził, że świadczone przez Gminę usługi mieszczą się w grupowaniu 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 2008). Jednocześnie GUS wskazał, że z zakresu ww. grupowania nie wydziela się wykonywanych (...)

2017.12.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.465.2017.1.JNA
     ∟(...) usługi będące przedmiotem pytania generalnie sklasyfikowane do czasu zmiany ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków są w grupowaniu 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”. Jednak klasyfikacja ta nie wymienia wprost usług odprowadzania wód opadowych lub (...)

2017.11.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.654.2017.2.BS
     ∟(...) 140 PKWiU 36.00.20.0 stawka VAT 8%, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków PKD 3700Z zdefiniowane w załączniku 3 do ustawy o podatku od towarów i usług poz. 142 PKWiU 37.00.11.0, 37.0012.0 stawka VAT 8%, zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne PKD 3811Z zdefiniowane w załączniku 3 do ustawy o podatku od towarów i usług poz. (...)

2017.11.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.596.2017.1.PC
     ∟(...) „Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych, odwadniających, cieplnych i klimatyzacyjnych” zarządzanie (obsługa) oczyszczalni ścieków - PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków” montaż / instalowanie urządzeń technologicznych - PKWiU 33.20.2 „Usługi instalowania (...)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Dołącz do 41596 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj