Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: tłuszcz zwierzęcy

 

tłuszcz zwierzęcy 18 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2013.11.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-911/13-4/RR
     ∟Ustalenie stawki podatku VAT dla sprzedaży tłuszczy zwierzęcych spełniających wymogi paszy, karmy lub składnika paszy lub karmy dla zwierząt.

2013.03.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-39/13-2/JK
     ∟Opodatkowanie tłuszczu zwierzęcego

2012.01.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/443-598/11-7/JS
     ∟W przypadku, gdy tłuszcze paszowe drobiowe kategorii III są sklasyfikowane do PKWiU 10.12.30.0 „Tłuszcz z drobiu” i nie będą stanowiły tłuszczy technicznych, to sprzedaż tych tłuszczy będzie podlegała opodatkowaniu preferencyjną 5% stawką podatku od towarów i usług, na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy w związku z poz. 17 załącznika nr 10 do ustawy

2012.01.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/443-598/11-6/JS
     ∟W przypadku, gdy tłuszcze paszowe drobiowe kategorii III są sklasyfikowane do PKWiU 10.12.30.0 „Tłuszcz z drobiu”, to sprzedaż tych tłuszczy podlega opodatkowaniu preferencyjną 5% stawką podatku od towarów i usług, na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy w związku z poz. 17 załącznika nr 10 do ustawy

2011.04.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/443-34/08/11-S/TK
     ∟Czy w opisanym przypadku przedmiotowe tłuszcze utylizacyjne, jako tłuszcze podlegające obowiązkowej utylizacji ze względu na ich wysoką szkodliwość dla środowiska podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym?

2010.12.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-688/10/DG
     ∟Opodatkowanie akcyzą i zasady obrotu wyrobu o kodzie CN 1518 przeznaczonego do celów opałowych lub napędowych oraz do celów innych niż opałowe lub napędowe.

2010.07.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/443-53/10-2/TW
     ∟Czy w odniesieniu do tłuszczu utylizacyjnego zużywanego następnie przez Spółkę w składzie podatkowym na cele technologiczne, bezpośrednio związane z dalszą produkcją tłuszczu utylizacyjnego, zastosowanie znajdzie przepis art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym, a w konsekwencji w stosunku do tego wyrobu nie powstanie zobowiązanie podatkowe oraz wygaśnie obowiązek podatkowy?

2010.07.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/443-52/10-2/TW
     ∟1. Czy tłuszcz utylizacyjny, klasyfikowany do kodu CN 1518 00 95, dostarczany do podmiotów produkujących estry kwasów tłuszczowych, wykorzystywane następnie jako dodatek do biopaliw, jest wyrobem akcyzowym na tym etapie obrotu? 2. W przypadku potwierdzenia, że tłuszcz utylizacyjny na tym etapie obrotu nie jest wyrobem akcyzowym, czy Spółka zobowiązana jest ujmować ten tłuszcz w ewidencji, o której mowa w art. 53 ust 5 ustawy o podatku akcyzowym oraz w informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym, o której mowa w art. 21 ust. 6 tej ustawy?

2009.07.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-379/09/MM
     ∟kto jest podatnikiem podatku akcyzowego od utylizowanego tłuszczu zwierzęcego przeznaczonego do celów opałowych CN 1518 00, czy na podatniku podatku akcyzowego ciąży obowiązek prowadzenia składu podatkowego, kiedy powstaje obowiązek podatkowy oraz na kim ciąży obowiązek zapłaty podwyższonej stawki akcyzy

2008.08.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/443-36/08-2/TK
     ∟Czy po terminowym złożeniu oświadczenia o ilości i sposobie wykorzystania tłuszczu zwierzęcego, tłuszcz zużywany przez Spółkę w celach opałowych w procesie produkcyjnym, w którym wytwarzany jest tłuszcz tego samego rodzaju, będzie podlegał zwolnieniu z podatku akcyzowego?

2007.06.29 - Izba Celna w Kielcach - 340000-WPA-9116-27/07
     ∟Powstanie obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym w sytuacji wykorzystania utylizacyjnego tłuszczu zwierzęcego jako paliwa do pieców wapienniczych.

2005.10.13 - Urząd Skarbowy w Płońsku - 1420/PP/443-18/05/AP
     ∟Czy właściwa jest stawka podatku VAT stosowana przez Wnioskodawcę na smalec wieprzowy w blokach 2-3 kg, pakowany w pergamin lub przezroczystą folię spożywczą (PKWiU 15.11.30-50.20)?

2005.09.12 - Urząd Skarbowy w Kluczborku - PP-XII-4430/29/05
     ∟Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować sprzedaż smalcu paszowego sklasyfikowanego pod symbolami PKWiU 15.11.30-60.00, 15.11.30-70.00, 15.12.40-00.00, oraz skwarek sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 15.13.13-00.00? (Wg PKWiU z dnia 18 marca 1997r. - 15.11.30-50, 15.11.30-70, 15.13.13-00.20)

2005.08.25 - Małopolski Urząd Skarbowy - DP3/443-41/05/MI/59977
     ∟Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy stosować do sprzedaży tłuszczu utylizacyjnego o symbolu PKWiU 15.41.11-90.40?

2005.08.05 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Radomiu - 1424/1110/443/79/2005/IW
     ∟Podatnik dokonuje sprzedaży smalcu wieprzowego o symbolu PKWiU 15.11.30-60.00 oraz flaków wołowych o symbolu PKWiU 15.11.19-0.00. Sprzedaż powyższych wyrobów Spółka opodatkowuje stawka podatku od towarów i usług w wysokości 3%.Mając powyższe na uwadze Spółka zapytuje, czy stosowana przez nich stawka podatku od towarów i usług jest prawidłowa.

2005.08.05 - Izba Skarbowa w Opolu - PP-II-44081/8/BL/05
     ∟Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować sprzedaż tłuszczy wieprzowych, wołowych, drobiowych, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 15.11.30-50.40?

2005.06.13 - Urząd Skarbowy w Kluczborku - PP-XII-4430/19/05
     ∟Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować sprzedaż tłuszczy wieprzowych, wołowych, drobiowych, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 15.11.30-50.40?

2004.07.27 - Urząd Skarbowy w Szczytnie - USVIII/443-33/04
     ∟Jaką stawką podatku VAT należy zastosować do sprzedaży tłuszczu utylizacyjnego PKWiU 15.41.11-90.40? W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 22 czerwca 2004 r.(data wpływu - 24 czerwca 2004 r.), uzupełnione pismem z dnia 27 lipca 2004 r.,

1

Dołącz do 41695 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj