Interpretacje do przepisu
art. 118 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


24/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 118 ustawy o podatku od towarów i usług

1

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.443.2018.1.MT
     ∟rozliczenie zryczałtowanego zwrotu podatku, terminu zwrotu nadwyżki podatku VAT oraz opodatkowania dostawy hodowli ryb lub roślin akwariowych lub poszczególnych ryb lub roślin

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.444.2018.1.JF
     ∟Rozliczenia zryczałtowanego zwrotu podatku, terminu zwrotu nadwyżki podatku VAT oraz opodatkowania dostawy hodowli ryb lub roślin akwariowych lub poszczególnych ryb lub roślin.

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.437.2018.1.SM
     ∟Sposób rozliczeń z rolnikiem ryczałtowym.

2018.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.214.2018.3.SM
     ∟Opodatkowanie oraz udokumentowanie usług chowu i hodowli ryb lub roślin akwariowych wykonywanych przez rolnika ryczałtowego na rzecz Wnioskodawcy

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.224.2018.2.JF
     ∟Opodatkowania oraz udokumentowania usług chowu i hodowli ryb lub roślin akwariowych wykonywanych przez rolnika ryczałtowego na rzecz Wnioskodawcy.

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.245.2018.2.JF
     ∟opodatkowania oraz udokumentowania usług chowu i hodowli ryb lub roślin akwariowych wykonywanych przez rolnika ryczałtowego na rzecz Spółki.

2016.12.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP1.4512.484.2016.2.MW
     ∟prawo Wnioskodawczyni do rejestracji jako podatnik VAT czynny w przedmiocie prowadzonej działalności

2016.12.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP1.4512.483.2016.2.MW
     ∟prawo Wnioskodawcy do rejestracji jako podatnik VAT czynny w przedmiocie prowadzonej działalności

2014.09.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-537/14-2/MM
     ∟możliwość wystawienia zbiorczej faktury VAT RR oraz sposób jej wystawienia

2014.07.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-496/14-2/BH
     ∟Usługa Pensjonatu dla koni świadczona przez Wnioskodawczynię jako rolnika ryczałtowego jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 3 ustawy o VAT.

2014.07.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-496/14-3/BH
     ∟Usługa Pensjonatu dla koni świadczona przez Wnioskodawczynię jako rolnika ryczałtowego jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 3 ustawy o VAT.

2012.01.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-288/10-7/12/S/AK
     ∟W zakresie możliwości posiadania statusu rolnika ryczałtowego i powrotu do zwolnienia przedmiotowego

2012.01.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-242/10-5/12/S/AK
     ∟W zakresie możliwości posiadania statusu rolnika ryczałtowego i powrotu do zwolnienia przedmiotowego

2011.09.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2-443-740/11-2/AK
     ∟Kwota zaliczki wpłacana przez podatnika VAT czynnego na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, na poczet dostawy przez rolnika ryczałtowego produktów rolnych, zawiera kwotę należną z tytułu dostawy produktów rolnych oraz kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku. Inny sposób dokonywania płatności, tj. dokonanie wpłaty kwoty należnej z tytułu dostawy produktów rolnych z pominięciem kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku nie ma uzasadnienia w przepisach prawa podatkowego i jako takie nie może mieć miejsca. Zatem zawsze kwota wpłacana na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego przez podatnika VAT czynnego, nawet jeżeli jest to kwota zaliczki (przedpłaty) na poczet dostawy produktów rolnych, będzie zawierała kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku. W takiej sytuacji spółka otrzyma kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku w momencie dokonania wpłaty przez podatnika VAT czynnego kwoty zaliczki (przedpłaty) na jej rachunek bankowy, a nie dopiero po dokonaniu przez nią całości dostawy produktów rolnych.

2011.09.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-743/11-2/IZ
     ∟dotyczy braku obowiązku dokumentowania rozliczeń pomiędzy rolnikiem ryczałtowym dokonującym dostawy produktów rolnych (świadczenia usług rolniczych), a podatnikiem podatku VAT dokonującym nabycia tych towarów (usług) przez rolnika ryczałtowego oraz w zakresie terminu otrzymywania przez rolnika ryczałtowego zryczałtowanego zwrotu podatku

2011.09.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-1178/09/11-6/S/KC
     ∟W zakresie możliwości posiadania statusu rolnika ryczałtowego i powrotu do zwolnienia podmiotowego.

2011.09.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-1148/09/11-5/MPe
     ∟Należy stwierdzić, że w świetle powołanych wyżej regulacji Wnioskodawca może ponownie skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy od dnia 1 stycznia 2010 r. Jednocześnie wskazuje się, że tym samym będzie mógł korzystać ze szczególnych procedur dotyczących rolników ryczałtowych przewidzianych w art. 115-118 ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2010 roku.

2011.07.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-562/11-2/MM
     ∟Zryczałtowany zwrot podatku zwiększy u niego kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym Zainteresowany dokonał przedpłaty (przedpłat) rolnikowi ryczałtowemu (rolnikom ryczałtowym). Tym samym Spółka jest uprawniona do odzyskania zryczałtowanego zwrotu podatku już po dokonaniu na rzecz rolnika ryczałtowego (rolników ryczałtowych) przedpłaty (przedpłat) za nabywaną usługę rolniczą (usługi rolnicze) lub nabywane produkty rolne (produkt rolny).

2011.01.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-719/10-4/IG
     ∟1) Czy zgodnie z art. 116 ust. 6 u.p.t.u. zryczałtowany zwrot podatku zwiększy kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym Wnioskodawca dokona zapłaty zaliczki (przedpłaty) rolnikowi ryczałtowemu?2) Czy w przypadku wypłaty zaliczki (przedpłaty) na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego za nabywaną usługę rolniczą objętą załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. lub wybranych usług rolniczych objętych załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. od rolnika ryczałtowego, prawo do odzyskania zryczałtowanego zwrotu podatku wystąpi u Wnioskodawcy jako zarejestrowanego czynnego podatnika podatku od towarów i usług, już po dokonaniu na ...

2011.01.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-747/10-3/MM
     ∟1) Czy w przypadku opisanym w niniejszym wniosku, zgodnie z art. 116 ust. 6 u.p.t.u. zryczałtowany zwrot podatku zwiększy u spółki cywilnej „E.” kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym Spółka dokona zapłaty zaliczki (przedpłaty) rolnikowi ryczałtowemu?2) Czy w przypadku wypłaty zaliczki (przedpłaty) na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego za nabywaną usługę rolniczą objętą załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. lub wybranych usług rolniczych objętych załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. od rolnika ryczałtowego, prawo do odzyskania zryczałtowanego zwrotu podatku wystąpi u spółki cywilnej „E.” jako zarejestrowanego czynnego podatnika podatku od towarów i usług, już po dokonaniu na rzecz tego rolnika ryczałtowego zaliczki (przedpłaty) za nabywaną usługę rolniczą lub nabywane usługi rolne, a nie dopiero po wykonaniu usługi lub usług i wystawieniu faktury VAT RR lub faktur VAT RR?

2010.08.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-479/10/WM
     ∟Czy wykonywanie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego za odpłatnością na rzecz płatnika podatku VAT podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Jeśli tak to na jakich zasadach i jaka wartość faktury VAT RR podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz jak uwzględniać koszty związane bezpośrednio z wykonywaniem usług np. paliwo do ciągnika, zużycie sprzętu?

2009.10.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-692b/09/BS
     ∟Dokumentowanie wynajmu usług rolniczych od rolników ryczałtowych.

2007.04.13 - Urząd Skarbowy w Sokołowie Podlaskim - 1429/PP/443-1/07
     ∟Czy mimo przekroczenia w 2006r. obrotu ze świadczenia usług inseminacyjnych w kwocie wyższej niż 39.200 zł nadal może korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług ?.

2004.12.03 - Urząd Skarbowy w Goleniowie - PP/443/VAT/DS/49/04
     ∟Podatnika zadaje pytanie, czy prawidłowo wystawił fakturę VAT - RR dla rolnika ryczałtowego, przyjmując jako podstawę opodatkowania wartość netto usługi pomniejszoną o podatek dochody.

1

Dołącz do 41503 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj