Interpretacje podatkowe do PKWiU 37.00.11.0
- Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków

 

Interpretacje podatkowe do PKWiU 37.00.11.0

Podaj kod

tylko interpretacje potwierdzone opiniami klasyfikacyjnymi wydanymi przez Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Do wyszukiwarki należy wpisać wyłącznie niżej wskazany najbardziej szczegółowy symbol, np. PKWiU 66.21 źle | 66.21.10.0 dobrze
pozycje PKWiU np. 00.00.00.0   |   podklasy PKD np. 00.00.A   |   rodzaje KŚT np. 000   |   klasy PKOB np. 0000   |   dziesięciocyfrówki PKWiU 1997 np. 00.00.00-00.00


375/425594 - interpretacji podatkowych
do PKWiU 37.00.11.0 - Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2016.02.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP3/4512-505/15-4/MWj
     ∟(...) usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: PKWiU). Zgodnie ze stanowiskiem Gminy usługi wykonywane przez Gminę powinny mieścić się w grupowaniu 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 2008). W piśmie z dnia 21 stycznia 2016 r., Wnioskodawca wskazał, Gmina posiada status (...)

2016.02.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP3/4512-505/15-3/MWj
     ∟(...) usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: PKWiU). Zgodnie ze stanowiskiem Gminy usługi wykonywane przez Gminę powinny mieścić się w grupowaniu 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 2008). W piśmie z dnia 21 stycznia 2016 r., Wnioskodawca wskazał, Gmina posiada status (...)

2016.01.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-858/15/MS
     ∟(...) a ciepłej wody (firma T.). Ad.3. -zimna woda: PKWiU 36.00.30.0 Usługi związane z handlem wodą dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych, -ścieki: PKWiU 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków -ciepła woda: PKWiU 36.00.30.0 Usługi związane z handlem wodą dostarczaną za pośrednictwem (...)

2016.01.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/4512-858/15/EJ
     ∟(...) przypisana przez Wnioskodawcę zgodnie ze znanymi mu klasyfikacjami statystycznymi wydanymi przez Główny Urząd Statystyczny w podobnych sprawach do grupowania PKWiU: 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem ścieków i oczyszczaniem ścieków”, z kolei usługa przyłączenia do sieci wodnej (określona zgodnie z ww. (...)

2016.01.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/4512-1092/15/IK
     ∟(...) lub użyczenia) mieszczą się odpowiednio w grupowaniach: 36.00.20.0 „Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci Wodociągowych”, 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”. Potwierdzone to zostało uzyskaną przez Spółkę klasyfikacją wydaną w dniu 29 (...)

2016.01.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-908/15/IK
     ∟(...) 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U.2008.207.1293 ze zm., dalej: „PKWiU”), wykonanie przyłączy mieści się w grupowaniu 37.00.11.0 PKWiU. Gmina pragnie wskazać, że wystąpiła do Głównego Urzędu Statystycznego z wnioskiem o wydanie opinii klasyfikacyjnej, którego celem jest (...)

2016.01.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/4512-1049/15/RS
     ∟(...) jako „Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych" a usługa odprowadzania ścieków komunalnych w grupowaniu PKWiU 37.00.11.0 jako „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków" ich świadczenie jest/będzie opodatkowane według stawki 8% zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy (...)

2016.01.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/4512-1-779/15-4/OA
     ∟(...) ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych”, 37.00.1 „Usługi związane ze ściekami”, 37.00.11 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”, 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”, 37.00.12 „Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych”, 37.00.12.0 (...)

2016.01.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/4512-936/15/BS
     ∟(...) „Usługi polegające na udrażnianiu systemów kanalizacyjnych i czyszczeniu rur kanalizacyjnych, bez względu na rodzaj przedsiębiorstwa wykonującego usługę.”PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków” został dodany opis z dnia 5 lipca 2011 r. cyt.: „Usługi polegające na udrażnianiu (...)

2016.01.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-879/15/RSz
     ∟(...) A zatem, mając powyższe na uwadze, w przypadku „refakturowania” przez Wnioskodawcę usług za dostarczanie wody (PKWiU 36.00.20.0) i odprowadzanie ścieków (PKWiU 37.00.11.0) dla podmiotów gospodarczych wynajmujących od uczelni pomieszczenia i korzystających z tych mediów według faktycznego zużycia potwierdzonego odczytami z (...)

2016.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-1244/15-2/MK
     ∟(...) 41.00.2 - („Usługi w zakresie rozprowadzania wody”). Natomiast usługę przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, Gmina zaklasyfikowała zgodnie z PKWiU 2008 pod pozycją: 37.00.11.0 o nazwie: „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”, a odpowiednio zgodnie z PKWiU z 1997 r. usługi te Gmina zaliczyła do grupowania (...)

2016.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-972/15-2/MK
     ∟(...) wodę, zbiorowym odprowadzaniu ścieków na terenie gminy (PKWiU 3600.20.0 usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowej i PKWiU 37.00.11.0 usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków). Właścicielem spółki jest gmina (100% udziałów). Spółka realizuje projekt współfinansowany (...)

2015.12.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/4512-584/15-5/PRP
     ∟(...) (dalej: PKWiU). W opinii Gminy, powyższe świadczenia powinny zostać sklasyfikowane, jako „usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków” w grupowaniu 37.00.11.0 PKWiU. Z tytułu realizacji POŚ Gmina otrzymała faktury zakupowe m.in. od podwykonawcy POŚ. Faktury te zawierały VAT, który dotychczas nie został przez (...)

2015.12.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/4512-584/15-4/PRP
     ∟(...) (dalej: PKWiU). W opinii Gminy, powyższe świadczenia powinny zostać sklasyfikowane, jako „usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków” w grupowaniu 37.00.11.0 PKWiU. Z tytułu realizacji POŚ Gmina otrzymała faktury zakupowe m.in. od podwykonawcy POŚ. Faktury te zawierały VAT, który dotychczas nie został przez (...)

2015.12.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-956/15-2/RR
     ∟(...) osady ze ścieków kanalizacyjnych”, 37.00.1 „Usługi związane ze ściekami”, 37.00.11 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”, 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”, 37.00.12 „Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych”, 37.00.12.0 (...)

2015.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP3/4512-450/15-4/MJ
     ∟(...) Wnioskodawca złożył wniosek do Głównego Urzędu Statystycznego z prośbą o interpretację czy usługi świadczone przez Wnioskodawcę mieszczą się w ugrupowaniu PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”. Elementy stanu faktycznego objętego wnioskiem o wydanie interpretacji na dzień złożenia (...)

2015.12.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-745/15/MG
     ∟(...) przepompowni, przykanalików, separatorów, piaskowników, studni rewizyjnych, kanałów kołowych wraz z odbiorem i transportem osadów zostały zakwalifikowane do PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”;przegląd i ocena stanu technicznego kanalizacji przy użyciu kamery telewizyjnej wraz z opisem (...)

2015.12.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP3/4512-354/15-6/MK
     ∟(...) usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: PKWiU). Zgodnie ze stanowiskiem Gminy usługi wykonywane przez Gminę powinny mieścić się w grupowaniu 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 2008). Gmina do 2015 r. nie była zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT, lecz (...)

2015.12.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP3/4512-354/15-7/MK
     ∟(...) usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: PKWiU). Zgodnie ze stanowiskiem Gminy usługi wykonywane przez Gminę powinny mieścić się w grupowaniu 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 2008). Gmina do 2015 r. nie była zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT, lecz (...)

2015.12.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/4512-931/15/RH
     ∟(...) i Usług (dalej: „PKWiU”). W odpowiedzi Główny Urząd Statystyczny (dalej: „GUS”) potwierdził, że świadczone przez Gminę usługi mieszczą się w grupowaniu 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 2008). Jednocześnie GUS wskazał, że z zakresu ww. grupowania nie wydziela się wykonywanych (...)

2015.12.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/4512-490/15-2/SM
     ∟(...) opodatkowania kompleksowej usługi oczyszczania ścieków, stawki podatku VAT dla świadczonej kompleksowej usługi oczyszczania ścieków sklasyfikowanej w grupowaniu 37.00.11.0 PKWiU z 2008 r. oraz podstawy opodatkowania dla tej usługi – jest prawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 17 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie (...)

2015.12.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/4512-490/15-3/SM
     ∟(...) opodatkowania kompleksowej usługi oczyszczania ścieków, stawki podatku VAT dla świadczonej kompleksowej usługi oczyszczania ścieków sklasyfikowanej w grupowaniu 37.00.11.0 PKWiU z 2008 r., podstawy opodatkowania dla tej usługi oraz prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur związanych z realizacją inwestycji (...)

2015.12.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/4512-957/15/DM
     ∟(...) nie otrzymała jeszcze odpowiedzi w sprawie właściwej klasyfikacji, jednak zgodnie ze stanowiskiem Gminy usługi wykonywane przez nią powinny mieścić się w grupowaniu 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 2008). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy świadczenia (...)

2015.12.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/443-739/14-11/15/S/MW
     ∟(...) będzie mógł dokonać refakturowania mediów z zastosowaniem właściwej dla nich stawki podatku VAT, tj. dla dostawy wody (PKWiU 36.00.20.0) odprowadzenia ścieków (PKWiU 37.00.11.0), wywozu odpadów komunalnych (PKWiU 38.11.29.0) – z zastosowaniem stawki 8%, stosownie do art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy oraz poz. 140, 142 (...)

2015.12.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP3/4512-422/15-4/OS
     ∟(...) uważa, że usługi te mieszczą się grupowaniu PKWiU 36.00.20.0 „Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych” i PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”.W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.Czy ww. opłaty zawierające (...)

2015.11.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP3/4512-338/15-6/UNR
     ∟(...) z handlem wodą dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych, oraz PKWiU z roku 2004 - 90.00.11., które zgodnie z PKWiU z roku 2008 są zakwalifikowane do symbolu 37.00.11.0 - usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Zatem dostawa ww. mediów tj. dostawa zimnej wody i odprowadzanie ścieków, o ile są (...)

2015.11.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/4512-631/15/KS
     ∟(...) mieszczą się odpowiednio w następujących grupowaniach PKWiU: 36.00.20.0, tj. usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych; 37.00.11.0, tj. usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Usługi te są traktowane przez Zakład jako opodatkowane VAT. W ramach realizowanego przez (...)

2015.11.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-751/15-2/IG
     ∟(...) usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: „PKWiU”). Zgodnie ze stanowiskiem Gminy usługi wykonywane przez Gminę powinny mieścić się w grupowaniu 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”.Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Z tytułu realizacji POŚ Gmina otrzymała (...)

2015.11.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-762/15/ICz
     ∟(...) ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych”, 37.00.1 „Usługi związane ze ściekami”, 37.00.11 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”, 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”, 37.00.12 „Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych”, 37.00.12.0 (...)

2015.11.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/4512-1-653/15-3/TK
     ∟(...) umowy określającej warunki montażu i udostępniania przez gminę przydomowych oczyszczalni ścieków do eksploatacji), mieszczą się w zakresie grupowania: PKWiU 37.00.11.0 – Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”.W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.Czy wskazane w opisie stanu (...)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Dołącz do 41596 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj