Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: naprawa

 

naprawa 429 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.234.2019.1.TW
     ∟Obowiązki płatnika w związku z użytkowaniem przez pracowników samochodów służbowych do celów prywatnych.

2019.08.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.254.2019.1.ŁS
     ∟Obowiązki płatnika w związku z użytkowaniem przez pracowników samochodów służbowych do celów prywatnych.

2019.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.185.2019.2.MAZ
     ∟Określenie miejsca świadczenia usługi naprawy głównej skrzyń biegów mechanizmu kierunkowego oraz zastosowanie krajowej stawki opodatkowania tej usługi.

2019.07.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.181.2019.1.OA
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do towarów i usług nabytych w ramach realizacji remontu drogi publicznej w oparciu o przepisy art. 86 ust. 2a ustawy.

2019.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.120.2019.1.APA
     ∟ustalenie, czy w związku z możliwością zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu jedynie 75% wydatków poniesionych na naprawę samochodów osobowych, w przypadku otrzymania od ubezpieczyciela odszkodowania autocasco (AC) związanego z naprawami tych samochodów, Spółka powinna rozpoznać jako przychód jedynie 75% uzyskanej kwoty odszkodowania

2019.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.194.2019.1.ANK
     ∟Czy środki otrzymane z tytułu gwarancji bankowej, znajdujące się na rachunku bankowym zablokowanym, stanowią przychód w okresach rozliczeniowych, w których środki z tego rachunku są zwalniane przez podmiot go prowadzący na zapłatę faktur za poszczególne naprawy?

2019.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.186.2019.1.WH
     ∟Prace budowlane wykonywane w ramach naprawy poczynionych błędów budowlanych (usuwanie wad budynku) podlegają opodatkowaniu 23%, podstawową stawką VAT.

2019.04.29 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8222.14.2018.GFQV
     ∟Zwrot przez firmę energetyczną kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę w związku z brakiem energii elektrycznej oraz możliwość pomniejszenia uzyskanego przychodu wykazanego w PIT-8C o udokumentowane rachunkami wydatki.

2019.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.58.2019.2.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy ponoszone wydatki (w kwocie netto) z tytułu napraw samochodów w ramach likwidacji szkód, udokumentowane fakturami od Dostawców, będą mogły zostać przez Spółkę zaliczone do kosztów uzyskania przychodów

2019.03.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.41.2019.1.KB
     ∟Rozpoznanie przez Spółkę importu usługi serwisowej, zastosowanie stawki podatku w wysokości 8% dla nabywanej usługi serwisowej, brak opodatkowania czynności nieodpłatnej wymiany uszkodzonego aparatu słuchowego na sprawny, opodatkowanie stawką podatku w wysokości 8% czynności odpłatnej wymiany uszkodzonego aparatu słuchowego na sprawny oraz brak opodatkowania dostawy uszkodzonych aparatów słuchowych w ramach wymiany ich na sprawne.

2019.03.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.14.2019.2.KS
     ∟Uznanie wykonywanych przez Wnioskodawcę na rzecz kontrahentów czynności naprawy i serwisowania silników samolotów za świadczenie usług oraz sposobu ich opodatkowania, a także prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług (części zamiennych, materiałów) do silników, używanych na potrzeby ich serwisowania lub naprawy.

2019.03.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPP2/443-992/14-3/EN
     ∟Prawo do odliczenia w pełnej wysokości podatku naliczonego związanego z wydatkami z tytułu eksploatacji samochodów.

2019.01.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.573.2018.2.AS
     ∟Prawo do odliczenia podatku VAT od kosztów eksploatacji auta.

2018.12.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.435.2018.1.BK
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia w ciężar kosztów podatkowych wydatków związanych z dodatkowymi kosztami wynikającymi z Umów Jakościowych i Specyficznych Wymagań Klienta, związanymi z procedurą naprawy bądź wymiany Produktów

2018.12.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.434.2018.1.BK
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia w ciężar kosztów podatkowych wydatków związanych z procedurą reklamacyjną, niezależnie od tego, czy następuje wymiana, czy naprawa produktów

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.270.2018.3.PW
     ∟Możliwość zaliczenia wskazanych we wniosku nakładów do kosztów uzyskania przychodu oraz uznania ich za koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodem.

2018.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.376.2018.2.NK
     ∟Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wykonywanych usług napraw gwarancyjnych.

2018.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.279.2018.2.JŁ
     ∟Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny, czy przepis art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. f) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wyklucza Wnioskodawcę z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?

2018.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.285.2018.2.KS
     ∟1.Czy wydatki ponoszone na: paliwo do samochodu osobowego, opłaty za autostrady, naprawy, serwis samochodu, myjnię, opłaty za postój na parkingach, ubezpieczenie auta rozliczane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej stanowić będą koszty uzyskania przychodu w działalności gospodarczej podatnika? 2.Czy noclegi w Polsce będą stanowić dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodu?

2018.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.197.2018.1.IM
     ∟Zakup turbosprężarek samochodowych udokumentowany dowodem wewnętrznym – nie stanowi kosztu uzyskania przychodów

2018.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.45.2018.3.KB
     ∟1. Czy amortyzacja środków trwałych służących zarówno działalności gospodarczej jak i rolniczej w całości będzie stanowiła koszt uzyskania przychodów w działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, a tym samym czy Wnioskodawca może do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć całą kwotę odpisów amortyzacyjnych od posiadanych środków trwałych? 2. Czy wydatki eksploatacyjne, tj. zakup paliwa, części, naprawy itp. do środków trwałych służących zarówno działalności gospodarczej jak i rolniczej w całości będą stanowiły koszt uzyskania przychodów w działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT?

2018.02.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.433.2017.2.ANK
     ∟w zakresie momentu ujęcia w kosztach podatkowych wydatków na remonty kapitalne środków trwałych

2018.02.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.43.2018.1.AJ
     ∟Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją operacji.

2018.01.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.346.2017.2.KP
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów reklamacji.

2018.01.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0115-KDIT3.4011.389.2017.1.WR
     ∟Czy przychód z tytułu świadczenia usług naprawy, obsługi i konserwacji urządzeń wykorzystywanych do produkcji i pakowania wyrobów kosmetycznych i farmaceutycznych może być opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 8,5%?

2018.01.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.367.2017.1.JŁ
     ∟Czy prowadzenie działalności w zakresie naprawy pojazdów mechanicznych w trakcie których zużywane są części zamienne nie wyłączy Wnioskodawcy z PPE, natomiast wykonanie usługi naprawy i jednoczesna sprzedaż części zamiennych których nie montowano w trakcie wykonania usługi wyłącza Wnioskodawcę z opodatkowania?

2018.01.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.376.2017.1.SJ
     ∟koszt naprawy środka trwałego (samochodu) jako kup

2017.12.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.711.2017.MW
     ∟uznanie, iż przekazanie pospółki na rzecz Powiatu stanowi czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT dokumentowanie czynności przekazania pospółki

2017.12.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.798.2017.1.AW
     ∟Prawo do odliczenia 50% podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących naprawę samochodu osobowego.

2017.12.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.142.2017.1.SG
     ∟w zakresie ustalenia czy w związku z wybudowaniem przez Spółkę Węglową, w ramach naprawy wyrządzonej szkody górniczej, odcinka sieci kanalizacyjnej nie powstanie u Wnioskodawcy przychód podatkowy zgodnie z art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41694 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj