Interpretacje podatkowe do PKWiU 37.00.11.0
- Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków

 

Interpretacje podatkowe do PKWiU 37.00.11.0

Podaj kod

tylko interpretacje potwierdzone opiniami klasyfikacyjnymi wydanymi przez Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Do wyszukiwarki należy wpisać wyłącznie niżej wskazany najbardziej szczegółowy symbol, np. PKWiU 66.21 źle | 66.21.10.0 dobrze
pozycje PKWiU np. 00.00.00.0   |   podklasy PKD np. 00.00.A   |   rodzaje KŚT np. 000   |   klasy PKOB np. 0000   |   dziesięciocyfrówki PKWiU 1997 np. 00.00.00-00.00


375/425594 - interpretacji podatkowych
do PKWiU 37.00.11.0 - Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2015.11.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/4512-447/15-4/ŻR
     ∟(...) usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: PKWiU). Zgodnie ze stanowiskiem Gminy usługi wykonywane przez Gminę powinny mieścić się w grupowaniu 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 2008). Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Z tytułu realizacji POŚ Gmina (...)

2015.11.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/4512-447/15-5/ŻR
     ∟(...) usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: PKWiU). Zgodnie ze stanowiskiem Gminy usługi wykonywane przez Gminę powinny mieścić się w grupowaniu 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 2008). Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Z tytułu realizacji POŚ Gmina (...)

2015.11.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP3/4512-435/15/APR
     ∟(...) bytowych poprzez infrastrukturę wod-kan, wykonywane przez właściciela lub zarządzającego istniejącą siecią kanalizacyjną, mieści się w zakresie grupowania: PKWiU 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy wskazana w opisie stanu (...)

2015.11.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/4512-527/15-3/MW
     ∟(...) o interpretację Gmina nie otrzymała jeszcze odpowiedzi w sprawie klasyfikacji, lecz w ocenie Gminy usługi wykonywane przez Wnioskodawcę mieszczą się w grupowania 37.00.11.0 PKWiU z 2008 r. „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków". Gmina jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT od października 2013 r. (...)

2015.11.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/4512-527/15-2/MW
     ∟(...) o interpretację Gmina nie otrzymała jeszcze odpowiedzi w sprawie klasyfikacji, lecz w ocenie Gminy usługi wykonywane przez Wnioskodawcę mieszczą się w grupowania 37.00.11.0 PKWiU z 2008 r. „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków". Gmina jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT od października 2013 r. (...)

2015.11.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/4512-527/15-4/MW
     ∟(...) o interpretację Gmina nie otrzymała jeszcze odpowiedzi w sprawie klasyfikacji, lecz w ocenie Gminy usługi wykonywane przez Wnioskodawcę mieszczą się w grupowania 37.00.11.0 PKWiU z 2008 r. „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków". Gmina jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT od października 2013 r. (...)

2015.10.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/4512-1-136/15-2/JO
     ∟(...) służących do oczyszczania ścieków z zalegającego osadu ściekowego oraz ciał stałych przy pomocy ładowarki próżniowej mieszczą się w grupowaniu: PKWiU 37.00.11.0 jako „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”.W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.Czy wykonywane przez (...)

2015.10.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-619/15/BW
     ∟(...) aktualnie obowiązujących stawek. 9. Symbol PKWIU:Za dostarczenie zimnej wody - PKWIU 36.00.20.0 na fakturze - stawka 8%>Za odprowadzenie i oczyszczenie ścieków - PKWIU 37.00.11.0 na fakturze - stawka 8%Za ciepłą wodę - do 1 m3 ceny wody zimnej Wnioskodawca dolicza stałą kwotę za podgrzanie - ponieważ nie dostaje oddzielnej f-ry za (...)

2015.10.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/4512-406/15-2/RR
     ∟(...) sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze", PKWiU 36.00.20.0 „Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych", PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków", PKWiU 43.22.11.0 „Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno - kanalizacyjnych i (...)

2015.09.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-758/15/RSz
     ∟(...) Gmina na podstawie umów cywilnoprawnych z mieszkańcami będzie osiągała dochody z tytułu: usług związanych z odprowadzeniem i oczyszczeniem ścieków (PKWiU 37.00.11.0). Składa do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego deklarację VAT-7. W piśmie z 18 września 2015 r., uzupełniając przedstawiony we wniosku opis (...)

2015.09.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-365/14/15-7/S/MP
     ∟(...) przez Spółkę według opisu stanu faktycznego wskazanego we wniosku: wydawanie warunków technicznych na budowę sieci wodociągowej – 36.00.20.0 i kanalizacyjnej - 37.00.11.0 oraz na przyłącza wodociągowe – 36.00.20.0 i kanalizacyjne – 37.00.11.0; uzgadnianie projektów budowlanych przyłączy wodociągowych - 36.00.20.0 i (...)

2015.09.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-621/15/JJ
     ∟(...) nie otrzymała jeszcze odpowiedzi w sprawie właściwej klasyfikacji, jednak zgodnie ze stanowiskiem Gminy usługi wykonywane przez Gminę powinny mieścić się w grupowaniu 37.00.11.0, tj. usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy wykonywana przez Gminę kompleksowa (...)

2015.09.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-473/15/AB
     ∟(...) jest powiększony o marżę rekompensującą w przybliżeniu koszty związane z bieżącym gromadzeniem przedmiotowych odpadów). Ad. 8.PKWiU – woda 36.00.30.0, ścieki 37.00.11.0, śmieci 38.21.29.0, energia refakturowana z 23% VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Zespół Opieki Zdrowotnej prawidłowo (...)

2015.07.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP5/4512-1-114/15-2/KS
     ∟(...) związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych” mieszczą się usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 37.00.11.0). Zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniemust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. (...)

2015.07.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/4512-333/15/AŚ
     ∟(...) przez Wnioskodawcę zgodnie ze znanymi mu klasyfikacjami statystycznymi wydanymi przez Główny Urząd Statystyczny w podobnych stanach faktycznych do grupowania PKWiU: 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Jaką stawką VAT Gmina powinna (...)

2015.07.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/4512-359/15/AŚ
     ∟(...) świadczenie odprowadzania ścieków, wykonywane przez właściciela lub zarządzającego istniejącą siecią kanalizacyjną mieści się w zakresie gurpowania: PKWiU 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków” (klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie (...)

2015.07.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/4512-1-271/15-4/MK
     ∟(...) stawką VAT w wysokości 8% (zgodnie z treścią schematu klasyfikacji PKWiU, usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków znajdują się w grupowaniu 37.00.11.0). Niezależnie od powyższego Gmina zamierza podjąć działania w celu uzyskania opinii interpretacyjnej Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu (...)

2015.07.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/4512-1-271/15-5/MK
     ∟(...) stawką VAT w wysokości 8% (zgodnie z treścią schematu klasyfikacji PKWiU, usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków znajdują się w grupowaniu 37.00.11.0). Niezależnie od powyższego Gmina zamierza podjąć działania w celu uzyskania opinii interpretacyjnej Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu (...)

2015.06.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-287/15-2/KOM
     ∟(...) na udrażnianiu systemów kanalizacyjnych i czyszczeniu rur kanalizacyjnych, bez względu na rodzaj przedsiębiorstwa wykonującego usługę”. Przy symbolu PKWIU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków” został dodany opis z dnia 5 lipca 2011 r., gdzie GUS podaje „Usługi polegające na (...)

2015.06.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-396/15/EK
     ∟(...) polegające na udrażnianiu systemów kanalizacyjnych i czyszczeniu rur kanalizacyjnych, bez względu na rodzaj przedsiębiorstwa wykonującego usługę”. Przy symbolu 37.00.11.0 umieszczony został precedens nr 1 z dn. 05.07.2011 r.: „usługi polegające na udrażnianiu systemów kanalizacyjnych i czyszczeniu rur kanalizacyjnych”. (...)

2015.06.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-267/15/AB
     ∟(...) przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla wymienionych usług mieszczących się w grupowaniu PKWiU 37.00.11.0 – jest prawidłowe. UZASADNIENIEW dniu 19 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z 27 maja 2015 r. (data wpływu 28 maja 2015 r.) o (...)

2015.05.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-230/15/WN
     ∟(...) ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych”, 37.00.1 „Usługi związane ze ściekami”, 37.00.11 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”, 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”, 37.00.12 „Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych”, 37.00.12.0 (...)

2015.05.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-162/15/ICz
     ∟(...) ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych”, 37.00.1 „Usługi związane ze ściekami”, 37.00.11 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”, 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”, 37.00.12 „Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych”, 37.00.12.0 (...)

2015.04.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/4512-29/15/LŻ
     ∟(...) przyłącza kanalizacyjnego łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną mieści się w grupowaniu PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”. W rezultacie bezspornym jest, że rozstrzygającym aspektem sprawy jest związek świadczonych (...)

2015.04.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-29/15/IK
     ∟(...) (wraz z transportem i utylizacją odpadu), monitorowaniu skuteczności wykonywanych prac przy użyciu specjalistycznego sprzętu mieszczą się w ugrupowaniu PKWiU 37.00.11.0 i tym samym wyczerpują treść załącznika nr 3 poz. 142, a co za tym idzie obciążone są stawką podatku VAT w wysokości 8%.W świetle obowiązującego (...)

2015.04.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-30/15/WN
     ∟(...) Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U.2008.207.1293 ze zm.) jako:36.00.20.0 - Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych 37.00.11.0 - usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków.Dodatkowo opis sprawy został uzupełniony o następujące informacje:Wnioskodawca jest czynnym (...)

2015.04.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/4512-79/15/LŻ
     ∟(...) Gmina na podstawie umów cywilnoprawnych z mieszkańcami będzie osiągała dochody z tytułu: usług związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 37.00.11.0). Wnioskodawca zarejestrowany jest przez właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego jako podatnik od towarów i usług i jest płatnikiem podatku VAT czynnym. (...)

2015.04.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-61/15-2/KT
     ∟(...) Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: „PKWiU 2008”) pod pozycją: 37.00.11.0 o nazwie: „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”, a odpowiednio zgodnie z PKWiU z 1997 r. (która stanowiła podstawę dla (...)

2015.04.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-62/15-2/KT
     ∟(...) zostać zaklasyfikowana pod symbolem 90.00.11-00.00 „Usługi w zakresie odprowadzania, oczyszczania i likwidacji ścieków” (według PKWiU z 1997 r.) i pod symbolem 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków” (według PKWiU z 2008 r.).Taka klasyfikacja pozwala uznać, że zgodnie z pozycją 142 (...)

2015.02.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP4/443-859/14-4/BM
     ∟(...) nie otrzymała jeszcze odpowiedzi w sprawie właściwej klasyfikacji, jednak zgodnie ze stanowiskiem Gminy usługi wykonywane przez Gminę powinny mieścić się w grupowaniu 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 2008). Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Z tytułu realizacji POŚ Gmina (...)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Dołącz do 41596 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj