Interpretacje do przepisu
art. 30a ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


12/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 30a ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług

1

2017.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.244.2017.1.RS
     ∟Brak obowiązku uwzględnienia kwoty podatku akcyzowego oraz opłaty paliwowej w podstawie opodatkowania świadczonych usług przez zarejestrowanego odbiorcę w związku z sprowadzeniem na zlecenie innego podmiotu na terytorium Polski wyrobów energetycznych.

2017.03.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPP3.4512.8.2017.2.ISZ
     ∟W zakresie sposobu wypełnienia deklaracji VAT-7 w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem paliw silnikowych przez Spółkę .

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP3.4512.810.2016.1.MZ
     ∟1. Wskazanie właściwego okresu rozliczeniowego, za który Spółka powinna dokonywać w deklaracji VAT-7 rozliczenia kwoty podatku z tytułu WNT paliw silnikowych. 2. Sposób określenia podstawy opodatkowania z tytułu WNT paliw silnikowych.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP3.4512.897.2016.2.ISZ
     ∟W zakresie podatku od towarów i usług w zakresie uznania Wnioskodawcy za płatnika podatku VAT w przypadku nabywania wewnątrzwspólnotowo na rzecz kontrahenta wyrobów o kodach CN 2710 19 29 oraz 2710 12 21.

2017.01.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP3.4512.878.2016.2.ISZ
     ∟W zakresie określenia podstawy opodatkowania dla wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych.

2016.12.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP3.4512.635.2016.2.AT
     ∟Obowiązki podatkowe z tytułu WNT paliw. Podstawa opodatkowania przy WNT paliw.

2016.12.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP3.4512.680.2016.2.ISZ
     ∟W zakresie ustalenia podstawy opodatkowania dla wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, odpowiedzialności płatnika z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych oraz w zakresie obowiązku przechowywania przez płatnika dokumentacji związanej z poborem podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych.

2016.12.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP3.4512.681.16.ISZ
     ∟W zakresie metody ustalenia podstawy opodatkowania dla wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych.

2016.12.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP2.4512.710.2016.1.KO
     ∟w zakresie ustalenia: - kto jest płatnikiem podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, a kto jest podatnikiem, - daty wprowadzenia towarów do składu podatkowego, o której mowa w art. 103 ust. 5a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, - jaka ilość nabywanego wewnątrzwspólnotowego towaru powinna zostać ujęta w podstawie opodatkowania, - czy możliwe jest stosowanie cen publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej lub też zastosowanie rzeczywistej ceny transakcyjnej, - ustalenia czy na podstawie art. 99 ust. 11a ustawy o podatku od towarów i usług składającym deklarację VAT-14 wraz z załącznikiem VAT-14A będzie zawsze właściciel składu podatkowego, - czy w poz. 39 deklaracji VAT-7 podatnik winien ująć podatek od wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów zapłacony przez siebie jak i płatników.

2016.12.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP3.4512.577.2016.1.MD
     ∟Poprawność metody ustalenia podstawy opodatkowania dla wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych.

2016.11.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP2.4512.650.2016.1.IK
     ∟w zakresie metody ustalenia podstawy opodatkowania dla wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych

2016.10.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-587/16-3/ISZ
     ∟w zakresie metody ustalenia podstawy opodatkowania dla wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych

1

Dołącz do 41563 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj