Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: nieruchomość mieszkalna

 

nieruchomość mieszkalna 176 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.402.2019.1.MJ
     ∟skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości mieszkalnej wykorzystywanej w działalności gospodarczej

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.258.2019.2.DP
     ∟Czy odpłatne zbycie w 2019 r. nieruchomości nr dz. nr 1238/3 nabytej w drodze zakupu i zniesienia współwłasności podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli tak to w jakiej wysokości?

2019.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.144.2019.2.MM
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości otrzymanej w związku z likwidacją spółki osobowej.

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.139.2019.2.MM
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości otrzymanych w związku z likwidacją spółki osobowej.

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.101.2019.1.DP
     ∟Czy Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do zapłaty 19% podatku dochodowego z tytułu odpłatnego zbycia w 2019 r . lokalu mieszkalnego i garażu?

2019.04.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.62.2019.1.AA
     ∟Określenia źródła przychodów ze zbycia lokali mieszkalnych wykorzystywanych w działalności gospodarczej.

2019.03.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIIL1-2.4012.822.2018.2.MR
     ∟Zwolnienie od podatku VAT dostawy nieruchomości mieszkalnych opisanych w zdarzeniu przyszłym I, II, III; IV, V.

2019.02.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.532.2018.2.DP
     ∟Czy sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz udziałów w nieruchomościach niezabudowanych będzie stanowić przychód z działalności gospodarczej Wnioskodawczyni, czy też przychód, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2019.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.671.2018.2.AKO
     ∟Zasady opodatkowania Czynności gospodarowania Nieruchomościami oraz Czynności zarządzania Nieruchomościami, a także prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z ww. czynnościami

2018.12.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.491.2018.1.PSZ
     ∟Czy sprzedaż nieruchomości (mieszkania) będzie przychodem z prowadzonej działalności?

2018.11.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.507.2018.1.MG
     ∟Opodatkowanie przychodów z najmu

2018.11.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.323.2018.2.MN
     ∟Czy udokumentowane fakturami VAT wydatki na budowę domu będą stanowiły koszty uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nabytej w drodze darowizny działki? Czy dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości przez Wnioskodawcę będzie podlegał zwolnieniu określonemu w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.473.2018.1.BO
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży udziału w kamienicy wykorzystywanej w działalności gospodarczej.

2018.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.402.2018.4.KP
     ∟W zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 131 updof

2018.03.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.17.2018.2.BJ
     ∟Czy przy darowiźnie nieruchomości mieszkalnej i nieruchomości rolnej obciążonych kredytem hipotecznym, przy ustalaniu wartości nieruchomości, a co za tym idzie wartości podstawy opodatkowania za ciężar należy uznać wartość hipoteki kaucyjnej wpisanej w IV dziale księgi wieczystej?

2017.11.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.300.2017.2.KU
     ∟Czy sprzedaż opisanej w zdarzeniu przyszłym nieruchomości będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2017.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.137.2017.2.JG
     ∟Czy poniesione nakłady na cudzą nieruchomość mogą stanowić koszt odpłatnego zbycia tej nieruchomości?

2017.07.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBI/1/415-765/13-2/BK
     ∟W zakresie skutków podatkowych zbycia wskazanych we wniosku lokali mieszkalnych

2017.07.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.99.2017.1.AS
     ∟Od kiedy należy liczyć 5-letni termin zwalniający z podatku od sprzedaży nieruchomości?

2017.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.240.2017.1.MN
     ∟Sposób opodatkowania usług zarządzania nieruchomościami.

2017.04.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPP3.4512.122.2017.1.IŻ
     ∟Faktury, zwolnienie od podatku VAT usług wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług.

2017.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.1.2017.1.AS
     ∟Od kiedy należy liczyć 5-letni termin zwalniający z podatku od sprzedaży nieruchomości? Czy od zakupu działki czy od terminu dokonania odbiorów budowlanych i zamieszkania?

2017.02.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP2.4512.974.2016.2.IK
     ∟zwolnienie od podatku usług sprzątania incydentalnych zabrudzeń w ramach umowy o zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi PKWiU 68.32.11.0

2017.02.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB4.4511.833.2016.2.KW
     ∟Czy zbycie budynku usługowo-mieszkalnego wraz z gruntem będzie podlegało podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?

2016.11.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP1.4512.639.2016.1.MS
     ∟Zwolnienia od podatku świadczonych usług.

2016.06.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-626/16-2/IM
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.

2016.06.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-625/16-2/IM
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.

2016.05.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-499/16-4/KS1
     ∟Czy Wnioskodawca będzie podlegał opodatkowaniem podatkiem dochodowym od uzyskanych przychodów ze sprzedaży budynku mieszkalnego wraz z działką będącą w wieczystym użytkowaniu czy od dochodu a kosztem uzyskania będą wydatki na budowę budynku ?

2016.03.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-1036/15/AZb
     ∟- opodatkowanie właściwą stawką podatku VAT dostawy mediów na rzecz najemców, - opodatkowanie wynagrodzenia z tytułu zarządu nieruchomości mieszkalnych oraz niemieszkalnych na zlecenie właściciela (współwłaścicieli), - opodatkowanie wynagrodzenia z tytułu zarządu nieruchomości, w której skład wchodzi kamienica oraz wolnostojące garaże na tym samym gruncie, w przypadku nieruchomości mieszkalnych i niemieszkalnych.

2016.03.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-829/15-2/KO
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży udziału w nieruchomości

1 2 3 4 5 6

Dołącz do 41694 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj